Đề thi chọn HSG Hóa 8 - Cấp Huyện

1 2,453 40 Gửi tin nhắn cho Luis Alvarez
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 07:10

PHÒNG GD ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HOÁ 8 Thời gian:120 phút Môn: hoá Câu 1: Tính Hoá trị của Mn trong hợp chất thuốc tím là: a.II b.VI c.VII Câu 2 (1đ): Chỉ dùng H 2 O;khí CO 2 ;giấy quỳ tím hãy nhận biết các ống nghiệm mất nhãn sau: K; Fe 2 O 3 ; P 2 O 5 ; CaO; Na 2 O Câu 3 (2,5đ): Cho 4,64g Fe x O y (A) tác dụng với khí CO nung nóng thu được Fe và khí CO 2 . Dẫn khí CO 2 vừa thu được qua dung dịch nước vôi trong thấy xuất hiện 8g kết tủa trắng. -Viết phương trình phản ứng xãy ra. -Tìm công thức oxit sắt và hoàn thành phương trình hoá học sau: C + (A)---> CO + (A)---> Al + (A) ---> H 2 + (A)---> Câu 4 (1,5đ): Hỗn hợp A gồm CO và không khí(1/5thể tíchO 2 ;4/5thể tíchN 2 )có tỉ khối hơi so với khí H 2 là14,24. Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp. Câu 5 (2,5đ): Hỗn hợp gồm 7,8g kim loại A hoá trị (II),kim loại B hoá trị (III) tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric sinh ra 8,96 lít khí H 2 (đktc). a.Viết phương trình hoá học xãy ra. b.Tính khối lượng axit tham gia phản ứng. c.Tìm kim loại A;B biết rằng n B = 2n A và M A /M B = 8/9. Câu 6: ( 3 đ ) Từ những chất có sẵn sau: Mg ; Al ; S ; HCl ; KMnO 4 ; PbO . Làm thế nào để điều chế được: Pb ; SO 2 ; MgO ; Al 2 O 3 ; MgCl 2 . Viết các phương trình hóa học xảy ra. Cho Fe=56;Ca=40;Mg=24;Al=27;C=12;O=16;N=14;H=1. . hiện 8g kết tủa trắng. -Viết phương trình phản ứng xãy ra. -Tìm công thức oxit sắt và hoàn thành phương trình hoá học sau: C + (A )-- -& gt; CO + (A )-- -& gt;. phương trình hoá học sau: C + (A )-- -& gt; CO + (A )-- -& gt; Al + (A) -- -& gt; H 2 + (A )-- -& gt; Câu 4 (1,5đ): Hỗn hợp A gồm CO và không khí(1/5thể tíchO 2 ;4/5thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi chọn HSG Hóa 8 - Cấp Huyện, Đề thi chọn HSG Hóa 8 - Cấp Huyện, Đề thi chọn HSG Hóa 8 - Cấp Huyện

Bình luận về tài liệu de-thi-chon-hsg-hoa-8-cap-huyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP