am nhac lop 2

Aristarchus
Aristarchus(9641 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 16
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 04:11

Mô tả: Tiết 30:Học hát bài: Bắc kim thang Dân ca Nam Bộ Em nghe cô hát, em cho cô biết bài hát có giai điệu vui tươi hài hước hay êm dòu, tha thiết? +Vui tươi, trong sáng Tiết tấu bài hát nhanh, chậm, hay vừa phải? +Vừa phải Bắc kim thang cà lang bí rợ x x x x x x x Cột qua kèo là kèo qua cột x x x x x x x Chú bán dầu qua cầu mà té x x x x x x x Chú bán ếch ở lại làm chi x x x x x x x Con le le đánh trống thổi kèn x x x x x x x Con bìm bòp thổi tè tí te tò te x x x x x x x x x Bắc kim thang cà lang bí rợ x x x x Cột qua kèo là kèo qua cột x x x x Chú bán dầu qua cầu mà té x x x x Chú bán ếch ở lại làm chi x x x x Con le le đánh trống thổi kèn x x x x Con bìm bòp thổi tè tí te tò te x x x x x Bắc kim thang cà lang bí rợ x x x x Cột qua kèo là kèo qua cột x x x x Chú bán dầu qua cầu mà té x x x x Chú bán ếch ở lại làm chi x x x x Con le le đánh trống thổi kèn x x x x Con bìm bòp thổi tè tí te tò te x x x x x Bắc kim thang cà lang bí rợ x x x x Cột qua kèo là kèo qua cột x x x x Chú bán dầu qua cầu mà té x x x x Chú bán ếch ở lại làm chi x x x x Con le le đánh trống thổi kèn x x x x Con bìm bòp thổi tè tí te tò te x x x x x  . Tiết 30:Học hát bài: Bắc kim thang Dân ca Nam Bộ Em nghe cô hát, em cho cô biết bài hát có giai điệu vui tươi hài hước

— Xem thêm —

Xem thêm: am nhac lop 2, am nhac lop 2, am nhac lop 2

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.166315078735 s. Memory usage = 17.55 MB