Đề thi HK1 năm 2009-2010 trường Nguyễn Chí Thanh

Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno(11616 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 36
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 22:10

Mô tả: Sở GD-ĐT TPHCM Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đề Kiểm Tra Học Kỳ I Môn Toán 11CB – Thời gian: 90 phút Đề 2 Bài 1: Giải các phương trình sau: 1. 2 sin 2x cos2x 2− = 2. 2 cos4x 2cos x 3 0+ − = Bài 2: Cho tập { } A 1,2,3,4,5,6,7= . Từ các phần tử của tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số khác nhau. Bài 3: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức 12 3 4 x x   −  ÷   Bài 4: Một tổ gồm 10 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Tính xác suất để trong 4 học sinh được chọn có cả nam lẫn nữ và số học sinh nam nhiều hơn nữ. Bài 5: Trong mp Oxy, cho đt (d): 3x – 2y + 4 = 0 và đường tròn (C): 2 2 x y 4x 3y 3 0+ − + − = . 1. Tìm ảnh của (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ ( ) v 2;3= − r 2. Trong ảnh của (C) qua phép đối xứng tâm I(5; 1). Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD đáy là tứ giác lồi ABCD có AD và BC không song song nhau. 1. Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC). 2. Gọi E, F lần lượt là trung điểm cạnh AD, SB. Tìm giao điểm H của EF và (SAC). . Sở GD-ĐT TPHCM Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đề Kiểm Tra Học Kỳ I Môn Toán 11CB – Thời gian: 90 phút Đề 2 Bài 1: Giải các phương trình

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi HK1 năm 2009-2010 trường Nguyễn Chí Thanh, Đề thi HK1 năm 2009-2010 trường Nguyễn Chí Thanh, Đề thi HK1 năm 2009-2010 trường Nguyễn Chí Thanh

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-hk1-nam-2009-2010-truong-nguyen-chi-thanh

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.29454517364502 s. Memory usage = 18.57 MB