Tap doc- Tieng ru

13 136 2 Gửi tin nhắn cho James Goodnight
James Goodnight

James Goodnight

Tải lên: 11,522 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 22:10

Thứ sáu ngày 8 tháng 10 năm 2010 Thứ sáu ngày 8 tháng 10 năm 2010 Tập đọc Tập đọc T×m hiÓu bµi LuyÖn ®äc * Tõ: muốn sống, muốn sống, Con ong làm mật, yêu hoa Con cá bơi, yêu nước : Con chim ca, yêu trời Con người muốn sống, con ơi Phải yêu đồng chí , yêu người anh em * Khổ thơ: mùa vàng; đốm lửa. đồng chí nhân gian bồi Thứ sáu ngày 8 tháng 10 năm 2010 Thứ sáu ngày 8 tháng 10 năm 2010 Tập đọc Tập đọc Thứ sáu ngày 8 tháng 10 năm 2010 Thứ sáu ngày 8 tháng 10 năm 2010 Tập đọc Tập đọc T×m hiÓu bµi LuyÖn ®äc * Tõ: muốn sống muốn sống ; ; Con ong làm mật, yêu hoa Con cá bơi, yêu nước : Con chim ca, yêu trời Con người muốn sống, con ơi Phải yêu đồng chí , yêu người anh em * Khổ thơ: Thứ sáu ngày 8 tháng 10 năm 2010 Thứ sáu ngày 8 tháng 10 năm 2010 Tập đọc Tập đọc mùa vàng; đốm lửa. bồi đồng chí nhân gian Ong yêu hoa vì hoa giúp Ong yêu hoa vì hoa giúp ong làm mật ong làm mật Con cá yêu nước vì có nước cá mới Con cá yêu nước vì có nước cá mới sống được sống được Con chim yêu trời vì có bầu Con chim yêu trời vì có bầu trời cao rộng chim mới có chỗ trời cao rộng chim mới có chỗ bay nhảy, hát ca. bay nhảy, hát ca. Nhiều ngôi sao mới làm nên đêm sao sáng Một thân lúa chín chẳng làm nên mùa màng Nhiều thân lúa chín làm lên mùa lúa chín Nhiều người mới làm nên nhân loại T×m hiÓu bµi LuyÖn ®äc * Tõ: muốn sống muốn sống ; ; Con ong làm mật, yêu hoa Con cá bơi, yêu nước : Con chim ca, yêu trời Con người muốn sống, con ơi Phải yêu đồng chí , yêu người anh em * Khổ thơ: Thứ sáu ngày 8 tháng 10 năm 2010 Thứ sáu ngày 8 tháng 10 năm 2010 Tập đọc Tập đọc mùa vàng; đốm lửa. đồng chí nhân gian bồi • Con người sống trong cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí. . 2010 Tập đọc Tập đọc Luyện học thuộc lòng Luyện học thuộc lòng : : Tiếng ru Tiếng ru , , , ; , , ; , , , , , . . , , , , ! ! yêu hoa yêu hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tap doc- Tieng ru, Tap doc- Tieng ru, Tap doc- Tieng ru

Bình luận về tài liệu tap-doc-tieng-ru

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP