de thi giua ki lop 4

6 126 1 Gửi tin nhắn cho Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 03:10

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN: TỐN - KHỐI 4. Năm học: 2009-2010 Thời gian: 60 phút 1. Phân số bằng phân số nào dưới đây? A. B. C. D. 2. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: a) Cạnh AB bằng cạnh . . . . . . . b) Cạnh AD bằng cạnh . . . . . . c) Cạnh AB song song với cạnh . . . . . . . d) Cạnh AD song song với cạnh . . . . . . 3. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Chữ số 7 trong số 347856 chỉ: A. 70 B. 700 C. 7000 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: b) 45m 2 6cm 2 = . . . . . . cm 2 là: A. 4506 cm 2 B. 45006 cm 2 C. 450006 cm 2 c) Trong các phân số ; ; ; phân số nào bé hơn 1? A. B. C. D. 4. Đặt tính rồi tính: a) 53867 + 49608 b) 482 x 307 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. ………………… …………………. c) 91846 - 84752 d) 184905 : 21 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. ………………… …………………. Điểm A B C D 5. Tìm X a) X + = b) x X = ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. ………………… …………………. 6. Một mảnh đất trồng rau hình bình hành có độ dài đáy 30m, chiều cao bằng cạnh đáy. Tính diện tích của mảnh đất đó? ĐÁP ÁN MƠN TỐN KHỐI 4 1. Ý: A (1 điểm) 2. 1 điểm: Mỗi câu đúng 0,25 điểm a) DC b) BC c) DC d) BC 3. 1,5 điểm: Mỗi câu đúng 0,5 điểm a) C b) C c) D 4. 2 điểm: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm a) 103475 b) 147974 c) 7094 d) 8805 5. 2 điểm: Mỗi câu đúng được 1 điểm. a) X + = b) x X = X = - X = : X = - X = x X = X = 6. 2,5 điểm. Bài giải Chiều cao mảnh đất trồng rau hình bình hành là: ( 0,5 điểm) 30 : 2 = 15 (m) ( 0,5 điểm) Diện tích của mảnh đất trồng rau là: ( 0,5 điểm) 30 x 15 = 450 (m 2 ) ( 0,5 điểm) Đáp số: 450 m 2 ( 0,5 điểm) Trường ……………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Lớp: ……………………………………………………. MÔN: TIẾNG VIỆT- KHỐI 4. Họ và tên:…………………………………………. Năm học: 2009-2010 Thời gian: 60 phút Điểm - Đọc thành tiếng. - Đọc hiểu. - Viết L ời phê của giáo viên . - Người coi. - Người chấm: …………… Kiểm tra đọc: (10 điểm) 1/ Đọc hiểu ( 5 điểm) Học sinh đọc thầm bài: “Hoa học trò” SGK TV4 tập 2 trang 43 và khoanh tròn ý em chọn là đúng cho mỗi câu hỏi sau. Câu 1. Tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả số lượng của hoa phượng. a. Nhân hóa. b. So sánh. c. Liệt kê. Câu 2.Vì sao tác giả gọi hoa phượng là “Hoa học trò”? a. Hoa phượng rất gần gủi với học trò. b. Phượng được trồng nhiều ở sân trường. c. Phượng nở hoa vào mùa hè, mùa thi của học trò. d. Tất cả ý trên. Câu 3. Hoa phượng nở gợi cho mỗi học trò có cảm giác gì? a. Vừa buồn, vừa vui. b. Buồn. c. Vui. Câu 4. Hoa phượng nở như thế nào? a. Nở nhanh đến bất ngờ. b. Nở rất chậm. c. Nở từ từ. Câu 5. Phượng ra lá vào mùa nào? a. Mùa đơng. b. Mùa thu. c. Mùa xn. Câu 6. Khi đọc bài “Hoa học trò” em có cảm nhận gì? a. Hoa phượng là lồi hoa đẹp nhất tuổi học trỏ. b. Gần gũi với học trò. c. Thân thiết với học trò. d. Tất cả các ý trên. Câu 7. Tìm bộ phận cho câu trả lời “là gì”. a. Hồ Chí Minh là một nhà lãnh tụ thiên tài. Câu 8. Tìm 3 từ cùng nghĩa với từ “Dũng cảm” II/ CHÍNH TẢ. GV đọc cho học sinh viết bài “Thắng cảnh” sách TV4 tập 2 trang 76. Đoạn từ đầu đến . . . quyết tâm chống giữ. III/ TẬP LÀM VĂN. Tả một đồ vật mà em yêu thích. ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI 4 Câu 1 ý b. Câu 4 ý a. Câu 2 ý d. Câu 5 ý c. Câu 3 ý a Câu 6 ý d. Câu 7. . . . Là một nhà lãnh tụ thiên tài. Câu 8. Gan dạ, can đảm, anh hùng, anh dũng. . . II. Kiểm tra viết. 1/ Chính tả. - Viết đúng cả bài, trình bày đúng thể thức bài văn xuôi, đúng mẫu chữ cho 5 điểm. - Viết sai 1 lỗi (âm, vần, dấu thanh) trừ 0,5 điểm. Trình bày bẩn, viết không đúng mẫu chữ … toàn bài trừ 1 điểm. 2/ Tập làm văn. Học sinh làm được bài văn có bố cục đầy đủ 3 phần (Mở bài, thân bài, kết bài). Khoảng 10 đến 15 câu, liên kết câu, đoạn chặt chẽ. Câu văn viết đúng ngữ pháp, rõ nghĩa. Cho 5 điểm. Tùy mức độ sai sót mà giáo viên cho các thang điểm còn lại: 4,5 – 4 – 3,5 – . C. D. 4. Đặt tính rồi tính: a) 53867 + 49 608 b) 48 2 x 307 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. ………………… …………………. c) 91 846 - 847 52 d) 1 849 05 :. trong số 347 856 chỉ: A. 70 B. 700 C. 7000 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: b) 45 m 2 6cm 2 = . . . . . . cm 2 là: A. 45 06 cm 2 B. 45 006 cm 2 C. 45 0006 cm
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi giua ki lop 4, de thi giua ki lop 4, de thi giua ki lop 4

Bình luận về tài liệu de-thi-giua-ki-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP