toan 6. bai 7 luy thua voi so mu tu nhien. nhan 2 luy thua cung co so

6 1,162 5 Gửi tin nhắn cho Larry Ellison
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 12:10

Ngày soạn: 28/08/2010 Ngày dạy: §7. L Y THŨ ỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - H/s nắm được định nghĩa luỹ thừa - Phân biệt được cơ số và số mũ - Nắm được công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. 2. Kỹ năng: - H/s biết viết gọn một tích nhiều thừa số bằng nhau bằng cách dùng luỹ thừa - Biết tính giá trị của các luỹ thừa, biết nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số 3. Thái độ: - H/s thấy được lợi ích của cách viết gọn bằng luỹ thừa II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: SGK, bảng phụ, bút dạ. - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1 Ổn định tổ chức: 2 Các hoạt động: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ 1: Kiểm tra bài cũ. - Mục đích: Nhắc lại kiến thức cũ và dẫn dắt vào bài mới. - Yêu cầu: HS nắm vững kiến thức và làm được bài tập. GV:Viết tổng sau thành tích a) 5 + 5 + 5 +5 +5 b) a + a + a + a + a + a - G/v: Tổng nhiều số hạng bằng nhau ta có thể viết gọn bằng cách dùng phép nhân. Còn tích nhiều số bằng nhau ta có thể viết gọn như thế nào? HS: a) 5+5+5+5+5 = 5.5 b) a+a+a+a+a+a= 6.a Các học sinh khác theo dõi và nhận xét. Sinh viên: Phạm Thanh Hương C Toán – Tin 43BĐ Chúng ta cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay “Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số”. HĐ 2: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên - Mục đích: Giúp cho HS nắm được định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên. Phân biệt được cơ số với số mũ. Biết đọc được các lũy thừa. - Yêu cầu: HS chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ. Biết biểu diễn tích của nhiều thừa số bằng nhau dưới dạng lũy thừa, biết đọc, phân biệt được cơ số và số mũ của lũy thừa. 1. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên VD1: { 3t/s 2.2.2 =2 3 4t/s b.b.b.b 123 =b 4 VD2: a) 4t/s 7.7.7.7 1 2 3 = 7 4 b) 5t/s a.a.a.a.a 142 43 =a 5 - G/v cho ví dụ: { 3t/s 2.2.2 = 2 3 4t/s b.b.b.b 123 =b 4 Ta gọi 2 3 , b 4 là các lũy thừa. Tương tự như VD trên em hãy viết gọn tích sau a) 7.7.7.7 ; b) a.a.a.a.a - GV hướng dẫn h/s cách đọc 7 4 đọc là 7 mũ 4 hoặc 7 lũy thừa 4 hoặc luỹ thừa bậc 4 của 7. - 7 gọi là cơ số ; 4 là số mũ ? Tương tự em hãy đọc b 4 ; a 5 . GV: Ta thấy tích của 5 t/s a được viết dưới dạng lũy thừa là a 5 . Vậy tích của n thừa số a được viết dưới dạng lũy thừa ntn? HS thực hiện ví dụ a) 7.7.7.7= 7 4 b) a.a.a.a.a=a 5 H/s đọc b 4 :b mũ 4 b lũy thừa 4 Lũy thừa bậc 4 củab HS: Tích của n thừa số a viết dưới dạng lũy thừa là a n . Sinh viên: Phạm Thanh Hương C Toán – Tin 43BĐ GV: Hay nói cách khác lũy thừa bậc n của a là tích của những số nào? GV: Đó chính là nội dung định nghĩa Tr26 SGK. GV: Gọi 2 HS đọc định nghĩa. ? Hãy chỉ rõ đâu là cơ số của a n ? - Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng lên luỹ thừa Bài [?1] SGK-27) - G/v treo bảng phụ - G/v nhấn mạnh: Trong một lũy thừa với số mũ tự nhiên (≠0): +) Cơ số cho biết giá trị mỗi thừa số bằng nhau. +) Số mũ cho biết số lượng các thừa số bằng nhau. - G/v: Lưu ý H/s tránh sai lầm Ví dụ : 2 3 ≠ 2.3 Mà 2 3 = 2.2.2 = 8 Bài tập củng cố Bài 56 (a ; c) (SGK) Viết gọn các tích sau dưới dạng luỹ thừa: a) 5.5.5.5.5.5 b) 2.2.2.3.3 - Gọi HS lên bảng làm - G/v nêu phần chú ý (SGK – T.27) - GV gọi 2 HS nhắc lại chú ý. - G/v cho lớp chia thành 2 nhóm làm bài 58a, 59a HS: Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số a bằng nhau. 2 HS đọc định nghĩa. HS: a là cơ số, n số mũ. 1 H/s làm trên bảng phụ [? 1] - H/s dưới lớp theo dõi nhận xét - H/s chú ý theo dõi. HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở và nhận xét bài của bạn. a) 5.5.5.5.5.5=5 6 b) 2.2.2.3.3=2 3 .3 2 - H/s nhắc lại chú ý. Định nghĩa :SGK(tr 26) TQ : n nt/s a a.a a= 123 ( ) n 0≠ Số mũ Lũy thừa Cơ số [?1] Luỹ thừa Cơ số Số mũ Giá trị 2 7 7 2 49 3 2 2 3 8 4 3 3 4 81 Bài 56 ( SGK –T.27) a- 5.5.5.5.5.5 = 5 6 c- 2.2.2.3.3 = 2 3 . 3 2 Chú ý: ( SGK – T.27) Quy ước: a 1 = a Sinh viên: Phạm Thanh Hương C Toán – Tin 43BĐ a n Tr28-SGK. Nhóm 1 : Lập bảng bình phương của các số từ 0- 15 Nhóm 2 : Lập bảng lập phương của các số từ 0- 10 - Sau đó GV đưa bảng bình phương và lập phương đã chuẩn bị sẵn để HS kiểm tra lại Nhóm 1 : Phần a bài 58 SGK Nhóm 2 : Dùng máy tính bỏ túi -Các nhóm treo kết quả - lớp nhận xét Bài 58 ( SGK –T.28) ( bảng phụ ) HĐ3: Nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số. - Mục đích: Giúp HS nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số. - Yêu cầu: HS phải chú ý nghe giảng, ghi bài đầy đủ. Biết vận dụng công thức vào giải bài tập. 2. Nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số Ví dụ: a) 2 3 . 2 2 = (2.2.2).(2.2) = 2 5 b) a 4 .a 3 = (a.a.a.a).(a.a.a) = a 7 *) Chú ý (SGK) TQ: a m .a n =a m+n (m;n ∈N * ) - G/v: Viết tích của 2 luỹ thừa thành 1 luỹ thừa. a) 2 3 . 2 2 ; b) a 4 . a 3 - Gọi 2 h/s lên bảng làm - G/v em có nhận xét gì về cơ số và số mũ của kết quả với cơ số và số mũ khi ta nhân hai luỹ thừa ? - Vậy tổng quát nên cô muốn nhân 2 lũy thừa a m với a n thì sẽ được kết quả như thế nào? - Qua 2 ví dụ trên em nào có thể cho cô biết muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số ta làm thế nào? => chú ý - G/v nhấn mạnh : Cộng - 2 h/s lên làm: - H/s cơ số của kết giữ nguyên và số mũ của kết quả bằng tổng số mũ của luỹ thừa. số mũ kết quả: a) 5 = 3 + 2 b) 7 = 4 + 3 HS: a m .a n = a m+n -HS muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số +) Ta giữ nguyên cơ số +) Cộng các số mũ với nhau. Sinh viên: Phạm Thanh Hương C Toán – Tin 43BĐ số mũ chứ không nhân. - Gọi thêm một vài học sinh nhắc lại chú ý. *) Củng cố : - ?2: Viết tích của 2 luỹ thừa thành 1 luỹ thừa a) x 5 . x 4 ; b) a 4 .a - Gọi 2 h/s lên bảng - Bài 56 (b; d) (SGK) a) 6.6.6.3.2 b) 100.10.10.10 Ghi vở Tính kết quả - 2 h/s làm ?2 HS1: x 5 . x 4 = x 5 + 4 = x 9 HS2: a 4 . a = a 4 + 1 = a 5 2 h/s lên bảng làm b) 6.6.6.3.2=6.6.6.6= 6 4 d)100.10.10.10 =10.10.10.10.10 = 10 5 [?2] Tính Bài 56 ( SGK-Tr-27) HĐ 4: Củng cố bài học (5 phút). - Mục đích: Khắc sâu kiến thức trong bài học cho HS. - Yêu cầu: HS nhắc lại được định nghĩa lũy thừa bậc n của a, viết công thức tổng quát. Quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số (phần chú ý SGK-Tr27) 1. Nhắc lại định nghĩa luỹ thừa bậc n của a. Viết công thức tổng quát. - Tìm a biết: a 2 = 25 a 3 = 27 2. Muốn nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số ta làm thế nào ? Tính a 3 . a 2 . a 5 - H/s nhắc lại ĐN. Viết công thức. Bài tập tìm a a 2 = 25 => a = 5 a 3 = 27 => a 3 = 3 3 H/s nhắc lại chú ý SGK Tính : a 3 .a 2 .a 5 = a 3+2+5 = a 10 HĐ 5: Hướng dẫn về nhà.(2 phút) - Mục đích: Dặn dò nhắc nhở học - Yêu cầu: HS chú ý nghe và đánh dấu bài tập về nhà. - Nội dung: +) Học thuộc định nghĩa lũy thừa bậc n của a. Viết công thức tổng quát. +) Không được tính giá trị lũy thừa bằng cách lấy cơ số nhân với số mũ. +) Nắm chắc cách nhân hai lũy thừa cùng cơ số (giữ nguyên cơ số và cộng số mũ). +) Bài tập về nhà: Bài 57, 58b, 59b, 60 (SGK-Tr28) +) Bài 86, 87, 88, 89, 90 (SBT-Tr13) Sinh viên: Phạm Thanh Hương C Toán – Tin 43BĐ Sinh viên: Phạm Thanh Hương C Toán – Tin 43BĐ . 3t/s 2. 2 .2 =2 3 4t/s b.b.b.b 123 =b 4 VD2: a) 4t/s 7. 7 .7. 7 1 2 3 = 7 4 b) 5t/s a.a.a.a.a 1 42 43 =a 5 - G/v cho ví dụ: { 3t/s 2. 2 .2 = 2 3 4t/s b.b.b.b 123 . số Số mũ Giá trị 2 7 7 2 49 3 2 2 3 8 4 3 3 4 81 Bài 56 ( SGK –T. 27 ) a- 5.5.5.5.5.5 = 5 6 c- 2. 2 .2. 3.3 = 2 3 . 3 2 Chú ý: ( SGK – T. 27 ) Quy ước: a 1 =
- Xem thêm -

Xem thêm: toan 6. bai 7 luy thua voi so mu tu nhien. nhan 2 luy thua cung co so, toan 6. bai 7 luy thua voi so mu tu nhien. nhan 2 luy thua cung co so, toan 6. bai 7 luy thua voi so mu tu nhien. nhan 2 luy thua cung co so

Bình luận về tài liệu toan-6-bai-7-luy-thua-voi-so-mu-tu-nhien-nhan-2-luy-thua-cung-co-so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP