Bai1 Nua mat phang

20 70 0
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 04:10

BÀI GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TOÁN 6 GV: VÕ THỊ HỒNG DIỄM ĐƠN VỊ: THCS MỸ THÀNH NAM I MÔN MÔN HÌNH HỌC HÌNH HỌC Chửụng II : GOC Baứi 1 NệA MAậT PHANG NệA MAậT PHANG a Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bò chia ra bởi đường thẳng a đươcgọi là nửa mặt phẳng bờ a Hai nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là ……… ……… của ……………… .……………… bờ chung hai nửa mặt phẳng đối nhau a 1) Nửa mặt phẳng bờ a: a a I II M N P Đoạn thẳng MN có cắt đường thẳng a? Đoạn thẳng MP có cắt đường thẳng a? Có nhận xét gì về vò trí điểm M và N với đường thẳng a? Có nhận xét gì về vò trí điểm M và P với đường thẳng a? NỬA MẶT PHẲNG I: Còn có tên gọi khác - Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm M - Nửa mặt phẳng bờ a không chứa điển P - Nửa mặt phẳng I là nửa mặt phẳng đối của nửa mặt phẳng II Haõy veõ ba tia Ox, Oy, Oz chung goác 0 x y z M N Tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa M và N, ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. x y 0 z M N 2) Tia nằm giữa hai tia: 0 x y z M N I NHÓM Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A, B, C. A C B a Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a. Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không? SOÁ MAY MAÉN ! 1 2 3 4 5 6 . THÀNH NAM I MÔN MÔN HÌNH HỌC HÌNH HỌC Chửụng II : GOC Baứi 1 NệA MAậT PHANG NệA MAậT PHANG a Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bò chia ra bởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai1 Nua mat phang, Bai1 Nua mat phang, Bai1 Nua mat phang

Bình luận về tài liệu bai1-nua-mat-phang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP