Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9- hay

Pierre Omidyar
Pierre Omidyar(11606 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 392
13
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 20:10

Mô tả: Họ và tên: …………………………………. Lớp: 9… KIỂM TRA Môn: Hóa 9 Thời gian: 45 phút ĐỀ BÀI I. Trắc nghiệm khách quan. Câu 1:(0,5 đ). Dãy các hợp chất oxit đều tác dụng với nước sinh ra axit tương ứng? A.CaO, SO 2 , Na 2 O, CO 2 . B.CaO, K 2 O, SO 3 , CO 2 . C.CaO, K 2 O, SO 2 , P 2 O 5 D.SO 3 , CO 2 , SO 2 , P 2 O 5 Câu 2.(0,5đ). Dãy các hợp chất oxit đều tác dụng với nước sinh ra ba zơ tương ứng? A. CaO , Na 2 O , K 2 O, C. CaO, K 2 O, SO 3 B. K 2 O, Na 2 O, CuO. D. Na 2 O , K 2 O, Al 2 O 3 Câu 3 (0,5 đ). Đơn chất nào dưới đây tác dụng với HCl loãng sinh ra chất khí ? A. Các bon C. Đồng B.Sắt D. Lưu huỳnh Câu 4. (0,5đ). Chất khí nào dưới đây được sinh ra ở câu 3? A. Clo C. Hiđrô B. Oxi D. Các bon đioxit. Câu 5 (0,5đ). Muốn nhận biết H 2 SO 4 và HCl ta dùng thuốc thử nào sau đây ? A. Quỳ tím C. Dùng kim loại Zn, Fe. B. Dung dịch BaCl 2 D. Cả 3 phương án trên đều được. Câu 6 ( 0,5đ). H 2 SO 4 đặc có những tính chất riêng là: A. Tác dụng với kim loại giải phóng H 2 . B. Háo nước, Tác dụng với kim loại không giải phóng H 2 . C. Có đầy đủ tính chất hoá học của axit. D. Không tác dụng với kim loại. Câu 7 ( 1đ).Có những chất sau: CuO, H 2 , SO 3 , P 2 O 5 , H 2 O.Hãy chọn một trong những chất trên điền vào chỗ trống và hoàn thiện phương trình trong các sơ đồ phản ứng sau: 1……… + H 2 O → H 2 SO 4 2. H 2 O + ……… → H 3 PO 4 3. …….+ HCl → CuCl 2 + H 2 O 4. CuO + ……. → o t Cu + H 2 O II. TNTL ( 6đ). Câu 8 ( 1,5đ). Viết phương trình thực hiện dãy biến hoá sau: K → 1 K 2 O → 2 KOH → 3 KCl Câu 9 ( 1,5đ). Tìm công thức hoá học của các chất có nồng độ % theo khối lượng như sau: Điểm Lời phê của cô giáo ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. 1 H = 2,05% , S = 32,65% , O = 65,30% Câu 10 ( 3đ) . Cho một lượng Fe dư vào 60ml dung dịch H 2 SO 4 . Sau phản ứng thu được 4,6 lit H 2 ở ( đktc) . a.Viết phương trình phản ứng xảy ra? b. Tính khối lượng của Fe tham gia phản ứng? c. Tính nồng độ mol/ lit của H 2 SO 4 ? BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 . …………………………………. Lớp: 9… KIỂM TRA Môn: Hóa 9 Thời gian: 45 phút ĐỀ BÀI I. Trắc nghiệm khách quan. Câu 1: (0,5 đ). Dãy các hợp chất oxit đều tác dụng với nước. ứng sau: 1 …… + H 2 O → H 2 SO 4 2. H 2 O + ……… → H 3 PO 4 3. …….+ HCl → CuCl 2 + H 2 O 4. CuO + ……. → o t Cu + H 2 O II. TNTL ( 6đ). Câu 8 ( 1, 5đ). Viết

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9- hay, Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9- hay, Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9- hay

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-1-tiet-hoa-9-hay

Đăng ký

Generate time = 0.341573953629 s. Memory usage = 18.44 MB