Địa 9 Vùng đồng bằng sông Hồng

20 152 0 Gửi tin nhắn cho Paul Allen
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 04:10

Tiết 22. vùng đồng bằng sông hồng I. Vị trí địa lí và giới hạn l nh thổ.ã Em hãy quan sát hình 20.1 và xác định: -Kể tên các tỉnh của Đồng bằng sông Hồng? -Xác định vị trí các đảo Cát Bà và Bạch Long Vĩ? -Đồng bằng sông Hồng tiếp giáp với các vùng nào? Vùng giáp trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Vịnh Bắc Bộ Vùng Đồng bằng Sông Hồng gồm: +Châu thổ Sông Hồng +Dải đất rìa Trung du. Tiết 22. vùng đồng bằng sông hồng I. Vị trí địa lí và giới hạn l nh thổ.ã II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Dựa vào kiến thức đã học, em hãy nêu ý nghĩa của Sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư trong vùng? ý nghĩa của Sông Hồng đối với sự phát triển của Vùng: -Bồi đắp phù sa -Mở rộng diện tích đất về phía Vịnh Bắc Bộ -Cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt -Là đường giao thông quan trọng. Tiết 22. vùng đồng bằng sông hồng I. Vị trí địa lí và giới hạn l nh thổ.ã Vùng giáp trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Vịnh Bắc Bộ Vùng Đồng bằng Sông Hồng gồm: +Châu thổ Sông Hồng +Dải đất rìa Trung du. II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên - Sông Hồng có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư trong vùng. ?Em hãy nêu tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng? Tiết 22. vùng đồng bằng sông hồng I. Vị trí địa lí và giới hạn l nh thổ.ã II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên - Sông Hồng có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư trong vùng. Em hãy tìm trên lược đồ tên các loại đất và sự phân bố của các loại đất ở Đồng bằng sông Hồng? *Các loại đất ở Đồng bằng sông Hồng: -Đất Feralit: nơi tiếp giáp với trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. -Đất phù sa: Châu thổ sông Hồng. -Đất xám trên phù sa cổ: Vùng Trung du (Vĩnh Phúc) -Đất mặn, đất phèn: ven biển -Đất lầy thụt: Hà Nam, Ninh Bình. Tiết 22. vùng đồng bằng sông hồng I. Vị trí địa lí và giới hạn l nh thổ.ã Vùng giáp trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Vịnh Bắc Bộ Vùng Đồng bằng Sông Hồng gồm: +Châu thổ Sông Hồng +Dải đất rìa Trung du. II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên - Sông Hồng có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư trong vùng. - Đất phù sa màu mỡ, thích hợp với thâm canh lúa nước. - Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh , tạo điều kiện thâm canh tăng vụ, trồng cây ôn đới và cận nhiệt. Tiết 22. vùng đồng bằng sông hồng I. Vị trí địa lí và giới hạn l nh thổ.ã II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Quan sát bản đồ, em hãy kể tên và nêu sự phân bố của các loại khoáng sản ở Đồng bằng sông Hồng? Tiết 22. vùng đồng bằng sông hồng I. Vị trí địa lí và giới hạn l nh thổ.ã Vùng giáp trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Vịnh Bắc Bộ Vùng Đồng bằng Sông Hồng gồm: +Châu thổ Sông Hồng +Dải đất rìa Trung du. II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên - Sông Hồng có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư trong vùng. - Đất phù sa màu mỡ, thích hợp với thâm canh lúa nước. - Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh , tạo điều kiện thâm canh tăng vụ, trồng cây ôn đới và cận nhiệt. -Tài nguyên khoáng sản: Đá (có trữ lượng lớn), sét, cao lanh, khí tự nhiên. TiÕt 22. vïng ®ång b»ng s«ng hång I. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n l nh thæ.· II. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn Tiết 22. vùng đồng bằng sông hồng I. Vị trí địa lí và giới hạn l nh thổ.ã Vùng giáp trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Vịnh Bắc Bộ Vùng Đồng bằng Sông Hồng gồm: +Châu thổ Sông Hồng +Dải đất rìa Trung du. II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên - Sông Hồng có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư trong vùng. - Đất phù sa màu mỡ, thích hợp với thâm canh lúa nước. - Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh , tạo điều kiện thâm canh tăng vụ, trồng cây ôn đới và cận nhiệt. -Tài nguyên khoáng sản: Đá (có trữ lượng lớn), sét, cao lanh, khí tự nhiên. - Tài nguyên biển và du lịch khá phong phú III. Đặc điểm dân cư, x hội. ã -Số dân: 17,5 triệu người (năm 2002) Tiết 22. vùng đồng bằng sông hồng I. Vị trí địa lí và giới hạn l nh thổ.ã II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên III. Đặc điểm dân cư, x hội. ã -Số dân: 17,5 triệu người (năm 2002) Dựa vào hình 20.2, cho biết Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao gấp bao nhiêu lần mức trung bình của cả nước, của các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên? . ở Đồng bằng sông Hồng năm 199 9. Qua bảng trên, em hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng so với cả nước? Tiết 22. vùng đồng. 22. vùng đồng bằng sông hồng I. Vị trí địa lí và giới hạn l nh thổ.ã Vùng giáp trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Vịnh Bắc Bộ Vùng Đồng bằng Sông
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa 9 Vùng đồng bằng sông Hồng, Địa 9 Vùng đồng bằng sông Hồng, Địa 9 Vùng đồng bằng sông Hồng

Bình luận về tài liệu dia-9-vung-dong-bang-song-hong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP