am nhac lop 2

6 48 0 Gửi tin nhắn cho Aristarchus
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 04:11

Tiết 30:Học hát bài: Bắc kim thang Dân ca Nam Bộ Em nghe cô hát, em cho cô biết bài hát có giai điệu vui tươi hài hước hay êm dòu, tha thiết? +Vui tươi, trong sáng Tiết tấu bài hát nhanh, chậm, hay vừa phải? +Vừa phải Bắc kim thang cà lang bí rợ x x x x x x x Cột qua kèo là kèo qua cột x x x x x x x Chú bán dầu qua cầu mà té x x x x x x x Chú bán ếch ở lại làm chi x x x x x x x Con le le đánh trống thổi kèn x x x x x x x Con bìm bòp thổi tè tí te tò te x x x x x x x x x Bắc kim thang cà lang bí rợ x x x x Cột qua kèo là kèo qua cột x x x x Chú bán dầu qua cầu mà té x x x x Chú bán ếch ở lại làm chi x x x x Con le le đánh trống thổi kèn x x x x Con bìm bòp thổi tè tí te tò te x x x x x Bắc kim thang cà lang bí rợ x x x x Cột qua kèo là kèo qua cột x x x x Chú bán dầu qua cầu mà té x x x x Chú bán ếch ở lại làm chi x x x x Con le le đánh trống thổi kèn x x x x Con bìm bòp thổi tè tí te tò te x x x x x Bắc kim thang cà lang bí rợ x x x x Cột qua kèo là kèo qua cột x x x x Chú bán dầu qua cầu mà té x x x x Chú bán ếch ở lại làm chi x x x x Con le le đánh trống thổi kèn x x x x Con bìm bòp thổi tè tí te tò te x x x x x  . Tiết 30:Học hát bài: Bắc kim thang Dân ca Nam Bộ Em nghe cô hát, em cho cô biết bài hát có giai điệu vui tươi hài hước
- Xem thêm -

Xem thêm: am nhac lop 2, am nhac lop 2, am nhac lop 2

Bình luận về tài liệu am-nhac-lop-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP