Giao an lop 2- Tuan 8(CKT)

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(11658 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 160
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 05:10

Mô tả: Tn 8 Thø hai ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2010 S¸ng Chµo cê ============{  ====================== To¸n 36 + 15 I. Mục tiêu - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 36+15 - Biết giải toán theo hình vẽ bằng một phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100. II. Đồ dùng dạy học : - 4 bó que tính + 11 que tính rời III. Các hoạt động d¹y häc: Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Bài cu õ : 26+5 - HS đọc bảng cộng 6 2. Bài mới  Hoạt động 1: Giới thiệu pc 36 +15 - GV : Có 36 que tính, thêm 10 que tính nữa. Vậy có tất cả bao nhiêu que tính? GV chốt: 6 qt rời, cộng 5 qt bằng 1 bó (10 que tính) và 1 qt rời, được 51 qt 36 + 15 = 51  Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Tính(HSKG dßng 2) - NhËn xÐt cđng cè Bài 2: (HSKG lµm phÇn c) - GV lưu ý cách đặt và cách cộng Bài 3: GV yªu cÇu. Bài 4:HSKG - HS lên bảng làm - Lớp làm bảng con -HS thao tác trên que tính và nêu kết quả -HS lên trình bày -HS đặt- Nªu 36 6+5=11 viết 1 nhớ 1 +15 3+1=4 thêm 1 bằng 5, viết 5 viết 5 51 -HS đọcyªu cÇu. - Lµm b¶ng con theo nhãm. 25 44 18 39 +36 +37 +56 +16 61 81 74 55 a) 36 và 18 b) 24 và 19 36 24 +18 +19 54 43 -HS đặt đề toán theo tóm tắt -HS làm bài - Lµm miƯng nªu kÕt qu¶. 1 3. Cuỷng coỏ Daởn do ứ GV NX Tập đọc Ngời mẹ hiền. I. Mc tiờu: - Bit ngt ngh hi ỳng ; bc u c rừ li cỏc nhõn vt trong bi . - Hiu ND : Cụ giỏo nh m hin , va yờu thng va nghiờm khc dy bo cỏc em hc sinh nờn ngi ( tr li c cỏc CH trong SGK ) - GD hc sinh thy c tỡnh cm ca thy cụ giỏo i vi . T ú bit kớnh trng thy cụ giỏo. II. dựng dy hc : - Tranh minh ho SGK. III. Cỏc hot ng dy hc Tiết 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - Gọi 2 HS đọc:Thời khoá biểu. 2. Bài mới a) Giới thiệu : b) Đọc mẫu - Đọc mẫu diễn cảm toàn bài. - Gọi một em đọc lại. *H ớng dẫn phát âm : nén nổi,lách ra,lọt, lấm lem, lùi lại, *H ớng dẫn ngắt giọng :Y/c đọc tìm cách ngắt giọng câu dài, câu khó. * Đọc từng đoạn: - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh - Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm. - Hớng dẫn các em nhận xét bạn đọc. * Thi đọc; - Lắng nghe nhận xét và ghi điểm. c) Tìm hiểu nội dung đoạn 1,2. - Giờ ra chơi, Minh rủ Nam đi đâu? - Các bạn ấy định ra phố bằng cách nào? - Giải nghĩa từ gánh xiếc, tò mò - Khi Nam chui ra thì bác bảo vệ ? Tiết 2 d) Luyện đọc đoạn 3. - Tiến hành tơng tự. e) Tìm hiểu đoạn 3. - Khi Nam bị bác , cô giáo làm gì? - Cô giáo làm gì khi Nam khóc? - Hai em đọc bài và trả lời câu hỏi. - Vài em nhắc lại tên bài. - Lớp lắng nghe. Đọc chú thích - Một em đọc lại - HS luyện đọc từ khó. - Đến lợt Nam/ đang cố lách ra/ thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt hai chân em: Cậu nào đây ? Trốn học hả? Nam vùng vẫy.// - Nối tiếp đọc từng đoạn trớc lớp. - Ba em đọc từng đoạn trong bài. - Đọc từng đoạn trong nhóm. Nhận xét bạn đọc. - Các nhóm thi đua đọc bài - Minh rủ Nam đi xem xiếc. - Các bạn định ra bằng cách chui tờng. - Hs đọc chú giải - Bác nắm chặt hai chân em - Luyện đọc: lấm lem, lùi lại - Cô nhẹ nhàng kéo Nam . - Cô xoa đầu Nam - Là cô giáo. 2 - Ngêi mĐ hiỊn trong bµi lµ ai? - L¸ch cã nghÜa lµ g×? * Lun ®äc l¹i : - Híng dÉn ®äc theo vai. Ph©n líp thµnh c¸c nhãm mçi nhãm 4 em. - Theo dâi lun ®äc trong nhãm. - NhËn xÐt chØnh sưa cho häc sinh. g) Cđng cè, dỈn dß : - Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ . - 2 HS tr¶ lêi. - Tù ph©n ra c¸c vai : Ngêi dÉn chun, c« gi¸o, b¸c b¶o vƯ, Nam, Minh. - Lun ®äc trong nhãm - Thi ®äc theo vai. ============{================ ChiỊu (GV 2 d¹y) ============{================ Thø ba ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2010 S¸ng To¸n Lun tËp. I. Mục tiêu - Thuộc bảng 6,7,8,9 cộng với một số . - Biết cách thực hiện phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán về nhiều hơn cho dưới dạng sơ đồ . - Biết nhận dạng hình tam giác . II. Đồ dùng d ạ y h ọ c : - SGK III. Các hoạt độngd¹y häc Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Bài cu õ : 36 + 15 2. Bài mới  Bài 1: Tính nhẩm - GV ghi kết quả Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống - Gv nhËn xÐt chèt kÕt qu¶. Bài 3: Số(HSKG) Bài 4: - Gv nhËn xÐt ch÷a bµi . Bài 5: Hình bên có -HS sửa bài 6 + 5 = 11 6 + 7 = 13 5 + 6 = 11 6 + 8 = 14 6 + 6 = 12 4 + 6 = 10 6 + 10 = 16 7 + 6 = 13 - HS lµm b¶ng con - Hs ch÷a bÇi nhËn xÐt Số hạng 26 26 17 38 26 15 Số hạng 5 25 36 16 9 36 Tổng - Hs lµm miƯng. -HS dựa vµo tóm tắt đọc đề -HS làm bài, sửa bài -3 hình tam giác 3 3. Củng cố – Dặn do ø - GV cho HS thi đua điền số ============{================ KĨ chun. Ngêi mĐ hiỊn. I. M ụ c tiêu : - Dựa theo tranh minh họa , kể lại được từng đoạn của câu chuyện Người mẹ hiền - HS khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2) II. Đồ dùng d ạ y h ọ c : - Tranh minh hoạ trong sách giáo khoa . III. Các hoạt động d¹y häc : Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Kiểm tra bài cũ: Người thầy cũ. - Nhận xét- Đánh giá. 2. Bài mới: a, Giới thiệu bài mới : Ghi đầu bài: b, HD Kể chuyện: * Dựa vào tranh vẽ, kể lại từng đoạn của câu chuyện. - Treo tranh. ? Hai nhân vật trong tranh là ai.Nói cụ thể về hình dáng từng nhân vật. ? Hai cậu trò chuyện với nhau điều gì. - YC kể bằng lời kể của mình. - YC kể tiếp đoạn 2,3,4. * Kể lại tồn bộ câu chuyện. - Nhận xét- đánh giá. +học sinh khá,giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2) 3, Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. - 2học sinh kể trước lớp. - Nhận xét - Người mẹ hiền. - Quan sát tranh, đọc lời nhân vật trong tranh để nhớ n/d. - 1,2 học sinh kể mẫu đoạn 1 theo lời gợi ý. + Minh và Nam, Minh mặc áo hoa khơng đội mũ còn Nam đội mũ mặc . + Minh thì thầm bảo Nam: “ Ngồi …. - Nhận xét – bổ sung. - Luyện kể theo nhóm 5. - Đại diện các nhóm thi kể trước lớp. - Nhận xét- Bình chọn nhóm kể hay. Lần 1 nhìn sách, lần 2 tự kể. - 3 tổ cử đại diện kể tồn bộ câu chuyện. - Nhận xét về n/d, cách thể hiện + Lần 1: GV dẫn chuyện. Nam, Minh, bác bảo vệ, cơ giáo. + Lần 2: học sinh tự phân vai kể. - Nhận xét- bình chọn. - 1 học sinh kể tồn bộ câu chuyện ============{================ ChÝnh t¶ (TC) Ngêi mĐ hiỊn. I. M ụ c tiêu : 4 - Chép lại chính xác bài CT , trình bày đúng lời nói nhân vật trong bài . - Làm đúng BT2 ; BT(3) a - GD học sinh có ý thức rèn chữ , giữ vở đẹp ,u thích mơn học chính tả. II. Đồ dùng d ạ y h ọ c : - BP: Viết sẵn đoạn viết, các bài tập 2,3. III. Các Hoạt động d¹y häc : Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Kiểm tra bài cũ: Đọc các từ: - Nhận xét. 2. Bài mới: a, Đọc đoạn viết. ? Cơ giáo nói với hai bạn điều gì. ? Đoạn chép có những dấu câu nào. ? Trường hợp nào viết hoa. * HD viết từ khó: - Ghi từ khó: - Nhận xét – sửa sai. *HD viết bài: Đọc l¹i đoạn viết. GV q/s, uốn nắn tư thế ngồi viết của h/s. * Chấm, chữa bài: ChÊm 7- 8 bài. c, HD làm bài tập: * Bài 2: (61) - Treo BP nội dung bài tập 2. - u cầu thảo luận nhóm đơi. * Bài 3: (61) - u cầu làm bài- chữa bài. - Nhận xét - đánh giá. 3, Củng cố – dặn dò: - Nhận xét tiết học. - 2 HS lên bảng viết – cả lớp viết b/c Lớp, lời, dạy, giảng, trong. - Nghe – 2 học sinh đọc lại. - Từ nay em có trốn học đi chơi nữa…. - Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm,…. - Đầu dòng, sau dấu chấm, tên riêng. - xấu hổ, bật khóc, xoa đầu, thập thò, trốn, xin lỗi. - Viết bảng con. - Nhìn bảng đọc thÇm viết bài. - Dùng bút chì gạch chân chữ sai. * Điền vào chỗ trống: ao / au. a. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. b. Trèo cao ngã đau - Nhận xét. - Con dao, tiếng rao hàng, giao bài tập - dè dặt, giặt giũ quần áo, chỉ có rặt…. - Nhận xét. ============{================ ChiỊu To¸n B¶ng céng I.Mục tiêu - Thuộc bảng cộng đã học. - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài tốn về nhiều hơn. II.Đồ dùng dạy học : - GV:SGK, Bảng phụ, bút dạ III. Các hoạt động d¹y häc: Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Bài cu õ - HS sửa bài 6 5 - Nhận xét 2. Bài mới Bài 1: - Gv cho HS ôn lại bảng cộng : 9 cộng với 1 số …… và nêu 2 + 9 = 11 … Cho học sinh nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng Bài 2:(HSKG lµm 2 pt ci) - NhËn xÐt chèt kÕt qu¶. Bài 3: - Y/ c - NhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. Bài 4: (HSKG) 3. Củng cố – Dặn do ø . - Nhận xét tiết học - Bạn nhận xét. - HS làm xong đọc lại bảng cộng từ 9 cộng với 1 số đến 6 cộng với 1 số - HS làm bài dựa vào bảng cộng : 2 + 9 = 11 3 + 8 = 11 9 + 2 = 11 8 + 3 = 11 4 + 7 = 11 5 + 6 = 11 4 + 8 = 12 5 + 7 = 12 4 + 9 = 13 - HS làm bài- ch÷a bµi nhËn xÐt. 15 26 36 + 9 + 17 + 8 24 43 44 - HS đọc đề - HS nêu - HS làm bài - §Õm h×nh nªu kÕt qu¶. ============{================ TËp ®äc Bµn tay dÞu dµng I.Mục tiêu. - Ngắt , nghỉ hơi đúng chỗ ; bước đầu biết đọc lời nhân vật phù hợp với nội dung . - Hiểu ND : Thái độ ân cần của thầy giáo đã giúp An vượt qua nổi buồn mất bà và động viên bạn học tốt hơn , khơng phụ lòng tin u của mọi người .( TL các CH trong SGK ) - GD học sinh có tình cảm u thương kính trọng thầy cơ giáo. II.Đồ dùng dạy học : - Tranh minh hoạ SGK. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Kiểm tra bài cũ : - Nhận xét đánh giá . 2. Bài mới a.Giới thiệu bài: Ghi đầu bài b. Lun đọc : a, GV đọc mẫu . b, HD luyện đọc, giải nghĩa từ . * Luyện đọc câu:u cầu đọc nối tiếp . - 4 học sinh đọc kết hợp trả lời câu hỏi. - Nhắc lại. - Lắng nghe. - Mỗi học sinh đọc một câu - dịu dàng, lặng lẽ, khẽ nói, trở lại lớp 6 Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HSứ * Luyn c on - Yờu cu Giảng từ : õu ym, thỡ tho - Nờu cỏch c ton bi. - Yờu cu c ni tip. * c trong nhúm. * Thi c. Nhn xột- ỏnh giỏ. *Luyn c ton bi: c, Tỡm hiu bi: ? Vỡ sao An bun nh vy? ? Tìm những từ ngữ cho thấy An ? Vỡ sao thy khụng trỏch An? ? Vỡ sao An li núi vi thy . ? Cõu chuyn cho ta thy ? *Luyn c li. - Yờu cu c phõn vai. 3.Cng c dn dũ: - Nhn xột tit hc. - Ngt ging: Th l / chng bao gi An cũn c nghe b k chuyn c tớch,/ chng bao gi an c b õu ym,/ vut ve.// - Biu l tỡnh thng yờu bng c ch. Li núi. Núi rt nh vi ngi khỏc. - 1 hc sinh c - lp nhn xột. - 3 hc sinh c 3 on. - Luyn c nhúm ụi. - Cỏc nhúm c i din thi c on 3. Lp nhn xột bỡnh chn. - 3 hc sinh c c bi. - An bun vì b mi mt. - Lũng An lng tru ni bun. Nh b, - Thy khụng trỏch An, thy ch - Vỡ thy cm thụng vi ni buũn ca . - Thy giỏo rt thng yờu hc trũ. - Mi nhúm 3 hc sinh c ni tip on. ============{================ Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái- Dấu phẩy. I. Mc tiêu : 1. Nhn bit v bc u bit dựng mt s t ch hot ng , trng thỏi ca loi vt v s vt trong cõu ( BT1,BT2) . 2. Bit t du phy v ch thớch hp trong cõu ( BT3 ) II. dựng dy hc: - Vit sn mt s cõu trng cỏc t ch H. III. Cỏc hot ng dy hc: Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HSứ 1. Kim tra bi c: - Nhn xột, ỏnh giỏ. 2. HD lm bi tp: * Bi 1: Y/C ? Cỏc cõu ú núi gỡ. ? Tỡm nhng t ch hot ng( Gch di nhng t ch H, trng thỏi) T n, ung, to l nhng t ch hot ng, trng thỏi - 2 hs lờn bng thc hin. - Nhn xột. * Tỡm cỏc t ch hot ng trng thỏi - ý núi tờn cỏc con vt, s vt trong mi cõu (con trõu, n bũ ) - Cỏc t ch h/ n, ung, to. a. Con trõu n c. b. n bũ ung nc di rung. 7 Hoạt động của GV Hoạt động của HSø *Bài 2: - Y/C quan sát tranh. Gió, đuổi, chạy, nhẹ, luồn là từ chỉ HĐ. *Bài 3: - Nêu y/c. - Treo bảng phụ. ? Trong câu có mấy từ chỉ hoạt động của người, các từ ấy TLCH gì. ? Để tách rõ hai từ cùng TLCH làm gì? trong câu, ta đặt dấu phẩy vào chỗ nào. - Nhận xét - đánh giá. 3. Củng cố dặn dò: - Nhận xét giờ học. c. Mặt trời đang toả ánh nắng. * Chọn từ điền vào chỗ trống. - Thảo luận nhóm đơi làm bài. Con Mèo, con Mèo Đuổi theo con Chuột Giơ vuốt nhe nanh Con chuột chạy quanh Luồn hang luồn hốc. - Lớp làm bài – 3 em lên bảng làm bài. a. Lớp em học tập tốt lao động tốt. - Có 2 từ chỉ h®: Học tập và lao động. -§ặt dấu phẩy vào sau chữ học tập tốt. b. Cơ giáo chúng em rất u thương, q mến học sinh. c. Chúng em ln kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cơ giáo. - Nhận xét. ============{================ Thø t ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010 (GV chuyªn vµ GV 2 d¹y) ============{================ Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 S¸ng To¸n Lun tËp. I.Mục tiêu : - Ghi nhí vµ t¸i hiƯn nhanh b¶ng céng trong ph¹m vi 20 ®Ĩ tÝnh nhÈm; céng cã nhí trong ph¹m vi 100. - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp céng. II. §å dïng d¹y häc: - GV: Bảng phụ III. Các hoạt động d¹y häc. 8 Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Bài cu õ: Bảng cộng - Nhận xét cho điểm HS 2. Bµi míi Bài 1: Yêu cầu - Chốt lại: Khi đổi chỗ các số hạng trong phép cộng thì tổng không thay đổi. Bài 2:(HSKG) - Yêu cầu. - Giải thích tại sao 8 + 4 + 1 = 8 + 5? Bài 3: - Y/c - NhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. Bài 4: - Y/ c - NhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. Bài 5(HSKG) 4. Củng cố – Dặn do ø -2HS lên bảng ®äc bảng cộng - Tính nhẩm trong từng cột tính 6 cộng 9 bằng 15 9 cộng 6 bằng 15 - Nêu kết quả tính nhẩm : 3 + 8 = 11 , 5 + 8 = 13 - 1 HS đọc bài - Vì 8 = 8 , 4 + 1 = 5 - Nên 8 + 4 + 1 = 8 + 5 - HS chữa trên bảng lớp - HS tự tóm tắt và trình bày: Gi¶i MĐ vµ chÞ h¸i ®ỵc sè qu¶ cam lµ: 38 + 16 = 54 ( quả ) ĐS : 54 quả cam - NhÈm miƯng nªu kÕt qu¶. ============{==================== TËp viÕt Ch÷ hoa G- Gãp. I. M ụ c tiêu : - Viết đúng chữ hoa G ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) , chữ và câu ứng dụng : Góp ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) Góp sức chung tay ( 3 lần ) II. Đồ dùng d ạ y h ọ c : - Chữ hoa G. Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng. III. Các ho ạ t độ ng d ạ y h ọ c. Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Kiểm tra bài cũ: - Nhận xét - đánh giá. 2. Bài mới: a, GT bài: b. HD viết chữ hoa: G - Chữ hoa G gồm mấy nét? Là những nét nào? - Em có nhận xét gì về độ cao các nét? - 2 hs lên bảng viết. - Nhận xét. - Nhắc lại. * Quan sát chữ mẫu. - Chữ hoa G gồm 2 nét: Nét 1 là nét kết hợp nối liền nhau tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ…. - Cao 8 li.(9 dòng kẻ) 9 Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HSứ - Vit mu ch hoa G, va vit va nờu cỏch vit. - Yờu cu vit bng con - Nhn xột sa sai. c. HD vit cõu /d: Gúp sc chung tay. - Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny? ? Nờu cao ca cỏc ch cỏi? ? V trớ du thanh t nh th no ? ? Khong cỏch cỏc ch nh th no ? - Vit mu ch Gúp HD vit. - Nhn xột- sa sai. d. HD vit v tp vit: - Quan sỏt un nn. . Chm cha bi: - Thu v chm - Nhn xột bi vit. 3. Cng c- Dn dũ: Nhn xột tit hc. - Nột 1: Vit tng t ch C hoa, dng bỳt dũng k 3 trờn. - Nột 2 : T im dng bỳt ca nột 1, chuyn hng xung, - Vit bng con 2 ln. - 2, 3 hs c cõu /d. - Cựng gúp sc lm vic ln. - Quan sỏt TL: Ch o, u, , c, n, a. cao 1 li.Ch: y, g , h cao 2,5 li. Ch: p cao 2 li. Ch: s cao 1,25 li. - Du sc t trờn o ch gúp, . - Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o. - Vit bng con 2 ln. - Vit bi trong v tp vit theo ỳng mu ch ó qui nh. ============{================ Luyện tâp toán LUYN DNG: 26 + 5 I.Mc tiờu : - Cng c cụng thc 6 cng vi mt s ,26 +5 - Rốn k nng t tớnh, tớnh, gii toỏn cú li vn liờn quan n dng toỏn 26 + 5 - Phỏt huy tớnh tớch cc ca hs . II.Chun b : - Ni dung luyn tp III.Cỏc hot ng dy - hc: Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HSứ A. Bi c : - Gi hs c thuc bng cng 6 cng vi mt s B.Luyn tp : Bi 1: => Rốn k nng t tớnh, tớnh ->Lu ý hs cỏch t tớnh ỳng - Nhn xột, cha Bi 2 : => in du thớch hp vo ch chm - Chm bi, nhn xột , cha Bi 3: => - 2hs - 3hs lm bng lp, lp lm bng con 26 + 9 16 + 7 6+ 37 46 + 36 66 + 5 9 + 56 - Lp lm vo v - 1hs lm bng lp 6 + 5 . 13 16+ 9 . 26+ 5 38 + 6 . 40 56 + 3 . 36 + 6 9 + 66 .77 6 + 46 . 29 + 6 - 1hs c bi toỏn 10 . c ton bi: c, Tỡm hiu bi: ? Vỡ sao An bun nh vy? ? Tìm những từ ngữ cho thấy An ? Vỡ sao thy khụng trỏch An? ? Vỡ sao An li núi vi thy . ? Cõu chuyn cho. 2học sinh kể trước lớp. - Nhận xét - Người mẹ hiền. - Quan sát tranh, đọc lời nhân vật trong tranh để nhớ n/d. - 1,2 học sinh kể mẫu đoạn 1 theo lời gợi

— Xem thêm —

Xem thêm: Giao an lop 2- Tuan 8(CKT), Giao an lop 2- Tuan 8(CKT), Giao an lop 2- Tuan 8(CKT)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-2-tuan-8-ckt

Đăng ký

Generate time = 0.11825394630432 s. Memory usage = 18.62 MB