TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

14 62 0 Gửi tin nhắn cho Ernst Abbe
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 03:10

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 : Từ công thức gia tốc hãy suy ra công thức gia tốc hướng tâm theo tốc góc ?độ Câu 2 : Trong chuyển động tròn, gia tốc của chất điểm là gia tốc hướng tâm, đúng hay sai ? Giải thích ? Câu 3 : Thí dụ về tính tương đối của chuyển động ? Baøi 10 1. TÍNH TÖÔNG ÑOÁI CUÛA CHUYEÅN ÑOÄNG : 1. TÍNH TÖÔNG ÑOÁI CUÛA CHUYEÅN ÑOÄNG : 1. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG Kết quả xác đònh vò trí và vận tốc của cùng một vật tùy thuộc hệ quy chiếu, vò trí, vận tốc của một vật có tính tương đối. A B B’ A’ 2. THÍ DỤ VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGƯỜI ĐI TRÊN BÈ Quy ước: Hệ quy chiếu gắn với bờ sông (3): Hệ quy chiếu đứng yên. Hệ quy chiếu gắn với bè (2): Hệ quy chiếu chuyển động Vận tốc của người (1) đối với hệ quy chiếu đứng yên (3): Vận tốc tuyệt đối; kí hiệu v 1,3 Vận tốc của người (1) đối với hệ quy chiếu chuyển động (2): Vận tốc tương đối. Kí hiệu v 1,2 Vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động (2) đối với hệ quy chiếu đứng yên (3): Vận tốc kéo theo. Kí hiệu v 2,3 A B B’ A’ a/ Trường hợp người đi dọc từ cuối về phía đầu bè : − Ta gọi : + AB’ là độ dời của người (1) đối với bờ (3). + BB’ là độ dời của người (1) đối với bè (2). + AA’ là độ dời của bè (2) đối với bờ (3). -> Độ dời của người đối với bờ là : 2. THÍ DỤ VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGƯỜI ĐI TRÊN BÈ uuuuuuuuu uur u uuuuruuuur ruu r = + + '= AB A 'B AA ' A '' B 'AA' A B B’ A’ a/ Trường hợp người đi dọc từ cuối về phía đầu bè : Độ dời của người đối với bờ là : 2. THÍ DỤ VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGƯỜI ĐI TRÊN BÈ − Chia cả hai vế cho ∆t, ta có : ∆ ∆∆ ∆∆ uuuu uur uuuuu ruuuur uu ur uu r A'B' A'B' t AA'AA' t AB' t = + + t = t ⇒ rr r 1,2 2 31 ,,3 = + vv v uuuuuuuuu uur u uuuuruuuur ruu r = + + '= AB A 'B AA ' A '' B 'AA' . : Trong chuyển động tròn, gia tốc của chất điểm là gia tốc hướng tâm, đúng hay sai ? Giải thích ? Câu 3 : Thí dụ về tính tương đối của chuyển động ? Baøi. 1. TÍNH TÖÔNG ÑOÁI CUÛA CHUYEÅN ÑOÄNG : 1. TÍNH TÖÔNG ÑOÁI CUÛA CHUYEÅN ÑOÄNG : 1. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG Kết quả xác đònh vò trí và vận tốc của
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG, TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG, TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

Bình luận về tài liệu tinh-tuong-doi-cua-chuyen-dong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP