Phân tích nội dung quy luật phủ định của phủ định và ý nghĩa của phương pháp luận

3 19,171 353 Gửi tin nhắn cho nguyễn thị kim chung
nguyễn thị kim chung

nguyễn thị kim chung

Tải lên: 3,440 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2012, 06:55

Phân tích nội dung quy luật phủ định của phủ định và ý nghĩa củaphương pháp luận Câu 4. Phân tích nội dung quy luật phủ định của phủ định và ý nghĩa củaphương pháp luận.- Vị trí của quy luật (0,5đ) Đây là 1 trong 3 qui luật cơ bản của phép biện chứngduy vật,nó p/ánh về khuynh hướng chung của sự vận động phát triển vàtiến lên thông qua 1 chu kì phủ định biện chứng thì sự vật hiện tượngmới sẽ ra đời thay thế cho sự vật hiện tượng cũ nhưng ở trình độ cao hơncái cũ. - Khái niệm phủ đinh, phủ định biện chứng (1đ) Phủ định: là sự thay thế bằng sự vật khác trong quá trình vận động vàphát triển. Phủ định biện chứng là phạm trù triết học dùng để chỉ phủ định tự thân,là mắt khâu của quá trình dẫn đến ra đời sự vật mới, tiến bộ hơn sự vật cũ Mọi quá trình vận động và phát triển các lĩnh vực tự nhiên, xã hội haytư duy diễn ra thông qua những sự thay thế, trong đó có sự thay thế chấmdứt sự phát triển, nhưng cũng có sự thay thế tạo ra điều kiện, tiền đềcho quá trình phát triẻn của sự vật. Những sự thay thế tạo ra điều kiện,tiền đề cho qúa trình phát triển của sự vất thì gọi là phủ định biện chứng. - Tính chất của phủ định (2đ) Tính khách quan Nguyên nhân của phủ định nằm trong bản thân sự vật, hiện tượng, nó làquá trình đấu tranh, giải quyết mâu thuẫn tất yếu bên trong bản thân sựvật, tạo kả năng ra đời cái mới thay thế cái cũ, nhờ đó tạo nên xu hướngphát triển của chính bản thân sự vật. Tính kế thừa Tính kế thừa của Phủ định được thể hiện mà trong đó cá mới hình thành vàphát triển tự thân thông qua quá trình chọn lọc, loại bỏ những mặt tiêucực, lỗi thời, giữ lại những nội dung tích cực. Nội dung quy luật Phủ định của phủ định Quy luật phủ định của phủ định biểu hiện sự phát triển của sự vật là domâu thuẫn trong bản thân sự vật quyết định. Mỗi lần phủ định là kết quảđấu tranh và chuyển hóa giữa các mặt đối lập trong bản thân sự vật -giữa mặt khẳng định và phủ định. Sự phủ định lần thứ nhất diễn ra là cho sự vật cũ chuyển thành cái đốilập với mình (cái phủ định, phủ định cái bị phủ định, cái bị phủ định làtiền đề là cái cũ, cái phủ định là cái mới xuất hiện sau cái phủ định làcái đối lập với cái bị phủ định. Cái phủ định sau khi khi phủ định cáibị phủ định, cái phủ định định lại tiếp tục biến đổi và tạo ra chu khỳphủ định lần thứ hai) . Sự phủ định lần thứ hai được thực hiện dẫn tớisự vật mới ra đời. Sự vật này đối lập với cái được sinh ra ở lần phủđịnh thứ nhất. Nó dường như lập lại cái ban đầu nhưng nó được bổ sungnhiều nhân tố mới cao hơn, tích cực hơn. VD Hạt thóc Cây mạ Cây lúa Hạt thóc cho ra đời cây mạ (đây là phủ định lần 1) Cây mạ cho ra đời cây lúa (đây là phủ định lần 2). Cây lúa cho ra bông thóc (thóc lại cho ra thóc nhưng lần này không phảilà 1 hạt mà là nhiều hạt) Như vậy sau hai lần phủ định sự vật dường như quay trở lại cái cũ, nhưngtrên cơ sở mới cao hơn là đặc điểm quan trọng nhất của sự phát triểnbiện chứng thông qua phủ định của phủ định. Phủ định của phủ định làm xuất hiện sự vật mới là kết quả của sự tổnghợp tất cả nhân tố tích cực đã có và đã phát triển trong cái khẳng địnhban đầu và trong những lần phủ định tiếp theo. Do vậy, sự vật mới với tưcách là kết quả của phủ định của phủ định có nội dung toàn diện hơn,phong phú hơn, có cái khẳng định bạn đầu và kết quả của sự phủ định lầnthứ nhất. Kết quả của sự phủ định của phủ định là diểm kết thúc của một chu kỳphát triển và cũng là điểm khởi đầu của chu kỳ phát triển tiếp theo. Sựvật lại tiếp tục phủ định biện chứng chính mình để phát triển. Cứ nhưvậy sự vật mới ngày càng mới hơn. Quy luật phủ định của phủ định khái quát xu hướng tất yếu tiến lên củasự vật - xu hướng phát triển. Song phát triển đó không theo hướng thẳngmà theo đường "xoáy ốc".Sự phát triển "xoáy ốc" là sự biểu thị rõ ràng, đầy đủ các đặc trưng củaquá trình phát triển biện chứng của sự vật: tính kế thừa, tính lặp lại,tính tiến lên. Mỗi vòng của đường xoáy ốc dường như thể hiện sự lặp lại,nhưng cao hơn, thể hiện trình độ cao hơn của sự phát triển. Tính vô tậncủa sự phát triển từ thấp đến cao được thể hiện ở sự nối tiếp nhau từdưới lên của các vòng trong đường "xoáy ốc". Ý nghĩa của phương pháp luận (1,5đ) Qúa trình phủ định mang tính đi lên, vì vậy trong hoạt động thực tiễncần phải có liềm tin vào xu hướng của sự phát triển. Chu kỳ sau bao giờ cũng tiến bộ hơn chu kỳ trước.trong sự thay thế đó cósự tác động của các nhân tố chủ quan của con người, vì vậy trong hoạtđộng thực tiễn cần phải phát huy tính năng động sáng tạo, phát hiệnnhững cái mới thay thế những cái cũ lỗi thời. Phủ định mang tính kế thừa, vì vậy trong hoạt động thực tiễn cần phải kếthừa những yếu tố tích cực. Kế thừa phát triển những tinh hoa văn hoácủa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Loại bỏ những hủ tụclạc hậu, những tư tưởng lỗi thời mang tính bảo thủ. Trong quá trình đổi mới của nước ta cùng đều diễn ra theo chiều hướngđó. Nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa đặtdưới sự quản lý điều tiết của nhà nước tạo tiền đề phủ định nền kinh tếtập trung, bao cấp đặt nền móng cho xã hội phát triển cao hơn nó trongtương lai đó là xã hội xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên ở mỗi mô hình đều có đặc điểm riêng, do đó, chúng ta đã nhậnthức được vấn đề và đã có cách thức tác động phù hợp với sự phát triểncủa thực tiễn đất nước, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và từng bướcxóa bỏ đói nghèo nhưng không vì thế mà chúng ta không trân trọng cái cũ. Chúng ta đã biết giữ hình thức cải tạo nội dung, biết kế thừa và sử dụngđặc trựng tiến bộ của nền kinh tế tập trung là tiền đề để phát triển nềnkinh tế thị trường trên cơ sở đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa.chínhvì vậy mới có kết quả đáng mừng của 20 năm đổi mới. Tuy nhiên để có thành công như hôn nay, trong hoạt động của chúng ta, cảhoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiến chúng ta phải vận dụngtổng hợp tất cả những quy luật một cách đầy đủ sâu sắc, năng động, sángtạo phù hợp với điều kiện cụ thể. Chỉ có như vậy hoạt động của chúng ta,kể cả hoạt động học tập, mới có chất lượng và hiệu quả cao. . Câu 4. Phân tích nội dung quy luật phủ định của phủ định và ý nghĩa củaphương pháp luận. - Vị trí của quy luật (0,5đ) Đây là 1 trong 3 qui luật cơ bản của. thời, giữ lại những nội dung tích cực. Nội dung quy luật Phủ định của phủ định Quy luật phủ định của phủ định biểu hiện sự phát triển của sự vật là domâu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nội dung quy luật phủ định của phủ định và ý nghĩa của phương pháp luận, Phân tích nội dung quy luật phủ định của phủ định và ý nghĩa của phương pháp luận, Phân tích nội dung quy luật phủ định của phủ định và ý nghĩa của phương pháp luận

Bình luận về tài liệu phan-tich-noi-dung-quy-luat-phu-dinh-cua-phu-dinh-va-y-nghia-cua-phuong-phap-luan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP