giao an lop 3. tuần 9-10

189 82 0
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/189 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 09:10

Trờng Tiểu học số 1 T. T GV: Bùi Thị Quế Lớp 3. Tuần 20: Thứ hai ngày 12 tháng 01năm 2009 Tiết 1: ôn toán điểm ở giữa . trung điểm của đoạn thẳng I. mục tiêu: Củng cố kỹ năng viết tên các điểm vào chỗ chấm , vẽ hình . Vận dụng vào làm các bài tập. II. Các hoạt động dạy học. A. ổn định lớp. B. Kiểm tra: 3 h/s lên viết dới lớp viết vào bảng con. 9000, 8610, 7500, C. Bài mới. 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp 2. Luyện tập * Bài 1: Viết tên các điểm vào chỗ chấm. Gọi h/s lên viết dới lớp làm vào vở bài tập * Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S Gọi h/s lên điền dới lớp làm vào vở bài tập * Bài 3: Viết tiếp chữ thích hợp vào chỗ chấm. Gọi h/s lên điền dới lớp làm vào vở bài tập * Bài 4:Xem hình vẽ ở bài tập 3 rồi vẽ tiếp một nửa hình còn lại Gv tổ chức chơi trò chơi vẽ thi giữa các tổ a, Trong hình bên có; - ba điểm A, M, B thẳng hàng - ba điểm D, O, B thẳng hàng - ba điểm D, N, C thẳng hàng - ba điểm N, O, M thẳng hàng b, - M là điểm ở giữa hai điểm A và B - N là điểm ở giữa hai điểm D và C - O là điểm ở giữa hai điểm D và B ( Hoặc ở giữa hai điểm N và M) kết quả: S, Đ , Đ, Đ, S, Đ a, -Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm O. - M là trung điểm của đoạn thẳng CD. - N là trung điểm của đoạn thẳng EG. - I là trung điểm của đoạn thẳng HK. b, Trong các đoạn thẳng AB, CD, EGvà HK: - Đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là: EG - Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là CD và HK các tổ lên chơi D. Củng cố- dặn dò: - Nhận xét giờ học. 167 Trờng Tiểu học số 1 T. T GV: Bùi Thị Quế Lớp 3. - Dặn HS chuẩn bị bài giờ sau. Tiết 2: ôn tập đọc ở lại với chiến khu I. Mục tiêu: Đọc đúng đọc trôi chảy đợc toàn bài. Biết đọc ngắt nghỉ giữa các dấu câu và câu dài, đọc diễn cảm đợc toàn bài. II. Đồ dùng : SGK III. Các hoạt động dạy học A. ổn định lớp. B. Kiểm tra : 2 hs đọc bài buổi sáng và trả lời câu hỏi nd bài C. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp 2. Luyện đọc Gọi 1 hs khá độc toàn bài Đọc câu phát hiện từ khó Đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ và trả lời câu hỏi trong đoạn, nội dung bài. Đọc đồng thanh 1 đoạn . 3. Luyện đọc lại. lớp theo dõi HS đọc nối tiếp câu (6 - 7 lần )và đọc CN / ĐT từ khó HS đọc nối tiếp đoạn (7 - 8 lần ) và trả lời câu hỏi 3 hs đọc diễn cảm Đọc trong nhóm Thi đọc trớc lớp D. Củng cố - Dặn dò: - ? Nêu nội dung bài HS nêu 5 - 6 hs đọc - Nhận xét giờ học - Về đọc bài và chuẩn bị bài sau. Thứ ba ngày 13 tháng 01năm 2009 Tiết 1: ôn chính tả nghe- viết; ở lại với chiến khu I- Mục tiêu: - Hs nghe viết chính xác, TB đúng đoạn của bài - Làm đúng các bài tập phân biệt uôt hay uôc. - Giáo dục hs có ý thức giữ gìn VSCĐ. II- Đồ dùng: Bảng phụ. III- Hoạt động dạy-học. A- Bài cũ: - 2 hs lên bảng viết. Cây tre, mái chèo, cheo leo, neo đơn. - Nhận xét, cho điểm 168 Trờng Tiểu học số 1 T. T GV: Bùi Thị Quế Lớp 3. B- Bài mới. 1- Giới thiệu bài. 2- Hớng dẫn nghe-viết. - Gv gọi hs đọc đoạn viết. - Đoạn văn gồm mấy câu? - Những chữ nào trong đoạn đợc viết hoa? - Gv đọc cho hs luyện từ dễ lẫn. - Đọc cho hs viết vở. - Chấm bài cho hs. - Nhận xét. 3- Hớng dẫn làm bài tập. * Bài 2b: Điền vào chỗ trống uôt hay uôc ? Treo bảng phụ. - Yêu cầu hs làm bài. - Chữa bài. * HS mở vở bài tập TV làm vào vở. - 2 hs đọc đoạn. - 6 câu. - Tên riêng, đầu câu. - Hs nêu. - 2 hs viết bảng, lớp viết giấy nháp. - Hs viết bài vào vở. - 2 hs nêu yêu cầu. - 3 hs lên bảng lớp làm Lời giải: thuốc, ruột, đuốc, ruột D. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét giờ học - Về đọc bài và chuẩn bị bài sau. Tiết 2: ôn toán luyện tập I. mục tiêu: Biết xác đinh trung điểm của đoạn thẳng. Vận dụng vào làm các bài tập và thực hành. II. Các hoạt động dạy học. A. ổn định lớp. B. Kiểm tra: C. Bài mới. 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp 2. Luyện tập * Bài 1: Hs xác định trung điểm của các đoạn thẳng. Gọi h/s lên đánh dấu dới lớp làm vào vở bài tập * Bài 2: Xác định trung điểm của mỗi A B D C AM = BM, BN = CN DP = PC , QD = QA a, AB = 4 cm 169 Trờng Tiểu học số 1 T. T GV: Bùi Thị Quế Lớp 3. đoạn thẳng rồi ghi tên trung điểm của đoạn thẳng đó. Gọi h/s lên điền dới lớp làm vào vở bài tập * Bài 3: Viết tiếp chữ thích hợp vào chỗ chấm. Gọi h/s lên thực hành dới lớp thực hành vào giấy * Bài4:Xác định trung điểm M, N, P, Q xủa mỗi cạnh hình vuông ABCD dùng thớc nối trung điểm hai cạnh liên tiếp của hình vuông ABCD xẽ đợc hình vuông MNPQ. Gv tổ chức chơi trò chơi vẽ thi giữa các tổ A B b, MN = 6cm M N Gọi h/s lên thực hành vẽ thi giữa các tổ D. Củng cố- dặn dò: - Nhận xét giờ học. - Dặn HS chuẩn bị bài giờ sau. Thứ t ngày 14 tháng 01 năm 2009 Tiết 1: ôn toán so sánh các số trong phạm vi 10 000 I. Mục tiêu: Hs biết điền dấu <, >, =, và khoanh vào câu trả lời đúng , đo rồi viết số đo độ dài vào chỗ chấm. Vận dụng vào làm các bài tập và thực hành. II. Các hoạt động dạy học. A. ổn định lớp. B. Kiểm tra: C. Bài mới. 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp 2. Luyện tập * Bài 1, 2 : < , > , = ? Gọi h/s lên điền dấu dới lớp làm vào vở bài tập a,999 < 1000 b, 9999 > 9998 3000 > 2999 9998 + 9990 + 8 8972 = 8972 2009 < 2010 500+ 5 < 5000 7 351 > 7153 2: a, 1kg > 999g b, 59 phút < 1 giờ 690m < 1km 65 phút > 1giờ 800m = 8m 60 phút = 1giờ 170 Trờng Tiểu học số 1 T. T GV: Bùi Thị Quế Lớp 3. * Bài 3 :Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng. Gọi h/s lên khoanh dấu dới lớp làm vào vở bài tập * Bài 4: a, đo rồi viết độ dài thích hợp vào chỗ chấm. Gọi h/s lên làm dới lớp làm vào vở bài tập a, C .9865 b, B. 4052 a, Độ dài cạnh của hình vuông là 5cm b, Bài giải. Chu vi hình vuông là: 5 x 4 = 20 (cm) Đáp số: 20 cm. D. Củng cố- dặn dò: - Nhận xét giờ học. - Dặn HS chuẩn bị bài giờ sau. Tiết 2: ôn tập đọc chú ở bên bác hồ I. Mục tiêu: Đọc đúng đọc trôi chảy đợc toàn bài. Biết đọc ngắt nghỉ giữa các dấu câu và câu dài, đọc diễn cảm đợc toàn bài. II. Đồ dùng : SGK III. Các hoạt động dạy học A. ổn định lớp. B. Kiểm tra : 2 hs đọc bài buổi sáng và trả lời câu hỏi nd bài C. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp 2. Luyện đọc Gọi 1 hs khá độc toàn bài Đọc câu phát hiện từ khó Đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ và trả lời câu hỏi trong đoạn, nội dung bài. Đọc đồng thanh 1 đoạn . 3. Luyện đọc lại. lớp theo dõi HS đọc nối tiếp câu (6 - 7 lần )và đọc CN / ĐT từ khó HS đọc nối tiếp đoạn (7 - 8 lần ) và trả lời câu hỏi 3 hs đọc diễn cảm Đọc trong nhóm Thi đọc trớc lớp D. Củng cố - Dặn dò: - ? Nêu nội dung bài HS nêu 5 - 6 hs đọc - Nhận xét giờ học - Về đọc bài và chuẩn bị bài sau. 171 Trờng Tiểu học số 1 T. T GV: Bùi Thị Quế Lớp 3. Thứ năm ngày 15 tháng 01 năm 2009 Tiết 1: ôn tập viết Ôn chữ hoa N (tiếp) I- Mục tiêu. - Củng cố cách viết chữ hoa N thông qua bài tập ứng dụng. Nguyễn Văn Trỗi Nhiễu điều phủ lấy giá gơng Ngời trong một nớc phải thơng nhau cùng. - Viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định. II- Đồ dùng. Mẫu chữ viết hoa: M. III- Các hoạt động dạy và học. A- Kiểm tra bài cũ: B- Bài mới. 1- Giới thiệu bài. 2- Hớng dẫn học sinh viết trên bảng con. * Luyện viết chữ hoa. - Tìm các các chữ hoa có trong bài? ?+ Nêu quy trình trình viết từng chữ? - Giáo viên viết mẫu và nêu lại quy trình viết các chữ hoa. - Yêu cầu học sinh luyện viết 3 chữ hoa vào bảng con. * Luyện viết từ ứng dụng. - Yêu cầu học sinh nhận xét về số chữ, độ cao và khoảng cách các chữ của từ ứng dụng. - Yêu cầu học sinh luyện viết từ ứng dụng vào bảng con. * Luyện viết câu ứng dụng. - Câu thơ - Yêu cầu học sinh viết vào bảng con: Cao Lạng, Nhị Hà. 3- Hớng dẫn học sinh viết vào vở Tập viết. - Yêu cầu học sinh viết bài vào vở. 4- Chấm, chữa bài. N, V,T - Học sinh nêu qui trình viết từng chữ. - Học sinh luyện viết trên bảng con. - Học sinh đọc - tìm hiểu nghĩa và nhận xét. - Học sinh luyện viết. - Học sinh đọc câu ứng dụng và nhận xét về độ cao, khoảng cách giữa các chữ trong câu ứng dụng. - Học sinh luyện viết trên bảng con. - Học sinh luyện viết trong vở. - Đổi vở, kiểm tra chéo. D- Củng cố - Dặn dò : 172 Trờng Tiểu học số 1 T. T GV: Bùi Thị Quế Lớp 3. - Nhận xét giờ học. - Về luyện viết nhiều và chuẩn bị bài sau. Tiết 2 : ôn luyện từ và câu Từ ngữ về tổ quốc. dấu phẩy I. Mục tiêu : - Luyện tập từ ngữ về Tổ Quốc , dấu phẩy ( ngăn cách bộ phận trạng ngữ chỉ thời gian với phần còn lại của câu ) Vận dụng vào làm các bài tập. II- Đồ dùng: Bảng lớp viết sẵn các bài tập. III- Các hoạt động dạy và học. A- Kiểm tra bài cũ: B- Bài mới. 1- Giới thiệu bài. 2- Hớng dẫn học sinh làm bài tập * Bài 1:Điền tiếp các từ chỉ nhng ngời trực tiếp tham gia đánh giặc để bảo vệTổ quốc trong các thời kì lịch sử của nớc ta. Gv hớng dẫn hs làm bài tập. Gọi hs lên điền dới lớp làm vào vở * Bài 2:Khoanh tròn chữ cái trớc tên những đội quân đã xang xâm lợc nớc ta. Gv hớng dẫn hs làm bài tập. Gọi hs lên khoanh dới lớp làm vào vở. * Bài 3:Gạch dới những từ nói về các hoạt động bảo vệ Tổ quốc: Gọi hs lên gạch dới lớp làm vào vở. Hs đọc yêu cầu. quân lính, chiến sĩ, sĩ quan, tớng lĩnh, dân quân, du kích, giải phóng quân . a, quân Nam Hán b, quân Nguyên c,quân Minh d, quân Thanh e, quân Đức g, quân Pháp h, quân Anh i, quân Mĩ k,quân Nhật bảo vệ, gìn giữ, xây dựng, chiến đấu, đấu tranh, kháng chiến, kiến thiết, tôn tạo, chống trả, đánh. D- Củng cố - Dặn dò : - Nhận xét giờ học. - Về làm bài tập và chuẩn bị bài sau. Tiết 3 : ôn toán luyện tập I. Mục tiêu: 173 Trờng Tiểu học số 1 T. T GV: Bùi Thị Quế Lớp 3. Hs biết điền số, dấu <, >, =, và khoanh vào câu trả lời đúng , đo rồi viết số đo độ dài vào chỗ chấm. Vận dụng vào làm các bài tập. II. Các hoạt động dạy học. A. ổn định lớp. B. Kiểm tra: C. Bài mới. 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp 2. Luyện tập * Bài 1: < , > , = ? Gọi h/s lên điền dấu dới lớp làm vào vở bài tập * Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng. Gọi h/s lên khoanh dấu dới lớp làm vào vở bài tập * Bài 3: Số ? Gọi h/s lên điền số dới lớp làm vào vở bài tập * Bài 4:Nối trung điểm của đoạn thẳng với số thích hợp. Gv tổ chức chơi trò chơi vẽ thi giữa các tổ a, 8998 < 9898 b, 1000m = 1km 6574 > 6547 980kg < 1kg 4230 = 4320 1m > 80cm 9009 > 900 + 9 1 giờ 15phút < 80phút a, B. 6548, 6584, 6845, 6854 b, D. 2km a, Số bé nhất có ba chữ số là 111 b, Số bé nhất có bốn chữ số là 1111 c, Số lớn nhất có ba chữ số là 999 d, Số lớn nhất có bốn chữ số là 9999 thi giữa các tổ D. Củng cố- dặn dò: - Nhận xét giờ học. - Dặn HS chuẩn bị bài giờ sau. Thứ sáu ngày 16 tháng 01 năm 2009 Tiết 1: ôn chính tả nghe- viết : trên đờng mòn hồ chí minh I- Mục tiêu: - Hs nghe viết chính xác, TB đúng đoạn của bài - Làm đúng các bài tập phân biệt uôt hay uôc? - Giáo dục hs có ý thức giữ gìn VSCĐ. II- Đồ dùng: Bảng phụ. III- Hoạt động dạy-học. A- Bài cũ: - 2 hs lên bảng viết. Cây tre, mái chèo, cheo leo, neo đơn. - Nhận xét, cho điểm 174 Trờng Tiểu học số 1 T. T GV: Bùi Thị Quế Lớp 3. B- Bài mới. 1- Giới thiệu bài. 2- Hớng dẫn nghe-viết. - Gv gọi hs đọc đoạn viết. - Đoạn văn gồm mấy câu? - Những chữ nào trong đoạn đợc viết hoa? - Gv đọc cho hs luyện từ dễ lẫn. - Đọc cho hs viết vở. - Chấm bài cho hs. - Nhận xét. 3- Hớng dẫn làm bài tập. * Bài 2b: Điền vào chỗ trống uôt hay uôc ? - Yêu cầu hs làm bài. - Chữa bài. * HS mở vở bài tập TV làm vào vở. - 2 hs đọc đoạn. - 6 câu. - Tên riêng, đầu câu. - Hs nêu. - 2 hs viết bảng, lớp viết giấy nháp. - Hs viết bài vào vở. - 2 hs nêu yêu cầu. - 3 hs lên bảng lớp làm Lời giải: guộc, chuốt, nhuốc, ruột. D. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét giờ học - Về học bài và chuẩn bị bài sau. tiết 2 : Tập làm văn Báo cáo hoạt động. I. Mục tiêu: - Biết báo cáo trớc lớp về hoạt động của toỏ trong tháng vừa qua, lời lẽ rõ ràng, rành mạch, thái độ đàng hoàng tự tin. - HS biết viết báo cáo ngắn gọn, rõ ràng, gửi cô giáo( thày giáo ) theo mẫu đã cho. - GD ý thức tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy- học: - Bảng phụ. III. Các hoạt động dạy- học: A. KTBC : - Gọi 1 hs kể kại câu chuyện : Chàng trai làng Phù ủng . - Gọi 1 hs đọc lại báo cáo kết quả tháng thi đua noi gơng anh bộ đội . + Gv nhận xét cho điểm. B. Bài mới : 1.GTB : 2. Hớng dẫn làm bài tập : * Bài 1: Báo cáo tháng thi đua. - Gọi hs đọc yc của bài tập trong SGK . - Hs theo dõi . -1 Hs đọc yc của bài. 175 Trờng Tiểu học số 1 T. T GV: Bùi Thị Quế Lớp 3. - Lu ý: Báo cáo hoạt động học tập, lao động khi đi vào nội dung cụ thể cần có lời mở đầu( tổ ). Báo cáo cần chân thực ( có thể trao đổi hoặc đóng vai) - Gv gọi 1 vài hs trình bày báo cáo trớc lớp. - Gv nhận xét, sửa chữa 1 số bài nói trớc lớp. * Bài 2: - Yêu cầu hs làm vở bài tập . + Giải thích mẫu báo cáo? + Nhắc hs điền vào mẫu báo cáo nội dung cần ngắn gọn, rõ ràng. + Gv và hs nhận xét, đánh giá. C. Củng cố- dặn dò : - Nhận xét giờ học . - Về học bài và chuẩn bị bài sau. - Hs ghi nhớ, thực hiện. - 5-> 6 hs trình bày trớc lớp. - 1 Hs giải thích, lớp nx . - Hs làm bài vào vở bt . - 4- 5 HS đọc bài trớc lớp . - Hs theo dõi . - Hs nắm nhiệm vụ . Tiết 3 : ôn toán phép cộng các số trong phạm vi 10 000 I. Mục tiêu: Hs biết tính và đặt tính , xác định trung điểm của mỗi cạnh hình chữ nhật. Vận dụng vào làm các bài tập, giải toán có lời văn. II. Các hoạt động dạy học. A. ổn định lớp. B. Kiểm tra: C. Bài mới. 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp 2. Luyện tập * Bài 1: Tính. Gọi 4 h/s lên làm dới lớp làm vào bảng con. * Bài 2: Đặt tính rồi tính. Gọi 3 h/s lên làm dới lớp làm vào bảng con * Bài 3: Gv hớng dẫn phân tích bài toán. Gọi 1 h/s lên làm dới lớp làm vào vở. kết quả : 8185, 6470, 7724, 8090 kết quả :9282, 5285, 9800 Bài giải Số ngời hai thôn có là: 2573 + 2719 = 5292(ngời) 176 . a, 37 00, 35 00, 7900, 7100, 4700, 4400 b, 8000, 2000, 6000, 10 000, 30 00, 7000, 10 000, 8000, 2000. 1 83 Trờng Tiểu học số 1 T. T GV: Bùi Thị Quế Lớp 3. . Bài 2:Khoanh tròn chữ cái trớc tên những đội quân đã xang xâm lợc nớc ta. Gv hớng dẫn hs làm bài tập. Gọi hs lên khoanh dới lớp làm vào vở. * Bài 3: Gạch
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 3. tuần 9-10, giao an lop 3. tuần 9-10, giao an lop 3. tuần 9-10

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-3-tuan-9-10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP