am nhac lop 2

Aristarchus
Aristarchus(9891 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 26
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 04:11

Mô tả: Tiết 30:Học hát bài: Bắc kim thang Dân ca Nam Bộ Em nghe cô hát, em cho cô biết bài hát có giai điệu vui tươi hài hước hay êm dòu, tha thiết? +Vui tươi, trong sáng Tiết tấu bài hát nhanh, chậm, hay vừa phải? +Vừa phải Bắc kim thang cà lang bí rợ x x x x x x x Cột qua kèo là kèo qua cột x x x x x x x Chú bán dầu qua cầu mà té x x x x x x x Chú bán ếch ở lại làm chi x x x x x x x Con le le đánh trống thổi kèn x x x x x x x Con bìm bòp thổi tè tí te tò te x x x x x x x x x Bắc kim thang cà lang bí rợ x x x x Cột qua kèo là kèo qua cột x x x x Chú bán dầu qua cầu mà té x x x x Chú bán ếch ở lại làm chi x x x x Con le le đánh trống thổi kèn x x x x Con bìm bòp thổi tè tí te tò te x x x x x Bắc kim thang cà lang bí rợ x x x x Cột qua kèo là kèo qua cột x x x x Chú bán dầu qua cầu mà té x x x x Chú bán ếch ở lại làm chi x x x x Con le le đánh trống thổi kèn x x x x Con bìm bòp thổi tè tí te tò te x x x x x Bắc kim thang cà lang bí rợ x x x x Cột qua kèo là kèo qua cột x x x x Chú bán dầu qua cầu mà té x x x x Chú bán ếch ở lại làm chi x x x x Con le le đánh trống thổi kèn x x x x Con bìm bòp thổi tè tí te tò te x x x x x  . Tiết 30:Học hát bài: Bắc kim thang Dân ca Nam Bộ Em nghe cô hát, em cho cô biết bài hát có giai điệu vui tươi hài hước

— Xem thêm —

Xem thêm: am nhac lop 2, am nhac lop 2, am nhac lop 2

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu am-nhac-lop-2

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.16964006424 s. Memory usage = 17.7 MB