tu nhien xa hoi lop 2

31 109 0
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

  • Loading...
1/31 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 16:10

Loài vật sống ở đâu Mục tiêu Nhận biết được động vật sống ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước, trên không Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, động vật thông qua hình ảnh. Hình thành kĩ năng miêu tả động vật qua hình ảnh. Vun đắp tình yêu đối với động vật cho học sinh. Học sinh có ý thức và biết cách bảo vệ động vật. Đồ dùng dạy học Giáo viên: 1. Hình ảnh về thế giới động vật. 2. nh minh hoạ sách giáo khoa trang 57, 58. 3. Phiếu bài tập. Học sinh: 1. Sưu tầm tranh ảnh động vật Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Nhóm cây sống trôi nổi trên mặt nước là: a) Cây lục bình, cây sen, cây rong. b) Cây sen, cây rong. c) Cây lục bình, cây rong. Câu 1: Kể tên một số cây sống dưới nước Câu 1: Kể tên một số cây sống dưới nước và nêu lợi ích của chúng và nêu lợi ích của chúng . . KIỂM TRA BÀI CŨ ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN CÂU 1 : Cây rong, cây lục bình, cây sen, cây CÂU 1 : Cây rong, cây lục bình, cây sen, cây súng,… súng,… CÂU 2 : CÂU 2 : Đ Đ áp án a áp án a Khởi động Mỗi tổ hát một câu nói về con vật xuất hiện trên màn hình. Ho¹t ®éng 1  KÓ nhanh tªn c¸c con vËt mµ em biÕt.  Chã, mÌo, c¸, chim, hæ, b¸o, r¾n, voi, ngùa… Ho¹t ®éng 2 Häc sinh xem ¶nh vµ ghi nhanh vµo phiÕu häc tËp theo tõng nhãm. stt stt Tên Tên Nơi sống Nơi sống 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 . hình? 2. 2. Các con vật đó sống ở đâu? Các con vật đó sống ở đâu? 3. 3. Bạn nhìn thấy gì trong hình 1, hình 2, hình 3? Bạn nhìn thấy gì trong hình 1, hình 2, . voi, ngùa… Ho¹t ®éng 2 Häc sinh xem ¶nh vµ ghi nhanh vµo phiÕu häc tËp theo tõng nhãm. stt stt Tên Tên Nơi sống Nơi sống 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 STT` STT`
- Xem thêm -

Xem thêm: tu nhien xa hoi lop 2, tu nhien xa hoi lop 2, tu nhien xa hoi lop 2

Bình luận về tài liệu tu-nhien-xa-hoi-lop-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP