GIÁO ÁN ĐỊA 9 LÝ ( CẢ NĂM)

140 40 0
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/140 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 22:10

Trường THCS Mường Phăng Giáo án Địa lí 9 Ngày soạn /8/2010 Ngày giảng /8/2010 ĐỊA LÝ VIỆT NAM ĐỊA LÝ DÂN CƯ Tiết 01 Bài 01: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/ Mục tiêu Sau bài học học sinh cần : - Nêu được một số đặc điểm về dân tộc : Việt Nam có 54 dân tộc ; mỗi dân tộc có đặc trưng về văn hoá thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán. - Biết các dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta. - Phân tích bảng số liệu về số dân phân theo thành phần dân tộc. - Thu thập thông tin về một dân tộc. II/ Phương tiện dạy học - Bộ ảnh về đại gia đình các dân tộc việt nam - Bản đồ dân cư việt nam III Hoạt động dạy và học 1/ ổn định - Sí số: 9A ( / ) 9B ( / ) 9C ( / ) 9D( / ) 2/ Kiểm tra bài cũ : 3/ Bài mới : * Việt nam là một quốc gia nhiều dân tộc mỗi dân tộc lại có những nét văn hoá truyền thống khác nhau để hiểu thêm về những nét văn hoá đó chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1. Cá nhân Gv cho hs dựa vào mục 1 SGK , quan sát H1.1, ảnh về các dân tộc . ? Việt nam có bao nhiêu dân tộc ? ? Dân tộc nào chiếm số đông ? Tỉ lệ % dân số ? ? Em hãy nêu những nét nổi bật về các dân tộc . ? Tại sao nói các dân tộc đều bình đẳng đoàn kết xây dựng và bảo vệ tổ quốc. GV gợi ý. ? Đặc điểm nổi bật của các dân tộc ? - Có kinh nghiệm trong ngành sx gì? - Khả năng tham gia ngành kinh tế nào? - Tên một số sản phẩm nổi tiếng ? trang phục nhà ở .? Gv Người Việt định cư ở nước ngoài cũng là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam . 1. Các dân tộc ở việt nam. - Nước ta có 54 dân tộc , người Việt (kinh) chiếm đa số 86,2 % dân số - Mỗi dân tộc có đặcc trưng về văn hóa , thể hiện trong ngôn ngữ , trang phục , phong tục ,tập quán + Người Việt là dân tộc có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước , có nhiều nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo , là lực lượng lao động đông đảo trong các ngành kinh tế khoa học – kỹ thuật. + Các dân tộc ít người có trình độ phát triển kinh tế khác nhau , Mỗi dân tộc có kinh nghiệm riêng trong sản xuất và đời sống. Năm học 2010-2011 GV Nguyễn Quang Cường 1 Trường THCS Mường Phăng Giáo án Địa lí 9 *Hoạt động 2. Cặp bàn GV cho hs quan sát ảnh và nơi sinh sống , sự hiểu biết dân tộc Việt (kinh) ? Dân tộc Việt (kinh) chủ yếu phân bố ở đâu ? - Đồng bằng GV treo bđ dân cư việt nam ? Xđịnh các vùng đồng bằng dân tộc việt sinh sống ? GV cho hs đọc mục 2 sgk /5 ? Dựa vào vốn hiểu biết và sgk cho biết dân tộc ít người thường sinh sống ở đâu . HS Quan sát bản đồ dân cư ? Sự phân bố dân tộc ít người có gì khác giữa các miền ? - Miền bắc có trên 30 dt : tày , nùng - Miền trung và miền nam có trên 20 dt: Ê đê , Gia rai … ? So với trước cách mạng sự phân bố các dân tộc có gì thay đổ không ? Tại sao . ? Em hãy trình sự phân bố các dân tộc ở Mường Phăng ? - HS 2/ Sự phân bố các dân tộc a. Dân tộc Việt ( Kinh) - Phân bố rộng khắp trong cả nước tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và ven biển b . Các dân tộc ít người - Phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du + Trung du và miền núi phía Bắc : Thái , tày , nùng + Trường Sơn – Tây Nguyên : Ê đê , Gia rai … + Duyên hải cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ : Chăm , Khơ Me…Hoa IV/ Đánh giá: 1 chọn ý đúng nhát trong câu sau a/ Dân tộc việt có số dân đông nhất , chiếm tỉ lệ % của dân số nước ta A 75,5% B 80,5 % C 85,2 % D 86,2 % b/ Địa bàn cư chú của các dân tộc ít người ở việt nam chủ yếu A đồng bằng ven biển và trung du B Miền trung du và cao nguyên C Miền núi và cao nguyên D Tất cả ý trên 2 .Trình bày tình hình phân bố các dân tộc ở việt nam ? V/ Hoạt động nối tiếp - Hs làm bài tập 3 sgk -------------------------------------------------------------------------- Năm học 2010-2011 GV Nguyễn Quang Cường 2 Trường THCS Mường Phăng Giáo án Địa lí 9 Ngày soạn / 8/ 2010 Ngày giảng /8/2010 Tiết 02 Bài 02 DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ I/ Mục tiêu Sau bài học hs cần - Trình bày được một số đặc điểm dân số nước ta : số dân , gia tăng dân số , nguyên nhân và hậu quả. - Biết đặc điểm cơ cấu dân số ( theo độ tuổi ,theo giới ) và xu hướng thay đổi cơ cấu - Vẽ và phân tích biểu đồ dân số , bảng số liệu về cơ cấu dân số Việt Nam - Ý thức được sự cần thiết phát triển dân số có kế hoạch .Có ý thức chấp hành các chính sách của Nhà nước về dân số và môi trường II/ Phương tiện dạy học - Hình 2.1 sgk (Phóng to) - Tranh ảnh về một số hậu quả của dân số tới môi trường , chất lượng cuộc sống III/ Hoạt động dạy học 1. ổn định - Sí số : 9A ( / ) 9B ( / ) 9C ( / ) 9D ( / ) 2. Kiểm tra bài cũ: ? Trình bày tình phân bố các dân tộc ở Việt Nam? ? Hs làm bài tập 3 sgk /6 3.Bài mới * Việt Nam là nước có dân số trẻ . Đây vừa là nguồn lực đồng thời cũng là gánh nặng cho nền kinh tế Vậy nước ta có bao nhiêu người dân ? tình hình gia tăng dân số và kết cấu dân số nước ta có đặc điểm gì ?chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung *Hoạt động 1 .Cả lớp HS dựa vào SGK và vốn hiểu biết ? Cho biết số dân nước ta đến năm 2003? ? Nước ta đứng thứ bao nhiêu về diện tích ? và số dân trên thế giới ? Nói nên đặc điểm gì về số dân nước ta ? - HS - GV chuẩn xác. * Hoạt động 2 Cá nhân/cặp - GV treo hình 2.1 giới thiệu . - HS tính nhanh + Từ 1954 - 1960 Dân số tăng bao nhiêu? (6,4tr) + Từ 1960 - 1979 ? (22,5 tr) + Từ 1979 - 1989 ? (11,7 tr) + Từ 1989 - 1999 ? (11,9tr) ? Những giai đoạn tăng dân số nhanh. I .Số dân - Năm 2002 :79,7 triệu ngưòi - Năm 2003: 80,9 Triệu người - Việt nam là nước đông dân trên thế giới ( đứng thứ 3 trong khu vực và thứ 14 trên thế giới ) II/ Gia tăng dân số - Dân số nước ta tăng nhanh Năm học 2010-2011 GV Nguyễn Quang Cường 3 Trường THCS Mường Phăng Giáo án Địa lí 9 ? Thời gian gia tăng dân số lên gấp đôi ?Vì sao . + Kinh tế : Do sự tiến bộ của KHKT, y tế … + Xã hội : Thay đổi hết chiến tranh … *Hoạt động 3 Kỹ thuật khăn trải bàn .(3’) - GV phát phiếu các cá nhân ghi vào ô xung quanh - Nhóm trưởng tóm lược ở giữa => nhận xét - Nhóm khác nhận xét bổ xung ? Tại sao dân số tăng nhưng tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số lại giảm? qua từng thời kì ? *Hoạt động 4 Cả lớp GV giải thích về hiện tượng bùng nổ dân số ? Hiện tượng bùng nổ dân số dân số ở nước ta bắt đầu diễn ra vào thời gian nào và hiện nay còn diễn ra không ? Vì sao . - HS GV giải thích về chính sách dân số của VN ( Mỗi gia đình chỉ có 1-2 con , giãn cách thời gian giữa 2 lần sinh ) ? Dân số đông và tăng nhanh theo em gây ra những hậu quả gì ? gây sức ép đến tài nguyên và môi trường như thế nào ? + Về kinh tế : vấn đề lương thực , việc làm , y tế giáo dục +Về MT: Hiện tượng đốt rừng làm rẫy, khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi gây ô nhiễm môi trường , khai thác quá mức nguồn lợi thủy hải sản -> suy thoái MT * HS quan sát bảng 2.1/8/SGK ? Xác định vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất , thấp nhất ? ? các vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình so với cả nước ? HS :+ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên có sự khác nhau giữa các vùng + Tỉ lệ gia tăng ở nông thôn cao hơn ở thành thị . + Tỉ lệ giữa các vùng cũng khác nhau cao Tây Bắc, Tây Nguyên , thấp ở đồng bằng sông Hồng , Đông Bắc . GV chuẩn xác . * Hoạt động 5 Cá nhân GV yêu cầu HS quan sát bảng 2.2 hs nhận xét ? Nhận xét tỉ lệ hai nhóm dân số Nam , Nữ thời kì 1979- 1999 ? nguyên nhân? - 1979: Nữ > nam - 1989 : Nữ > nam - 1999 : Nữ > nam - Hiện tượng “ bùng nổ dân số ” bắt đầu từ cuối những năm 50 cho đến những năm cuối thế kỉ XX - Tỉ xuất sinh có xu hướng giảm nhờ chính sách dân số - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên còn khác nhau giữa các vùng III/ Cơ cấu dân số - Nước ta có cơ cấu dân số trẻ Năm học 2010-2011 GV Nguyễn Quang Cường 4 Trường THCS Mường Phăng Giáo án Địa lí 9 ? Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta giai đoạn 1979-1999. GV gợi ý + Tỉ lệ Nam và Nữ thay đổi qua các nhóm tuổi + Tỉ lệ các nhóm tuổi thay đổi qua các năm ? Tỉ lệ nhóm tuổi nào cao nhất ? gây ra các hiện tượng gì ? ? Cơ cấu dân số thuộc loại nào ? (già hay trẻ) thuận lợi khó khăn gì? HS đọc mục cuối phần III. ? Nhận xét cơ cấu dân số theo giới tính ? sự thay đổi cơ cấu và nguyên nhân. - Do chiến tranh - Do chuyển cư - Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi đang có sự thay đổi theo hướng già hóa . - Tỉ lệ giới tính có sự khác nhau giữa các địa phương do ảnh hưởng của quá trình chuyển cư . IV/ Đánh giá - Chọn ý đúng trong câu sau a . Dân số năm 2003 của nước ta là A 75,9 tr người B 80,5 tr nguời C 80,9 tr người D 81,9 tr người b Kết cấu dân số theo độ tuổi của nước ta đang thay đổi theo xu hướng nào ? vì sao? c. Kết cấu dân số theo độ tuổi của nước ta đang thay đổi theo xu hướng nào ? Vì sao ? V/ Hoạt động nối tiếp - HS làm bài tập 3/10 SGK ----------------------------------------------------------------- Năm học 2010-2011 GV Nguyễn Quang Cường 5 Trường THCS Mường Phăng Giáo án Địa lí 9 Ngày soạn / 8 /2010 Ngày giảng / 8 /2010 Tiét 03 bài 03 PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ I Mục tiêu . Sau bài học sinh cần - Trình bày được tình hình phân bố dân cư nước ta : không đồng đều theo lãnh thổ, tập trung đông đúc ở đồng bằng và các đô thị, ở miền núi dân cư thưa thớt. Mật độ dân số nước ta cao . - Phân biệt được các loại hình quần cư thành thị và nông thôn theo chức năng và hình thái quần cư. - Nhận biết quá trình đô thị hoá ở nước ta. - Sử dụng bản đồ ,lược đồ phân bố dân cư và đô thị để nhận biết sự phân bố dân cư ở Việt Nam. - Phân tích các bảng số liệu về mật độ dân số của các vùng , số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta . II / Phương tiên dạy học - Bản đồ phân bố dân cư và đô thị ở việt nam - Tranh ảnh về nhà ở một số hình thức quần cư ở việt nam III/ Hoạt động dạy học 1. ổn định - Sĩ số 9A ( / ) 9B ( / ) 9C ( / ) 9D ( / ) 2/ Kiểm tra bài cũ ? Trình bày tình hình gia tăng dân số ở nước ta ? nguyên nhân và hậu quả ? 3 Bài mới * Là một quốc gia đông dân dân tăng nhanh nên nước ta có mật độ dân số cao , sự phân bố dân cư , các hình thức quần cư cũng như quá trình đô thị hoá ở việt nam có đặc điểm gì ? chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay Hoạt động của thầy và trò Nội dung *Hoạt động1. Cá nhân GV treo bảng Mật độ dân số của một số quốc gia (phóng to) y/ c HS quan sát bảng quốc gia MĐ DS quốc gia MĐ DS Toàn thế giới Bru nây Cam pu chia Lào In đô nê xi a Ma lai xi a 47 69 70 24 115 76 Phi lip pin Thái lan Trung Quốc Hoa Kì Việt Nam Nhật Bản 272 123 134 31 246 337 ? Nhận xét so sánh MDDS việt nam so với các nước trên thế giới ? - MDDS Việt nam cao so với các nước trên thế giới ? Em rút ra kết luận gì (Việt nam là nước đất trật 1 / Mật độ dân số và phân bố dân cư Năm học 2010-2011 GV Nguyễn Quang Cường 6 Trường THCS Mường Phăng Giáo án Địa lí 9 người đông) GV: MĐ DS việt nam tăng nhanh: 1989- 195 người / km 2 2003 là 246 người /km 2 =>Trong khi mật độ dân số thế giới là 47 người / km 2 GV yêu cầu hs quan sát hình 3.1 đọc tên , chú giải căn cứ vào màu sắc ? Nêu sự phân bố dân cư việt nam? - HS =>GV chuẩn xác ? Tìm những khu vực có MĐ DS dưới 100 người /km 2 , từ 101- 500 ng/km 2 , 501- 1000ng/ km 2 , và trên 1000 người / km 2 ? Nơi mật độ dân số cao thường phân bố ở đâu? ? Giải thích cho ví dụ ? - HS - GV Chuẩn xác ? Ngoài sự phân bố không đều thể hiện ở điểm nào ? ? Giải thích ? ? Sự phân bố không đều có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế xã hội ? ? Giải pháp ? khắc phục sự phân bố dân cư không đều . * Hoạt động 2 Nhóm GV Chia lớp thành nhóm chẵn lẻ (4’) - Nhóm chẵn:HS vào hình 3.1, kênh chữ và vốn hiểu biết ? Nêu đặc điểm của quần cư nông thôn (MDDS , kiến trúc nhà ở , chức năng) ? Những thay đổi của quần cư nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá đất nước ? ? Lấy ví dụ ? - Nhóm lẻ : ? Trình bày đặc điểm của quần cư đô thị (MDDS , kiến trúc nhà ở , chức năng) ? Nhận xét và giải thich sự phân bố các đô thị ở nước ta . - HS Thảo luận HS các nhóm báo cáo - GV chuẩn xác ? Mường phăng thuộc loại hình quần cư nào ? - Mật độ dân số nước ta cao năm 2003 MDDS là 246 người / km 2 . - Dân cư nước ta phân bố không đều theo lãnh thổ : Tập chung đông đúc ở đồng bằng ven biển và các đô thị , thưa thớt ở miền núi và cao nguyên ( Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất , Tây Bắc và Tây Nguyên thấp nhất ) II Các loại hình quần cư 1/ Quần cư nông thôn - Đặc điểm về mật độ : Thưa thớt , sống thành các điểm dân cư khác nhau về quy mô . - Kiến trúc nhà ở : Nhà cấp 4, nhà sàn - Chức năng : Sản xuất nông nghiệp 2/ Quần cư thành thị - Đặc điểm về mật độ : Mật độ dân số cao - Kiến trúc nhà ở : kiểu nhà hình ống khá phổ biến - Chức năng : Hoạt động sản xất công nghiệp , thương mại Năm học 2010-2011 GV Nguyễn Quang Cường 7 Trường THCS Mường Phăng Giáo án Địa lí 9 * Hoạt động 3.Cá nhân HS dựa vào bảng 3.1 kết hợp với vốn hiểu biết ? Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta? ? Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hoá ở nước ta như thế nào? ? Hậu quả của quá trình đô thị hoá ? ? Lấy VD về mở rộng quy mô các thành phố ? - HS - GV Chuẩn xác III/ Đô thị hoá - Số dân đô thị tăng , quy mô đô thị được mở rộng , phổ biến lối sống thành thị . - Trình độ đô thị còn thấp , phần lớn các đô thị nước ta thuộc loại vừa và nhỏ. IV / Đánh giá 1/ HS chọn ý đuúng nhất trong câu sau -Dân cư nước ta tập trung ở đồng bằng , ven biển và các đô thị do A Điêù kiện tự nhiên thuận lợi B Giao thông đii lại giễ dàng C Được khai thác từ rất sớm D Tất cả các ý trên 2/ Trình bày tình hình phân bố dân cư ở nước ta? 3/ Trình bày đặc điểm quá trình đô thị hoá ở nước ta ? V . Hoạt động nối tiếp - HS làm bài tập 3/ 14 --------------------------------------------------------------------------------- Năm học 2010-2011 GV Nguyễn Quang Cường 8 Trường THCS Mường Phăng Giáo án Địa lí 9 Ngày soạn / 8 /2010 Ngày giảng / 8 /2010 Tiết 04 Bài 04 LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG I Mục Tiêu Sau bài học HS cần - Trình bày được đặc điểm về nguồn lao động và việc sử dụng lao động. - Biết được sức ép của dân số đối với việc giải quyết việc làm ở nước ta. - Trình bày được hiện trạng chất lượng cuộc sống ở Việt Nam : còn thấp, không đồng đều , đang được cải thiện. - Phân tích biểu đồ, bảng số liệu về cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành thị , nông thôn , cơ cấu sử dụng theo ngành , cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế . II Phương tiện dậy học - Biểu đồ cơ cấu lao động phóng to(sgk) - Bảng thống kê và sử dụng lao động - Tranh ảnh thể hiện về nâng cao chất lượng cuộc sống III/ Hoạt động dạy và học 1/ ổn định - Sĩ số 9A ( / ) 9B ( / ) 9C ( / ) 9D ( / ) 2./ Kiểm tra bài cũ ? Trình bày đăc điểm phân bố dân cư ở nước ta ? 3 / Bài mới * ? Nhắc lại đặc điểm cơ cấu dân số theo độ tuổi , theo giới ở nước ta? Với cơ cấu dân số trẻ , nữ nhiều hơn nam có thuận lợi và khó khăn gì trong việc sử dụng lao động ? Chúng ta đã làm gì để nâng cao chát lượng cuộc sống, chất lượng nguồn lao động . Để tìm hiểu sâu sắc vấn đề đó ta cùng tìm hiểu bài hôm nay . Hoạt động của thầy và trò Nội dung *Hoạt động 1 .Cặp bàn HS dựa vào vốn hiểu biết và nội dung bảng 2.2 (9) ? Nhận xét gì về cơ cấu các nhóm tuổi qua các năm ? ? Nhóm tuổi nào có tỉ lệ nam nữ cao nhất ? - 15-59 GV Đây là nhóm tuổi có nguồn lao động lớn ? Kết luận gì về nguồn lao động nước ta ? *Hoạt động 2. Nhóm - Gv chia nhóm 4 (4’) - Phát phiếu HS Dựa vàohình 4.1 hãy ? Nhận xét cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn ? Mặt mạnh và hạn chế I / Nguồn lao động và sử dụng lao động 1. Nguồn lao động - Nước ta có nguồn lao động dồi dào tăng nhanh . + Mặt mạnh : Lực lượng lao động đông Năm học 2010-2011 GV Nguyễn Quang Cường 9 Trường THCS Mường Phăng Giáo án Địa lí 9 của nguồn lao động nước ta là gì ? Nguyên nhân ? ? Để nâng cao chất lượng lực lượng lao động cần có những giải pháp gì ? - HS Thảo luận - Các nhóm báo cáo - Nhóm khác nhận xét bổ xung => GV Chuẩn xác - Lực lượng lao động nông thôn > thành thị (24,2 % )VN Là nước nông nghiệp - Lực lượng lao động không qua đào tạo > qua đào tạo (21,2 %) trong đó 16,6 % có trình độ kĩ thuật công nghiệp 4,4 % trình độ cao đẳng và đại học -> Giải pháp : Nâng cao mức sống , thể lực phát triển văn hoá giáo dục , đào tạo nghề . *Hoạt động 3 .Cá nhân GV Cùng với quá trình phát triển kinh tế thì số lao động có việc làm ngày càng tăng từ 1991- 2003 số lao động trong các ngành kinh tế tăng từ 30,1triệu người - 41,3 tr người HS quan sát hình 4.3(đọc ) ? Nhận xét về tỉ lệ lđ giưa các ngành kinh tế năm 1989 và 2003 ? ? Cho biết sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta ? ? Giải thích vì sao ? - HS - GV Chuẩn xác . ? Em có nhận xét gì về việc sử dụng lao động ở địa phương ? *Hoạt động 4. Nhóm - Gv chia nhóm hoạt động (3’) - Phát phiếu ? Tại sao nói việc làm đang là vấn đề găy gắt ở việt nam ? - Nguồn lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển đã tạo ra sức ép lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm . ? Nguyên nhân ở nông thôn thiếu việc làm ? Thành thị thất nghiệp cao. ? Để giải quyết việc làm cần tiến hành những biện pháp gì ? + Mặt hạn chế : Tỉ lệ lao động được đào tạo nghề rất ít , chất lượng lao động chưa cao 2/ Sử dụng lao động - Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế đang thay đổi theo hướng tích cực + Lao động nông lâm ngư nghiệp giảm + Lao động công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng II Vấn đề việc làm - Nước ta có nhiều lao động bị thiếu việc làm , đặc biệt ở nông thôn : Ở thành thị tỉ lệ thất nghiệp tương đối cao . Năm học 2010-2011 GV Nguyễn Quang Cường 10 . tính nhanh + Từ 195 4 - 196 0 Dân số tăng bao nhiêu? (6 ,4tr) + Từ 196 0 - 197 9 ? (2 2,5 tr) + Từ 197 9 - 198 9 ? (1 1,7 tr) + Từ 198 9 - 199 9 ? (1 1,9tr) ? Những giai. dạy học - Tháp dân số năm 198 9 và 199 9 phóng to III/ Hoạt động dạy và học 1 ổn định - Sĩ số : 9A ( / ) 9B ( / ) 9C ( / ) 9D( / ) 2 /Kiểm tra bài cũ ? Tại
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ĐỊA 9 LÝ ( CẢ NĂM), GIÁO ÁN ĐỊA 9 LÝ ( CẢ NĂM), GIÁO ÁN ĐỊA 9 LÝ ( CẢ NĂM)

Bình luận về tài liệu giao-an-dia-9-ly-ca-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP