kiem tra 1 tiet hoa 8

1 83 0
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 10:10

Họ và tên :……………………… Kiểm tra 1 tiết Lớp : 8… Môn : Hoá Học Điểm Lời phê của giáo viên A. TRẮC NGHIỆM : (Mỗi câu đúng 0,25điểm) I. Hãy khoanh tròn vào một trong những chữ A, B, C, D ở đầu câu mà em cho là đúng. Câu 1: Nguyên tố hóa học là : A. Tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số nơtron trong hạt nhân. B. Là những nguyên tử có cùng số electron lớp ngoài cùng. C. Tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân. D. Là những nguyên tử có cùng số lớp electron. Câu 2: Khoanh tròn công thức hóa học đúng trong các công thức sau đây : a. NaCl 2 b) Al 2 O 5 c) ZnOH d. Al 2 (SO4) 3 Câu 3 : Nguyên tử trung hòa về điện là do: A. Có số p = số n; C. Có số n = số e; B. Có số p = số e; D. Tổng số p và số n = số e. Câu 4. Kí hiệu hóa học của kim loại đồng là: A. cU; B. cu; C. CU; D. Cu. Câu 5. Phân tử khối của đồng (II) sunfat CuSO 4 là: A. 140 đ.v.C; B. 150 đ.v.C; C. 160 đ.v.C; D. 170 đ.v.C. Câu 6. Phân tử khối cuả hợp chất tạo bởi 1N và 3H là: A. 16 đ.v.C; B. 17 đ.v.C; C. 18 đ.v.C; D. 19 đ.v.C. Câu 7. Công thức hóa học nào sau đây là công thức của đơn chất: A. N 2 ; B. N 2 O 5 ; C. NO; D.NO 2 . Câu 8. Công thức hóa học của axit nitric( biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là: A. HNO 3 ; B. H 3 NO; C. H 2 NO 3 ; D. HN 3 O. Câu 9. Vật thể nào sau đây là vật thể nhân tạo: A. Cây cối; B. Sông suối; C. Nhà cửa; D. Đất đá. Câu 10. Một chất khí có phân tử khối bằng 14 lần khí hiđro. Vậy, khí đó là: A. Nitơ; B. Oxi; C. Clo; D. Cacbonic. Câu 11 : Nguyên tố Canxi có số proton là 20, vậy số electron ngoài cùng là ; A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 12 : Ký hiệu hoá học và hoá trị của Chì là : A. Fe ( II,III) B. Pb ( II, IV ) C. Pb ( II, III ) D. Pb ( III, V ) TỰ LUẬN : Câu 5 : (3điểm). Tính hóa trị của Fe trong các công thức sau. Biết Cl (I), SO 4 (II): a) FeCl 2 ; b) Fe 2 (SO 4 ) 3 Câu 6 : (4điểm). Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm : a) Cu (II) và Cl (I) ; b) K (I) và PO 4 (III) . A. 14 0 đ.v.C; B. 15 0 đ.v.C; C. 16 0 đ.v.C; D. 17 0 đ.v.C. Câu 6. Phân tử khối cuả hợp chất tạo bởi 1N và 3H là: A. 16 đ.v.C; B. 17 đ.v.C; C. 18 đ.v.C; D. 19 . tên :……………………… Kiểm tra 1 tiết Lớp : 8 Môn : Hoá Học Điểm Lời phê của giáo viên A. TRẮC NGHIỆM : (Mỗi câu đúng 0,25điểm) I. Hãy khoanh tròn vào một trong
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra 1 tiet hoa 8, kiem tra 1 tiet hoa 8, kiem tra 1 tiet hoa 8

Bình luận về tài liệu kiem-tra-1-tiet-hoa-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP