Bài 41 - Sinh 11

35 560 0
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/35 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 14:10

LOGO Chương IV. SINH SẢN A- SINH SẢN Ở THỰC VẬT Trường THPT Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Nguyễn Thượng Hiền www.themegallery. com Company Logo NỘI DUNG I. Khái niệm chung về sinh sản. II.Sinh sản vô tính ở thực vật. 1. Sinh sản vô tính 2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật 3. Các phương pháp nhân giống vô tính. 4. Vai trò của sinh sản vô tính với đời sống thực vật và con người. www.themegallery. com Company Logo SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN Cho ví dụ về sinh sản ở động vật, thực vật? Bài 41 www.themegallery. com Company Logo Sinh sản là gì? Có mấy hình thức sinh sản? Khái niệm: Sinh sản là quá trình tạo ra những các thể mới bảo đảm cho sự phát triển liên tục của loài. Có 2 kiểu sinh sản: Sinh sản vô tính. Sinh sản hữu tính. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT Bài 41 www.themegallery. com Company Logo I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN 1. Sinh sản vô tính? Quan sát các hình Sinh sản ở khoai lang Sinh sản ở tre SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT Bài 41 Sinh sản ở cây thuốc bỏng II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT Cây con được sinh ra từ cây mẹ và giống cây mẹ. Không có sự thụ phấn - không có sự kết hợp giữa hoa đực và hoa cái. www.themegallery. com Company Logo  Khái niệm: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau giống cây mẹ. Sinh sản vô tính là gì? II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT 1. Sinh sản vô tính? SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT Bài 41 www.themegallery. com Company Logo Có 2 hình thức sinh sản vô tính:  Sinh sản bằng bào tử  Sinh sản sinh dưỡng SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT Bài 41 www.themegallery. com Company Logo SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT Bài 41 a. Sinh sản bằng bào tử 1. Sinh sản vô tính? 2. Các hình thức sinh sản vô tính Chu trình sinh sản của cây rêu tường II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT www.themegallery. com Company Logo Bài 41 Bào tử Nguyên phân Phát triển Thể giao tử Đực Cái Hợp tử Dựa vào tranh hãy vẽ lại sơ đồ tóm tắt sinh sản bằng bào tử a. Sinh sản bào tử Sơ đồ tóm tắt sinh sản bằng bào tử SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT www.themegallery. com Company Logo a. Sinh sản bằng bào tử Cây trưởng thành (TBT) Bào tử Túi bào tử (n) Nguyên tản (TGT) Sinh sản hữu tính Sinh sản ở dương xỉ Bài 41 SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT .  Sinh sản bằng bào tử  Sinh sản sinh dưỡng SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT Bài 41 www.themegallery. com Company Logo SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT Bài 41. SẢN 1. Sinh sản vô tính? Quan sát các hình Sinh sản ở khoai lang Sinh sản ở tre SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT Bài 41 Sinh sản ở cây thuốc bỏng II. SINH SẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 41 - Sinh 11, Bài 41 - Sinh 11, Bài 41 - Sinh 11

Bình luận về tài liệu bai-41-sinh-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP