Đề thi Khối 2, Khối 3 (đủ năm)

10 41 0
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 18:10

Họ và tên : . Ngày tháng năm 20… Lớp : ĐỀ THI LẠI TRONG HÈ MÔN TOÁN Khối lớp 3 – Năm học: 20… -20… Thời gian : 40’ --------------------- 1/ Bài 1 : Đọc và viết các số: a) Đọc các số sau: 89156: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54307: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b) Viết các số sau: Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm: …………………………………. Bảy mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi chín: …………………………………… 2/ Bài 2 : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) 9m4cm = ? A. 94 cm B. 904 cm C. 940 cm D. 9004 cm b) Biểu thức 4 + 16 x 5 có giá trò là: A. 100 B. 320 C. 84 D. 94 3/Bài 3 : Đặt tính rồi tính: a) 18 257 + 64 439 b) 91 462 – 53 406 . ……………………………………… …………………………………………. c) 21 718 x 4 d) 69 218 : 2 ………………………………………… …………………………………………… ………………………………………… …………………………………………… ………………………………………… …………………………………………… 4/Bài 4 : Tìm y a) 1 999 + y = 2 005 b) y x 2 = 3 998 ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 5/Bài 5: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài 14cm. Tính diện tích miếng bìa đó? Bài giải . ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẠI TRONG HÈ - MÔN TOÁN Khối lớp 3 – Năm học: 20…-20… 1/ Bài 1: (2đ) Đúng mỗi câu được 1đ a) Đọc số: - Tám trăm chín nghìn một trăm năm mươi sáu - Năm mươi bốn nghìn ba trăm linh bảy. b) Viết số: - 87 105 - 78 659 2/ Bài 2 : (1đ) Tính đúng mỗi bài được 1đ . a) B. 904 cm b) C. 84 3/ Bài 3 : (4đ) Đúng mỗi câu được 1điểm . a) 18 257 b) 91 462 c) 21 718 d) 69 218 2 64 439 53 406 4 09 34 609 82 696 38 056 86 872 12 018 0 4/ Bài 4 : (2đ) Tìm y: a) 1 999 + y = 2 005 b) y x 2 = 3 998 y = 2 005 – 1 999 (0,5đ) y = 3 998 : 2 (0,5đ) y = 6 (0,5đ) y = 1 999 (0,5đ) 5/ Bài 5:(1đ) Giải : Diện tích miếng hình bìa chữ nhật là : (0,25đ) 14 x 5 = 70 (cm 3 ) (0.5đ) Đáp số: 70 cm 3 (0,25đ) ……………………………………………………………………………. Họ và tên : . Ngày tháng năm 20… Lớp : ĐỀ THI LẠI TRONG HÈ - MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC ) Khối lớp 2– Năm học : 20…-20… ---------o0o--------- A. Kiểm tra đọc : I. Đọc thầm : Bài : “Câu chuyện bó đũa” . Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai gái, dâu, rễ lại và bảo : Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền . Bốn nười con lần lượt bẻ bó đũa . Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được . Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng. * Dựa vào nội dung bài đọc đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng trong các câu trả lời dưới đây. 1.Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào? a) Cầm cả bó đũa mà bẻ . b) Lấy từng chiếc mà bẻ . c) Cầm bẻ một lần nữa bó đũa . 2. Thấy các con không yêu thương nhau người cha như thế nào ? a) Rất vui mừng. b) Rất buồn phiền c) Cả hai ý trên . 3. Cuội sống trên mặt trăng thế nào? a) Anh haiû. b) Anh ba. c) Không ai bẻ gãy được bó đũa . 4. Tìm từ trái nghóa với mỗi từ sau : Đẹp : ……………………………………… Cao :…………………………………… II Đọc thành tiếng . Bài : “Những quả đào“ ( Sách TV lớp 2 tập 2 trang 91) Mỗi học sinh đọc một đoạn và trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu . Đoạn 1 : Từ đầu . có ngon không. Đoạn 2: Cậu bé xuân nói nhận xét . Đoạn 3 : Cô bé vân nói . thơ dại quá . Đoạn 4: Còn lại ĐỀ THI LẠI TRONG HÈ - MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) Khối lớp 2 – Năm học : 20…-20… Thời gian: ---------o0o--------- *KIỂM TRA VIẾT I.Chính tả (5đ): Nghe viết Giáo viên đọc cho học sinh viết: Bài: “ Cây và hoa bên lăng Bác “ Sau lăng, những cành đào Sơn La khoẻû khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ . Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mòn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang toả hương ngào ngạt . II. Tập làm văn (5đ): Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về một người thân của em ( bố, mẹ,chú,dì ) theo các câu hỏi sau. a) Bố (mẹ chú,dì ) của em làm nghề gì ? b) Hảng ngày bố ( mẹ chú ,dì …) làm những việc gì? c) Những việc ấy có ích như thế nào ? HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM I. Chính tả:(5đ) Nghe viết : Bài “Cây và hoa bên lăng Bác “ - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 5đ - Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu, vần, thanh, không viết hoa đúng quy đònh): 0,5đ * Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách hoặc trình bày bẩn: trừ 1đ toàn bài II.Tập làm văn :(5đ) Đảm bảo các yêu cầu sau được 5đ - Học sinh viết được đoạn văn theo gợi của đề bài từ 3 câu trở lên. - Viết đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. - Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ. - Tùy theo tình hình thực tế bài viết của học sinh mà giáo viên ghi điểm: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5;2;1,5;1;0,5; …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẠI TRONG HÈ MÔN TIẾNG VIỆT ( ĐỌC ) Khối lớp 3 – Năm học : 20… - 20… ---------o0o--------- A. Kiểm tra đọc (10 đ) I. Đọc thầm ( 4điểm ) - Làm đúng mỗi câu được 1 điểm . Câu 1 : ý 2 Câu 2 : ý 2 Câu 3 : ý 3 Câu 4 : Tìm từ trái nghóa với mỗi từ sau Đẹp : Xấu Cao : Thấp II.Đọc thành tiếng :(6đ ) Mỗi HS đọc một đoạn bài “Những quả đào” ( STV 2 tập 2 trang 91) - Đọc đúng tiếng, đúng từ : 3đ +Đọc sai dưói 3 tiếng : 2,5đ +Đọc sai từ 3 - 4 tiếng : 2đ +Đọc sai từ 5 - 6 tiếng :1,5đ + Đọc sai từ 7 - 8 tiếng :1đ + Đọc sai từ 9 – 10 tiếng : 0,5đ + Đọc sai trên 10 tiếng :không ghi điểm - Ngắt nghó hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ : 1đ - Đọc đúng tốc độ :1đ - Học sinh trả lời đúng ý câu hỏi giáo viên nêu :1đ (Đúng nhưng chưa rõ ràng: 0,5đ) ……………………………………………………………………………… ĐỀ THI TRONG HÈ MÔN TOÁN Khối lớp 2 – Năm học : 20… -20… Thời gian : 40’ --------------------- 1/ Bài 1(2đ) : Tính a) 20 : 4 = c) 5 x 3 = b) 40 x 2 = d) 80 : 2 = 2/ Bài 2(2đ) : Đặt tính rồi tính a) 875 + 132 = b) 759 - 18 = 3/Bài 3 (2đ): Tìm y a) y x 5 = 50 b) 400 + y = 600 . . 4/Bài 4 (2đ): Tính chu vi hình tam giác 4cm 5cm 6cm . 5/ Bài 5 : Can bé đựng 10 l xăng, can to đừng nhiều hơn can bé 4l xăng . Hỏi can to đựng bao nhiêu lít xăng . Bài giải . ĐÁP ÁN ĐỀ THI TRONG HÈ - MÔN TOÁN Khối lớp 2 – Năm học : 20… -20… ---------------------------- 1/ Bài 1(2đ) : Đúng mỗi câu được 0,5 điểm 2/ Bài 2 (2): Đúng mỗi bài được 1 điểm - Đặt tính đúng được 0,5 điểm , tính đúng 0,5 điểm 3/ Bài 3(2đ) : a) y x 5 = 50 b) 400 + y = 600 y = 50 : 5 ( 0,5 đ) y = 600 - 400 (0,5 đ) y = 10 (0,5 đ) y = 200 (0,5 đ) 4/ Bài 4 (2đ) Chu vi hình tam giác (0,5 đ) 4 + 5 + 6 = 15 (cm )(1đ) Đáp số : 15 cm (0,5 đ) 5/ Bài 5(2điểm): Giải : Số lít xăng can to đựng được là (0,5 đ) 10 x 4 = 40 (lít ) (1 đ) Đáp số: 40 ( lít) (0,5 đ) . ĐÁP ÁN ĐỀ THI TRONG HÈ - MÔN TOÁN Khối lớp 2 – Năm học : 20… -20… ---------------------------- 1/ Bài 1(2đ) : Đúng mỗi câu được 0,5 điểm 2/ Bài 2 (2): Đúng mỗi bài được 1 điểm - Đặt tính đúng được 0,5 điểm , tính đúng 0,5 điểm 3/ Bài 3(2đ) : a) y x 5 = 50 b) 400 + y = 600 y = 50 : 5 ( 0,5 đ) y = 600 - 400 (0,5 đ) y = 10 (0,5 đ) y = 200 (0,5 đ) 4/ Bài 4 (2đ) Chu vi hình tam giác (0,5 đ) 4 + 5 + 6 = 15 (cm )(1đ) Đáp số : 15 cm (0,5 đ) 5/ Bài 5(2điểm): Giải : Số lít xăng can to đựng được là (0,5 đ) 10 x 4 = 40 (lít ) (1 đ) Đáp số: 40 ( lít) (0,5 đ) . ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I - MÔN TOÁN Khối lớp 3 – Năm học: 20… -20… ---------------------------- 1/ Bài 1: (2đ) Đúng mỗi câu được 0,5 điểm a) 56 b) 42 c) 9 d) 0 2/ Bài 2 : (4đ) Đúng mỗi bài được 1 điểm - Đặt tính không đúng theo qui đònh không được điểm a) 972 b) 735 c) 29 d) 75 3/ Bài 3 : (2đ) a) 30 x 8 + 50 = 240 + 50 (0,5đ) b) 306 - 93 : 3 = 306 - 31 (0,5đ) = 290 (0,5đ) = 275 (0,5đ) 4/ Bài 4 : (0,5đ) tô màu đúng hình được 0,5 điểm 5/ Bài 5:(2điểm) Giải : Số túi gạo có là (0,5đ) 45 : 9 = 5 ( túi) (1đ) Đáp số: 5 túi (0,5đ) Họ và tên : . Ngày tháng năm 2006 Lớp : ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II - MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC ) Khối lớp 3 – Năm học : 20…-20… ---------o0o--------- I. ĐỌC THẦM : Bài : “Ông tổ nghề thêu” ( Sách TV lớp 3 tập 2 trang 22). Trả lời các câu hỏi và bài tập sau : 1. Điền dấu x vào ô trống của ý trả lời đúng nhất : a. Từ nhỏ Trần Quốc Khái ham học như thế nào ? Học cả khi đi đốn củi, lúc đi kéo vó tôm. Bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng đọc sách. Cả hai ý trên. b. Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu ? Truyền dạy cho nhân dân nghề thêu và nghề làm lọng. Vì ông học giỏi. 2. Trong câu văn sau : Về đến nước nhà Trần Quốc Khái truyền dạy cho nhân dân nghề thêu và nghề làm lọng a) Điền dấu câu thích hợp vào ô trống? b) Trần Quốc Khái truyền dạy cho nhân dân nghề gì ? . 3. Trong câu văn sau : Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. - Gạch một gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai” ? - Gạch hai gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “ ở đâu” ? II. ĐỌC THÀNH TIẾNG Bài : “Ông tổ nghề thêu” ( Sách TV lớp 3 tập 2 trang 22). Mỗi học sinh đọc một đoạn . Đoạn 1 : Từ đầu . nhà Lê. Đoạn 2 : Một lần về nước. Đoạn 3 : Bụng đói . làm lọng. Đoạn 4 : Học được cách thêu về nước. Đoạn 5 : Còn lại. . ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I - MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT ) Khối lớp 3 – Năm học : 20…-20… *KIỂM TRA VIẾT ---------o0o--------- I.Chính tả : Nghe viết Bài:” Người liên lạc nhỏ “ ( STV 3 tập 1 trang 112) Từ “ Từ đầu . lững thững đằng sau ” II. Tập làm văn : Viết một đoạn văn ngắn nói về quê hương em hoặc nơi em đang ở theo gợi ý sau : a) Quê em ở đâu ? b) Em yêu nhất cảnh vật gì ở quê hương ? c) Cảnh vật đó có gì đáng nhớ ? d) Tình cảm của em đối với quê hương như thế nào ? . ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I - MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT ) Khối lớp 3 – Năm học : 20…-20… *KIỂM TRA VIẾT ---------o0o--------- I.Chính tả : Nghe viết Bài:” Người liên lạc nhỏ “ ( STV 3 tập 1 trang 112) Từ “ Từ đầu . lững thững đằng sau ” II. Tập làm văn : Viết một đoạn văn ngắn nói về quê hương em hoặc nơi em đang ở theo gợi ý sau : a) Quê em ở đâu ? b) Em yêu nhất cảnh vật gì ở quê hương ? c) Cảnh vật đó có gì đáng nhớ ? d) Tình cảm của em đối với quê hương như thế nào ? . . đònh không được điểm a) 972 b) 735 c) 29 d) 75 3/ Bài 3 : (2đ) a) 30 x 8 + 50 = 240 + 50 (0,5đ) b) 30 6 - 93 : 3 = 30 6 - 31 (0,5đ) = 290 (0,5đ) = 275 (0,5đ). ghi điểm: 4,5; 4; 3, 5; 3; 2,5 ;2;1,5;1;0,5; …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẠI TRONG HÈ MÔN TIẾNG VIỆT ( ĐỌC ) Khối lớp 3 – Năm học : 20…
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Khối 2, Khối 3 (đủ năm), Đề thi Khối 2, Khối 3 (đủ năm), Đề thi Khối 2, Khối 3 (đủ năm)

Bình luận về tài liệu de-thi-khoi-2-khoi-3-du-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP