du tru kinh Phi hoi thao 2010

Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar(11486 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 2672
29
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 11:10

Mô tả: UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: ./ CV- GD Krông năng, ngày: 10 tháng 10 năm 2010 DỰ TRÙ KINH PHÍ CHI CHO HỘI THAO NGÀNH GIÁO DỤC LẦN THỨ V-2010 A/ DỰ TRÙ CHO KINH PHÍ HỘI THAO TẠI HUYỆN - Căn cứ vàokế hoạch số /KH-SGD&ĐT ngày 25 tháng 08 năm 2010 v/v tổ chức thi đua chào mừng ngày 20/11/2010 - Căn cứ vào điều lệ hội thao ngành giáo dục huyện Krông Năng lần thứ V - Căn cứ vào chủ trương số ngày /10/2010 được UBND Huyện Krrông năng phê duyệt - Căn cư vào công văn số 1862/ CV-UB của UBND Tỉnh Đắc Lắc ngày 23/06/2005 v/v giải quyết chế độ cho hội thao cấp tỉnh I / Chi công tác tổ chức : 1. Tiền trà nước họp ban tổ chức + tổ trọng tài + các trưởng đoàn ( 2 lần ) 40 Người x 5 000 đồng/ người /lần x 02 lần = 400 000 đồng . 2. Tiền nước phục vụ 4 ngày thi đấu cho BTC và tổ trong tài : 40 Người x 5 000 đồng/người/ngày x 04 ngày = 800. 000 đồng . 3. Tiến trang trí , khẩu hiệu , vận chuyển sân khấu loa máy cho lễ Khai mạc và Bế mạc : 1 000 000 đồng/ lần x 02 lần ( khai mạc +bế mạc ) = 2 000 000 đồng . 4. Tiền bồi dưỡng phóng viên ghi hình và đưa tin Hội thao . 02 Người x 50 000 đồng/người/ngày x 02 ngày = 200 000 đồng . 5. Tiền phô tô in ấn văn bảng và điều lệ , biên bản thi đấu các môn thi . Điều lệ hội thao :60 bộ x 20 trang/bộ x 300 đ/trang = 360 000 đồng. Biên bản thi đấu Bóng chuyền,Cầu lông, Bóng bàn , Đá cầu , Cờ tướng là :500 trang : 500 trang x 300 đồng / trang = 1 500 000 đồng . 6. Tiền mua pin Micarô cầm tay phụ vụ thi đấu trên sân : 30 viên pin x 10 000 đồng / viên = 300 000 đồng . 7. Tiền Áo BTC + tổ trọng tài : ( 40 Người là 40 áo ) . 40 Áo x 60 000 đồng / các = 2 400 000 đồng . 8. Tiền mua sơn kẻ sân thi đấu là 15 Kg . 20 kg x 40 000 đồng / kg = 800 000 đồng . 9 Tiền làm thẻ cho BTC và Tổ trong tài :(40 các /40 người ) 40 cái x 15 000 đồng / cái = 600 000 đồng . 10. Tiền thuê dụng cụ và sân bải môn Bóng bàn ,Cầu lông , Bóng chuyền ; 10 sân x 50 000 đồng /sân / ngày x 04 ngày = 2 000 000 đồng . 11. Tiền thuê nhân công làm sân thi đấu các môn . 10 sân x 100 000 đồng/sân = 1 000 000 đồng. 12. Tiền vận chuyền các dụng cụ đến các sân thi đấu : 10 chuyến ; 10 chuyến x 50 000đồng/chuyến = 1 000 000đồng 1 cộng 13.360. 000 đồng I I/ Chi phục vụ Hội thao . 1.Mua dụng cụ thi đấu -Tiền mua bóng chuyền (Bóng 200 000đ/quả ) (4 sân) 8 quả bóng chuyền x 250 000 đồng / quả = 2.000 000 đồng . -Tiền mua lưới bóng chuyền 200 000 đ / cái 04 cái lưới bóng chuyền x 200 000 đồng / cái = 800 000 đồng . - Tiền mua bóng bàn ( Hộp 5 quả 40 000 đ/ hộp ) (2 sân) 20 hộp bóng x 40 000 đồng / hộp = 800 000 đồng . _Tiền mua lưới bóng bàn 100 000 đồng /cái 02 cái lưới x 100 000 đồng /cái = 200 000 đồng . - Tiền mua Cầu lông hải yếu thi đấu ( lố cầu 80 000đ/lố ) (2 sân) 30 lố cầu hải yến x 80 000đồng/ống = 2.400 000 đồng . -Tiền mua lưới cầu lông 80 000 đồng/cái 02 cái lưới x 80 000 đồng/ cái = 160 000 đồng . - Tiền mua Cầu đá 202 thi đấu (là 15 000đ/ quả) (2 sân) 60 quả cầu 202 x 15 000đồng/quả = 2.400 000 đồng . -Tiền mua lưới cầu lông 80 000 đồng/cái 02 cái lưới x 80 000 đồng/ cái = 160 000 đồng . -Tiền mua bàn cờ tướng 150 000 đồng/cái 10 cái bàn x 80 000 đồng/ cái = 1 500 000 đồng . cộng 10. 420. 000 đồng 2 . Cờ -Cờ lưu niệm : 50 đơn vò tham gia 50 cờ x 40 000đ = 2.000 000 đồng. - .Cờ giải Nhất :( bóng chuyền Nam + Nữ THCS +TH ) 04 cờ x 60 000đ = 240 000 đồng. - Cờ giải Nhì ::( bóng chuyền Nam + Nữ THCS +TH 04 cờ x 60 000đ = 240 000 đồng. - Cờ giải Ba ::( bóng chuyền Nam + Nữ THCS +TH 04 cờ x 60 000đ = 240 000 đồng. -Cờ giải Nhất :( Toàn đoàn THCS +TH ) 02 cờ x 120 000đ = 240 000 đồng. - Cờ giải Nhì :( Toàn đoàn THCS +TH ) 02 cờ x 120 000đ = 240 000 đồng. - Cờ giải Ba :( Toàn đoàn THCS +TH) 02 cờ x 120 000đ = 240 000 đồng. -Cờ giải khuyến khích ( toàn đoàn THCS +TH) 02 cờ x 120 000 đ = 240 000 đồng. cộng 3.680. 000đồng 3. Giấykhen _ Giấykhen :giải nhất môn bóng bàn +cầu lông + đá cầu + cờ tướng 20 giấy khen ( giấy+ khung ) x 30 000 đồng = 600 000 đồng. - Giấykhen :giải nhì:( môn bóng bàn + cầu lông + đá cầu + cờ tướng) 20 giấy khen ( giấy+ khung ) x 30 000 đồng = 600 000 đồng. - Giấykhen :giải ba:( môn bóng bàn + cầu lông +đá cầu + cờ tướng) 20 giấy khen ( giấy+ khung ) x 30 000 đồng = 600 000 đồng. cộng 1. 800 000 đồng. 4. Tiền giải thưởng 4.1/ . Giải tập thể : - Giải Nhất ( Toàn đoàn THCS +TH ) 500 000đồng x 2 = 1 000 000 đồng. 2 - Giải Nhì ( Toàn đoàn THCS +TH ) 400 000đồng x 2 = 800 000 đồng. - Giải Ba :( Toàn đoàn THCS +TH ) 300 000đồng x 2 = 600 000 đồng. - Giải khuyến khích (Toàn đoàn THCS +TH ) 150 000đồng x 2 = 300 000 đồng. - Giải Nhất :( bóng chuyền Nam + Nữ ) 300 000 đồng x 4 đội = 1 200 000 đồng - Giải Nhì :( bóng chuyền Nam + Nữ ) 200 000 đồng x 4 đội = 800 000 đống. Giải Ba :( bóng chuyền Nam + Nữ ) 100 000 đồng x 4 đội = 400 000 đồng. 5.100.000,00 4.2/.Gi cá nhân và đồng đội : ( Cầu lông và Bóng bàn ) - Giải Nhất cá nhân (bóng bàn +cầu lông + đá cầu + cờ tướng ) Đơn Nam , đơn nữ , 100 000 đồng x 08 giải = 800 000 đồng. - Giải Nhì cá nhân (bóng bàn +cầu lông + đá cầu + cờ tướng ) : Đơn Nam , đơn nữ , 80 000 đồng x 08 giải = 640. 000 đồng . - Giải Ba cá nhân (bóng bàn +cầu lông + đá cầu + cờ tướng ) : Đơn Nam , đơn nữ õ, 60 000 đồng x 08 giải = 480.000,00 - Giải Nhất đồng đội (bóng bàn +cầu lông + đá cầu ) :đôi nam, đôi nữ , đôi nam nữ phối hợp : 200 000 đồng x 07 giải = 1.400. 000 đồng. - Giải Nhì đồng đội (bóng bàn +cầu lông + đá cầu) : đôi nam, đôi nữ , đôi nam nữ phối hợp 150 000 đồng x 07 giải = 1 050 000 đồng . - Giải Ba đồng đội (bóng bàn +cầu lông + đá cầu) đôi nam, đôi nữ , đôi nam nữ phối hợp 100 000 đồng x 07 giải = 700 000 đồng . cộng 5.070.000đồng III/. Tiền bồi dưỡng BTC và Điều hành : - BTC 20 người x 25 000 đồng / buổi x 2 buổi x 04 ngày = 4.000. 000 đồng. - NVPV 05 người x 15.000/ buổi x 2 x 4 ngày = 600.000 đồng - Cộng : 4.600.000,00 IV/ Tiền bồi dưỡng cho trọng tài : 1. Bóng chuyền Nam tham gia : 20 đội , thi đấu 40 trận .(1 trận gồm 1 trọng tài chính +1 trọng tài2 +2 trọng biên +1giám sát ). - Trọng tài chính 40 người x 20.000 = 800.000,00 - Trọng tài hai 40 người x 15.000 = 600 000,00 - Trọng tài biên 80 người x 10.000 = 800.000,00 - Giám sát 40 người x 20.000 = 800.000,00 40 trận x 75 000đồng/ Cộng : 3.000.000,00 2/ Bóng chuyền Nữ , tham gia : 20 đội , thi đấu 40 trận. .(1 trận gồm 1 trọng tài chính +1 trọng tài2 +2 trọng biên +1giám sát ) - Trọng tài chính 40 người x 20.000 = 800.000,00 - Trọng tài hai 40 người x 15.000 = 600 000,00 - Trọng tài biên 80 người x 10.000 = 800.000,00 - Giám sát 40 người x 20.000 = 800.000,00 40 trận x 75 000đồng/ Cộng : 3.000.000,00 3/Cầu lông có 5 nội dung , (01 trận gồm 01 trọng tài .chính ,01 trọng tài 2 , * Cầu lông đánh đơn Nam : 32 Trận - Trọng tài chính 32 người x 20.000 = 640.000,00 - Trọng tài hai 32 người x 15.000 = 480.000,00 3 * Cầu lông đánh đơn Nữ : 13 trận - Trọng tài chính 13 người x 20.000 = 260.000,00 - Trọng tài hai 13 người x 15.000 = 195.000,00 * Cầu lông đánh đôi Nam 16 trận - Trọng tài chính 16 người x 20.000 = 320.000,00 - Trọng tài hai 16 người x 15.000 = 240.000,00 * Cầu lông đánh đôi Nữ : 06 Trận . - Trọng tài chính 06 người x 20.000 = 120.000,00 - Trọng tài hai 06 người x 15.000 = 90.000,00 * Cầu lông đánh đôi Nan nữ 09 Trận - Trọng tài chính 09 người x 20.000 = 180.000,00 - Trọng tài hai 09 người x 15.000 = 135.000,00 cộng :2.660.000,00 4/. Bóng bàn có 04 nội dung, (01 trận gồm 01 trọng tài .chính ,01 trọng tài 2 ) * Bóng bàn đánh đơn Nam : 32 Trận - Trọng tài chính 32 người x 20.000 = 640.000,00 - Trọng tài hai 32 người x 15.000 = 480.000,00 * Bóng bàn đánh đơn Nữ : 11 trận - Trọng tài chính 11 người x 20.000 = 220.000,00 - Trọng tài hai 11 người x 15.000 = 165.000,00 * Bóng bàn đánh đôi Nam 11 trận - Trọng tài chính 11 người x 20.000 = 220.000,00 - Trọng tài hai 11 người x 15.000 = 165.000,00 * Bóng bàn đánh đôi Nan nữ 09 Trận - Trọng tài chính 09 người x 20.000 = 180.000,00 - Trọng tài hai 09 người x 15.000 = 135.000,00 cộng :2.205.000,00 5/. Đá cầu có 04 nội dung, (01 trận gồm 01 trọng tài .chính ,01 trọng tài 2 ) * Đá cầu đánh đơn Nam : 32 Trận - Trọng tài chính 32 người x 20.000 = 640.000,00 - Trọng tài hai 32 người x 15.000 = 480.000,00 * Đá cầu đánh đơn Nữ : 11 trận - Trọng tài chính 11 người x 20.000 = 220.000,00 - Trọng tài hai 11 người x 15.000 = 165.000,00 * Đá cầu đánh đôi Nam 11 trận - Trọng tài chính 11 người x 20.000 = 220.000,00 - Trọng tài hai 11 người x 15.000 = 165.000,00 * Đá cầu đánh đôi Nan nữ 09 Trận - Trọng tài chính 09 người x 20.000 = 180.000,00 - Trọng tài hai 09 người x 15.000 = 135.000,00 * Đá cầu đánh đôi Nan nữ 09 Trận - Trọng tài chính 09 người x 20.000 = 180.000,00 - Trọng tài hai 09 người x 15.000 = 135.000,00 cộng : 2.205.000,00 4 6/. Cờ Tướng có 02 nội dung, (01 trận gồm 01 trọng tài .chính ,01 trọng tài 2 ) * Cờ tướng đánh đơn Nam : 32 Trận - Trọng tài chính 32 người x 20.000 = 640.000,00 - Trọng tài hai 32 người x 15.000 = 480.000,00 * Cờ tướng đánh đơn Nữ : 11 trận - Trọng tài chính 11 người x 20.000 = 220.000,00 - Trọng tài hai 11 người x 15.000 = 165.000,00 cộng : 1.505.000,00 Tổng cộng chi cho Hội thao tại Huyện là : 58,.595.000,00 đồng B/ .DỰ TRÙ CHO KINH PHÍ HỘI THAO TẠI TỈNH. - Dự trù kinh phí tham gia Hôi thao tỉnh . là 50 .000.000 đồng (có dư trù chi tiết sau ) Tổng cộng kinh phí tổ chức tại Huyện và tham gia hội thao tỉnh là: 108.595.000,00 đồng . Vậy kính mong Ban lãnh đạo và bộ phận tài vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thao toàn ngành Giáo dục lần thứ II -2007 thành công tốt đẹp . Trưởng phòng Người lập 5 . năng, ngày: 10 tháng 10 năm 2010 DỰ TRÙ KINH PHÍ CHI CHO HỘI THAO NGÀNH GIÁO DỤC LẦN THỨ V -2010 A/ DỰ TRÙ CHO KINH PHÍ HỘI THAO TẠI HUYỆN - Căn cứ vàokế. Tổng cộng chi cho Hội thao tại Huyện là : 58,.595.000,00 đồng B/ .DỰ TRÙ CHO KINH PHÍ HỘI THAO TẠI TỈNH. - Dự trù kinh phí tham gia Hôi thao tỉnh . là 50 .000.000

— Xem thêm —

Xem thêm: du tru kinh Phi hoi thao 2010, du tru kinh Phi hoi thao 2010, du tru kinh Phi hoi thao 2010

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu du-tru-kinh-phi-hoi-thao-2010

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.083370923995972 s. Memory usage = 18.56 MB