Mô hình hoạt động Đội

13 153 0
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 03:10

Bài 1: phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động đội và thiết kế các mô hình hoạt động đội trong trư ờng học I. Mục đích yêu cầu II. Nụi dung, hinh thc hoat ụng ụi trong trng hoc III. Phng phap xõy dng kờ hoach va cac mụ hinh hoat ụng ụi trong trng hoc IV. Thu chi quy ụi Bài 1: phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động đội và thiết kế các mô hình hoạt động đội trong trường học I. Mục đích yêu cầu. 1. La cn c xuyờn suụt trong nm hoc ờ thc hiờn nhiờm vu giao duc, c biờt la hoat ụng giao duc ngoai gi lờn lp (HGDNGLL) trong trng hoc. 2. t ra cac nhiờm vu cu thờ cho tng thang, tng tuõn, cac hoat ụng, phong trao cu thờ theo cac chu iờm. 3. La cn c ờ anh gia hiờu qua cua mụ hinh hoat ụng o. 4. Phõn cụng nhiờm vu cu thờ cho cac ụi tng tham gia vao hoat ụng. 5. La cn c ờ lam d tru kinh phi cho hoat ụng Bài 1: phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động đội và thiết kế các mô hình hoạt động đội trong trường học I. Mục đích yêu cầu. II. Nội dung, hình thức hoạt động đội TNTP ở trường học 1. Chủ điểm các tháng trong trong năm học - Da vo cỏc ngy k nim ln trong nm hc ngi ta thit k ni dung hot ng i theo cỏc ch im trong quỏ trỡnh GD, qua ú lm cho hot ng i gn vi mc tiờu GD ca lp, ca trng, kt hp vi GD gia ỡnh v GDXH, c bit gn lin vi chng trỡnh giỏo dc ngoi gi lờn lp. - Tu theo tng ch im v vic thc hin chng trỡnh GD -dy hc trong nm hc m vic t chc thc hin mi ch im cú nhng nột c thự riờng, nhng chỳng tip ni vi nhau to nờn nhng t thi ua sụi ni thỳc y hot ng ca i i lờn cựng vi hot ng chung ca nh trng. Thỏng 9: Truyn thng nh trng Thỏng 10: Chm ngoan hc gii Thỏng 11: Tụn s trng o Thỏng 12: Ung nc nh ngun Thỏng 1v 2: Mng ng, mng Xuõn Tháng 3: Tiến bước lên Đoàn Tháng 4: Hoà bình và hữu nghị Tháng 5: Bác Hồ kính yêu Các chủ điểm, các phong trào của Đội có thể có tên khác nhau trong từng năm học ở mỗi địa phương có thể có những đặc thù riêng biệt. Song nội dung các chủ điểm, các phong trào ấy vẫn xoay quanh các vấn đề: + Thi đua nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện. + XD nền nếp, giữ gìn kỷ luật tạo môi trường lành mạnh (góp phần hình thành nhân cách XHCN). + Công tác Đội, (phát huy vai trò của Đội trong tập hợp, giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn, học tốt). + Các mặt hoạt động khác như lao động, văn nghệ, thể thao, công ích xã hội, có ý thức XD nếp sống văn minh trong nhà trường, ngoài XH góp phần phong trào vươn ra địa bàn dân cư. Các nội dung này ở các chi đội thường gắn liền với hoạt động của các tập thể HS lớp học. Do đó, nó in đậm dấu ấn của hoạt động GD dạy học trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp, là sự kết hợp sinh động giữa hoạt động trên địa bàn dân cư với hoạt động Đội trong nhà trường. 2. Phân loại hoạt động 2.1. Các hoạt động có tác dụng trực tiếp đến công tác giáo dục hoạt động a. Các hội thi, câu lạc bộ - Thi viết chư đẹp, vở sạch, đọc sách báo, các phong trào đôi bạn cùng tiến - Các câu lạc bộ: Toán, lý hội họa mỹ thuật . b. Các hoạt động nhằm phát huy tính tích cực xã hội giúp cho các em hòa nhập vào đời sống xã hội, rèn luyện phẩm chất của người công dân tương lai: Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật chống thói hư tật xấu . - Hoạt động của đội sao đỏ - đội tự quản - Thi ti m hiểu an toàn giao thông . 2.2 Xõy dng ụi Cac hoat ụng nhm nõng cao chõt lng ụi viờn va phat triờn ụi - Tụ chc hoc tõp iờu lờ ụi cho ụi viờn Nhi ụng trc khi bc vao nm hoc mi - Tụ chc cac cuục thi Liờn ụi trng gioi, Chi ụi trng gioi, Phu trach gioi, Thi nghi thc, net ep ụi viờn 2.3. Công ích xã hội và nhân đạo từ thiện + Giúp đỡ, thăm hỏi gia đình liệt sĩ - thương binh, gia đình neo đơn . Hình thức "Cuộc đời của bà - gương sáng cho con". + Gửi thư, gửi qùa tặng bộ đội vùng biên giới, hải đảo. + Đi tìm địa chỉ đỏ, tìm hiểu truyền thống địa phương. + Bảo vệ công trình văn hoá nghệ thuật, nghĩa trang, di tích lịch sử. + XD quĩ học bổng tặng HS học giỏi, hiếu học, công tác tốt. + XD quĩ khăn quàng đỏ tặng cho các em đạt giải Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiểu, giải thưởng Báo nhi đồng . 2.4 Vui chơi, giải trí, tham quan, du lịch + Tổ chức các cuộc thi ca, múa, nhạc, kể chuyện như: "Tiếng hát hoa phượng đỏ", "Tiếng hát bông sen trắng". Đặc biệt, các hình thức liên hoan văn nghệ (theo chủ đề) để chào mừng các ngày lễ lớn . do phù hợp với TL lứa tuổi nên HS thường tham gia rất tích cực, sôi nổi. + Tổ chức tham quan hướng nghề như tham quan xí nghiệp, nhà máy khu Chế xuất, khu Công nghiệp . + Tìm hiểu cuộc sống thiên nhiên, du lịch, cắm trại. + Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp cơ sở; Hội thi - hội thao, thi thể dục thể thao .; (Ở TP. HCM co phong trào “Khoẻ vì nước”). + Các hình thức sinh hoạt tập thể; Hoạt động ngày hè. 3. Tiến trình các họat động trong năm học Xét về mặt thời gian, công tác Đoàn và GD NGLL được tiến hành: 3.1- Hàng ngày: Vui chơi, ca hát, đọc báo đầu buổi, thể dục giữa giờ; Trực nhật ở trường - lớp, phát thanh; Phối hợp với giám thị kiểm tra nền nếp. 3.2- Hàng tuần: Chào cờ đầu tuần, hoạt động trực tuần (theo dõi việc thực hiện nền nếp, nội quy), đánh giá xếp loại thi đua tuần. 3.3- Hàng tháng: Tổ chức thi đua giữa các lớp (phát động, sơ kết, đánh giá, xếp loại, khen thưởng) theo chủ điểm GD hàng tháng. Có thể tổ chức lồng ghép những hoạt động như: lao động công ích, công tác XH, hội diễn văn nghệ, TD-TT, cắm trại; báo tường, SH Đoàn, hội thảo chuyên đề, . theo quy mô thích hợp với điều kiện địa phương. III. Phương pháp xây dựng kế hoạch và thiết kế mô hình hoạt động 1. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch, mô hình hoạt động - Căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ năm học - Căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ năm học của nhà trường - Căn cứ vào chương trình hoạt động Đội cấp trên (HĐĐ cấp huyện) - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của HĐĐ cấp xã - Căn cứ vào điều kiện hiện có của nhà trường (trang thiết bị cơ sở vật chất…) - Căn cứ vào nhu cầu của thiếu niên nhi đồng…. 2. Xây kế hoạch và mô hình hoạt động a. Xây dựng kế hoạch - Trước tiên phải xây dựng chương trình công tác đội và phong tào thiếu nhi cho năm học (xây dựng theo mục tiêu, chủ đề năm học theo các chương trình của đội) - Trên cơ sở chương trình phải xây dựng kế hoạch hoạt động hoạt động cụ thể cho năm học (theo từng tháng, tuần) * Thiết kế mô hình là thể hiện toàn bộ nội dung, hình thức tổ chức một hoạt động giáo dục cụ thể nào đó và phải đảm bảo các nguyên tắc sau: + Đảm bảo tính giáo dục + Đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và nhu cầu đội viên + Phù hợp với văn hóa vùng miền + Phù hợp với thực tế cơ sở, đơn vị mình + Đội viên đề được tham gia hoạt động + Mang màu sắc của Đội + Đảm bảo nguyên tắc hoạt động đội + Đảm bảo sắp xếp chương trình theo đúng trình tự Lưu ý: Bố trí các hoạt động tương ứng với chủ đề của tháng phải trải đều cho các tháng. VD: thi đua hoa điểm tố dâng lên thầy cô, viết báo tường ca ngợi nhà trường thầy cô tổ chức vào tháng 11. phong trào uống nước nhớ nguồn tổ chức tháng 12… b. Xây dựng thiÕt kÕ mô hình . dựng kế hoạch hoạt động đội và thiết kế các mô hình hoạt động đội trong trường học I. Mục đích yêu cầu. II. Nội dung, hình thức hoạt động đội TNTP ở trường. là sự kết hợp sinh động giữa hoạt động trên địa bàn dân cư với hoạt động Đội trong nhà trường. 2. Phân loại hoạt động 2.1. Các hoạt động có tác dụng trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình hoạt động Đội, Mô hình hoạt động Đội, Mô hình hoạt động Đội

Bình luận về tài liệu mo-hinh-hoat-dong-doi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP