Đề thi HK1 năm 2009-2010 trường Nguyễn Chí Thanh

Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno(9696 tài liệu)
(15 người theo dõi)
Lượt xem 9
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 22:10

Mô tả: Sở GD-ĐT TPHCM Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đề Kiểm Tra Học Kỳ I Môn Toán 11CB – Thời gian: 90 phút Đề 2 Bài 1: Giải các phương trình sau: 1. 2 sin 2x cos2x 2− = 2. 2 cos4x 2cos x 3 0+ − = Bài 2: Cho tập { } A 1,2,3,4,5,6,7= . Từ các phần tử của tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số khác nhau. Bài 3: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức 12 3 4 x x   −  ÷   Bài 4: Một tổ gồm 10 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Tính xác suất để trong 4 học sinh được chọn có cả nam lẫn nữ và số học sinh nam nhiều hơn nữ. Bài 5: Trong mp Oxy, cho đt (d): 3x – 2y + 4 = 0 và đường tròn (C): 2 2 x y 4x 3y 3 0+ − + − = . 1. Tìm ảnh của (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ ( ) v 2;3= − r 2. Trong ảnh của (C) qua phép đối xứng tâm I(5; 1). Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD đáy là tứ giác lồi ABCD có AD và BC không song song nhau. 1. Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC). 2. Gọi E, F lần lượt là trung điểm cạnh AD, SB. Tìm giao điểm H của EF và (SAC). . Sở GD-ĐT TPHCM Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đề Kiểm Tra Học Kỳ I Môn Toán 11CB – Thời gian: 90 phút Đề 2 Bài 1: Giải các phương trình

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi HK1 năm 2009-2010 trường Nguyễn Chí Thanh, Đề thi HK1 năm 2009-2010 trường Nguyễn Chí Thanh, Đề thi HK1 năm 2009-2010 trường Nguyễn Chí Thanh

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.32853388786316 s. Memory usage = 17.73 MB