KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ - CẤP THCS

3 545 9 Gửi tin nhắn cho Michael Dell
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 18:10

UBND HUYỆN HỚN QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 420 /KH-PGD&ĐT Hớn Quản, ngày 7 tháng 10 năm 2010 . KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Ở CÁC MÔN: TOÁN, ĐỊA LÝ, THỂ DỤC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ, NĂM HỌC: 2010 – 2011. Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011của bậc trung học cơ sở về việc tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, căn cứ tình hình thực tế của cấp học ở địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyên đề như sau: 1. Mục đích, yêu cầu: Qua lớp tập huấn, giúp cán bộ quản lý và giáo viên nắm được: - Những điểm đổi mới trong phương pháp dạy học theo hướng tích cực ở các môn học: Toán, Địa lý, Thể dục; - Những yêu cầu về kiến thức – kĩ năng và kỹ thuật ra đề kiểm tra đánh giá học sinh. 2. Thành phần tham gia: - Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường THCS trong toàn huyện và Trường TH An Phú; - Giáo viên dạy các bộ môn: Toán, Địa lí, Thể dục (giáo viên thuộc bộ môn nào thì tham dự chuyên đề bộ môn đó). 3. Nội dung và hình thức tổ chức: - Tổ chức tập trung toàn huyện theo từng chuyên đề; - Mỗi chuyên đề thực hiện 2 nội dung chính: + Tổ chức dạy minh họa 1 tiết /môn và thảo luận rút kinh nghiệm; + Thực hành ra đề kiểm tra (môn Toán, Địa lý) theo quy định, thảo luận rút kinh nghiệm trên các đề kiểm tra đã thực hành. 4. Thời gian và địa điểm: 4.1. Môn Toán: - Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 23/10/2010. - Địa điểm: Hội trường UBND xã Thanh Bình. 4.2. Môn Thể dục: - Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 27/11/2010. - Địa điểm: Trường THCS Tân Khai. 4.3. Môn Địa lí: - Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 29/01/2010. - Địa điểm: Hội trường UBND xã Thanh An. 5. Phân công tổ chức: 5.1. Phần thao giảng: 1 Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT phối hợp cùng với BGH các trường thống nhất nội dung bài và chỉ định giáo viên giảng dạy. Cụ thể: * Môn Toán lớp 7: (Phân môn Hình học; tuần 9, tiết 17) - Bài: Tổng ba góc của một tam giác. - Giáo viên giảng dạy: Cô Hoàng Thị Ngọc Lan - Trường THCS Tân Khai * Môn Thể dục lớp 7: (tuần16, tiết 31) - Bài: Thể thao tự chọn. Chạy bền; luyện tập chạy bền. - Giáo viên giảng dạy: Thầy Hoàng Văn Toán - Trường THCS Minh Đức. * Môn Địa lí lớp 9: (tuần 23, tiết 40) - Bài: Vùng đồng bằng sông Cửu Long (TT). - Giáo viên giảng dạy: Thầy Trịnh Hồng Kỳ - Trường THCS Thanh An. 5.2. Phần ra đề kiểm tra: Mỗi trường ra 2 đề kiểm tra định kỳ gồm Toán và Địa lý theo sự phân công như sau: - Cụm 1: gồm các trường THCS: Thanh An, Tân Hưng, An Khương: ra đề kiểm tra định kỳ lớp 9: + Môn Toán: bài kiểm tra chương II, phần Đại số (tuần 15, tiết 30). + Môn Địa lý: bài kiểm tra chương II (tuần 9, tiết 18) - Cụm 2: gồm các trường THCS: Tân Lợi, Phước An, Thanh Bình: ra đề kiểm tra định kỳ lớp 7: + Môn Toán: bài kiểm tra chương I, phần Đại số (tuần 11, tiết 22). + Môn Địa lý: bài kiểm tra chương VII (tuần 28, tiết 53) - Cụm 3: gồm các trường THCS: Đồng Nơ, Tân Hiệp, Tân Quan: ra đề kiểm tra định kỳ lớp 8: + Môn Toán: bài kiểm tra chương I, phần Hình học (tuần 13, tiết 25). + Môn Địa lý: bài kiểm tra chương XI (tuần 8, tiết 8) - Cụm 4 gồm các trường THCS: Tân Khai, Minh Đức, Minh Tâm, TH An Phú: ra đề kiểm tra định kỳ lớp 6: + Môn Toán: bài kiểm tra cuối chương III, phần Đại số (tuần 32, tiết 98). + Môn Địa lý: bài kiểm tra chương I (tuần 8, tiết 8) 5.3. Yêu cầu đề kiểm tra: - Phân bố hợp lý giữa kiểm tra bằng hình thức tự luận với kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, bám sát chuẩn KT-KN với 3 cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng; khuyến khích học sinh tư duy độc lập, sáng tạo; - Đánh giá đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan, chính xác, công bằng, đảm bảo cân đối về kiểm tra kiến thức, kỹ năng. Học sinh biết tự đánh giá năng lực bản thân; - Đề kiểm tra thể hiện 2 phần: phần 1 là mục tiêu (thể hiện những yêu cầu đánh giá học sinh qua đề kiểm tra để Ban nội dung và các trường làm cơ sở để đánh giá, nhận xét đề kiểm tra) – phần 2 là đề kiểm tra. Kèm theo đề kiểm tra là hướng dẫn chấm (đáp án và biểu điểm). * Lưu ý: các trường gửi đề kiểm tra về Bộ phận Phổ thông Phòng GD&ĐT, gửi vào địa chỉ Email: vietpgd@gmail.com trước ngày 13/10/2010. Ngày 16/10/2010, Phòng GDĐT sẽ gửi đề kiểm tra vào địa chỉ mail của các trường để các trường tổ chức nghiên cứu. 2 Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, những vướng mắc trong quá trình thực hiện liên hệ trực tiếp Bộ phận Phổ thông Phòng GD&ĐT để được hướng dẫn thêm. Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG - Các trường THCS, Trường TH An Phú; (Đã ký) - Website: violet.vn/honquan; - Lưu: VT, PT, ĐQV – 04b. Nguyễn Trung 3 . nào thì tham dự chuyên đề bộ môn đó). 3. Nội dung và hình thức tổ chức: - Tổ chức tập trung toàn huyện theo từng chuyên đề; - Mỗi chuyên đề thực hiện 2. 17) - Bài: Tổng ba góc của một tam giác. - Giáo viên giảng dạy: Cô Hoàng Thị Ngọc Lan - Trường THCS Tân Khai * Môn Thể dục lớp 7: (tuần16, tiết 31) - Bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ - CẤP THCS, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ - CẤP THCS, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ - CẤP THCS

Bình luận về tài liệu ke-hoach-trien-khai-chuyen-de-cap-thcs

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP