Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9- hay

3 413 13
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 20:10

Họ và tên: …………………………………. Lớp: 9… KIỂM TRA Môn: Hóa 9 Thời gian: 45 phút ĐỀ BÀI I. Trắc nghiệm khách quan. Câu 1:(0,5 đ). Dãy các hợp chất oxit đều tác dụng với nước sinh ra axit tương ứng? A.CaO, SO 2 , Na 2 O, CO 2 . B.CaO, K 2 O, SO 3 , CO 2 . C.CaO, K 2 O, SO 2 , P 2 O 5 D.SO 3 , CO 2 , SO 2 , P 2 O 5 Câu 2.(0,5đ). Dãy các hợp chất oxit đều tác dụng với nước sinh ra ba zơ tương ứng? A. CaO , Na 2 O , K 2 O, C. CaO, K 2 O, SO 3 B. K 2 O, Na 2 O, CuO. D. Na 2 O , K 2 O, Al 2 O 3 Câu 3 (0,5 đ). Đơn chất nào dưới đây tác dụng với HCl loãng sinh ra chất khí ? A. Các bon C. Đồng B.Sắt D. Lưu huỳnh Câu 4. (0,5đ). Chất khí nào dưới đây được sinh ra ở câu 3? A. Clo C. Hiđrô B. Oxi D. Các bon đioxit. Câu 5 (0,5đ). Muốn nhận biết H 2 SO 4 và HCl ta dùng thuốc thử nào sau đây ? A. Quỳ tím C. Dùng kim loại Zn, Fe. B. Dung dịch BaCl 2 D. Cả 3 phương án trên đều được. Câu 6 ( 0,5đ). H 2 SO 4 đặc có những tính chất riêng là: A. Tác dụng với kim loại giải phóng H 2 . B. Háo nước, Tác dụng với kim loại không giải phóng H 2 . C. Có đầy đủ tính chất hoá học của axit. D. Không tác dụng với kim loại. Câu 7 ( 1đ).Có những chất sau: CuO, H 2 , SO 3 , P 2 O 5 , H 2 O.Hãy chọn một trong những chất trên điền vào chỗ trống và hoàn thiện phương trình trong các sơ đồ phản ứng sau: 1……… + H 2 O → H 2 SO 4 2. H 2 O + ……… → H 3 PO 4 3. …….+ HCl → CuCl 2 + H 2 O 4. CuO + ……. → o t Cu + H 2 O II. TNTL ( 6đ). Câu 8 ( 1,5đ). Viết phương trình thực hiện dãy biến hoá sau: K → 1 K 2 O → 2 KOH → 3 KCl Câu 9 ( 1,5đ). Tìm công thức hoá học của các chất có nồng độ % theo khối lượng như sau: Điểm Lời phê của cô giáo ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. 1 H = 2,05% , S = 32,65% , O = 65,30% Câu 10 ( 3đ) . Cho một lượng Fe dư vào 60ml dung dịch H 2 SO 4 . Sau phản ứng thu được 4,6 lit H 2 ở ( đktc) . a.Viết phương trình phản ứng xảy ra? b. Tính khối lượng của Fe tham gia phản ứng? c. Tính nồng độ mol/ lit của H 2 SO 4 ? BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 . …………………………………. Lớp: 9… KIỂM TRA Môn: Hóa 9 Thời gian: 45 phút ĐỀ BÀI I. Trắc nghiệm khách quan. Câu 1: (0,5 đ). Dãy các hợp chất oxit đều tác dụng với nước. ứng sau: 1 …… + H 2 O → H 2 SO 4 2. H 2 O + ……… → H 3 PO 4 3. …….+ HCl → CuCl 2 + H 2 O 4. CuO + ……. → o t Cu + H 2 O II. TNTL ( 6đ). Câu 8 ( 1, 5đ). Viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9- hay, Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9- hay, Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9- hay

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-1-tiet-hoa-9-hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP