tiet 14. Nhung thanh tuu ve khoa hoc ki thuat

Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown (11475 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 86
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 02:10

Mô tả: Chào mừng quí thầy,cô giáo về dự giờ hội thảo chuyên đề Môn: Lịch sử Năm học:2009-2010             Tiết 14 Tiết 14 – – Bài 12 Bài 12 : Những thành tựu : Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật khoa học – kĩ thuật I/ I/ Những thành tựu của cuộc cách mạng Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật khoa học – kĩ thuật !"#$!%&'()%% *+,'-.%&-/0 *+,'-.%&-/0 102!34! Toán học , Vật lí, Sinh học      567-789- :!;67<=!8 7>?@.!8ABCB6*!D #BB 5&!6 )DE"0FGHHI '&J!, KHL/9 2/ Những phát minh về công cụ sản xuất mới:     +M%I;N +M%IO.4! +M%IP.!E+M%I!<      Q.,!9%(J!7&J!!E /!8BB=DM FG%R 4/ Sáng chế ra nguồn vật liệu mới: Chất dẻo,polime quan trọng hàng đầu trong đời sống và trong các ngành công nghiệp 5/ Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp: . cách mạng khoa học – kĩ thuật khoa học – kĩ thuật I/ I/ Những thành tựu của cuộc cách mạng Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật khoa học.     Tiết 14 Tiết 14 – – Bài 12 Bài 12 : Những thành tựu : Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa

— Xem thêm —

Xem thêm: tiet 14. Nhung thanh tuu ve khoa hoc ki thuat, tiet 14. Nhung thanh tuu ve khoa hoc ki thuat, tiet 14. Nhung thanh tuu ve khoa hoc ki thuat

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-14-nhung-thanh-tuu-ve-khoa-hoc-ki-thuat

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.56875586509705 s. Memory usage = 18.55 MB