Giao an lop ghep 2+3 Moi

29 290 0
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 21:10

Đây là bộ giáo án soạn theo phông chữ VnTime , và soạn theo chơng trình đổi mới . Vậy quý thầy cô nào có nhu cầu cần tuần 9 , tuần 10 , tuần 11 , .đến tuần 35 của lớp ghép 2 + 3 hình thức soạn nh dới đây thì cứ mạnh dạn gọi đến số điện thoại 01252 076 871. Chúng tôi sẽ phục vụ quý thầy cô tận tình . Vậy quý thầy cô nhớ gọi đến số điện thoại : 01252 076 871. Tuần 8. Thứ ngày tháng năm 2010 T iết 1: chào cờ T iết 2 . Môn Tên bài A. Mục tiêu: B. Đồ dùng C. Các hoạt động Nhóm trình độ 2. Tập đọc Ngời mẹ hiền - Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: Đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từ ngữ khó phát âm.Biết đọc phân biệt lời kể của các nhân vật. - Rèn kin năng đọc hiểu: Hiểu nghĩa một số từ. Có ý thức rèn đọc Tranh minh hoạ Nhóm trình độ 3 Toấn. Luyện tập - Củng cố vận dụng bảng chia 7, nhân 7 vào giải toán Rèn kĩ năng tính nhẩm Phiếu bài tập TG 3 HĐ KTB - Đọc bài: Thời khoá biểu - Đọc bảng chia 7 3 1 HS : Quan sát tranh và nhận xét GV: GTB, ghi bảng, HD làm bài1 CHo HS làm 8 2 GV: GTB, ghi bảng Đọc bài HD cách đọc, cho HS đọc Nối tiếp đọc câu HS: Nối tiếp nhau đọc kế quả GV: nhận xét chữa bài HD làm bài 2 Cho HS làm 3 3 GV: NHận xét lõi, phát âm HS đọc đoạn HS: làm bài tập 1 Cho HS đọc đoạn 7 4 HS: Nối tiếp nhau đọc đoạn trớc lớp GV: NHận xét chữa HD làm bài 3 CHo HS làm bảng lớp vở 5 5 GV: NHận xét chữa lỗi phát âm. HD đọc đoạn Cho HS đọc đoạn HS: Làm bài 5 6 HS: Đọc đoạn trong nhóm GV: NHận xét chữa HD làm bài 4 Cho HS làm miệng 4 7 GV: Tổ chức cho HS đọc Nhận xét biểu dơng Cho lớp đọc ĐT bài 1 lần HS đọc ĐT HS: Nối tiếp nhau quan sát tranh và trả lời câu hỏi. GV: NHận xét cho HS nêu lại ND bài học 2 D D Đọc lại bài, làm lại các bài tập. Chuẩn bị bài sau Tiết 3 Môn Tên bài A.Mục tiêu B. Đồ dùng C. Các HĐ Nhóm trình độ 2 Tập dọc Ngời mẹ hiền - Đọc thành tiéng, đọc đoạn,cả bài. - Rèn kĩ năng đọc hiểu. Hiểu nội dung bài: Cô giáo vừa yêu thơng HS vừa nghiêm khắc dạy bảo HS nên ngời, cô nh mẹ hiền. - Đoạn luyện đọc Nhóm trình độ 3 Tập đọc kể chuyện Các em nhỏ và cụ già - Rèn kĩ năng đọc thành tiếng, dọc đúng các từ khó. - Đọc ngắt nghỉ đúng dấu câu Rèn kĩ năng hiểu.Hiểu một số từ ngữ, Hiểu nội dung bài Tranh minh hoạ TG 3 HĐ KT B - Đọc bài: NGời mẹ hiền - Đọc bài : Bận 3 1 GV: HD Đọc từng đoạnvà trả lời câu hỏi Cho Hs đọcđoạn 1 HS quan sát tranhvà nhận xét 7 2 HS: Đọcđoạn 1 GV: GTB ghi bảng 2 GV: Giờ ra chơI Minh rủ Nam điđâu? (HS trả lời) Cho HS nêu nội dung đoạn Cho HS đọc đoạn 2 Đọc bài HD cách đọc Cho HS đọc HS: Đọc câu 6 3 HS: Đọc đoạn 2+3 GV: Các bạn định ra phố bằng cách nào? Việc làm của cô giáo thể hiện thái độ ntn? Cho HS đọc đoạn 4 GV: HD đọc đoạn Cho Hs luyện đọc HS: Đọc đoạn trớc lớp 4 4 HS: Đọc đoạn trớc lớp GV: Nhận xét , biểu dơng HD HS đọc doạn trong nhóm Cho HS đọc Cho Hs đọc đoạn 1 7 5 GV: Cô giáo làm gì khi Nam khóc? Ng- ời mẹ hiền trong bài là ai? Chốt lại nội dung bài cho HS nêu lại Cho HS luyện đọc lại bài HS: Đọc đoạn 1 8 6 HS: Luyện đọc theo nhóm,cá nhân lại đoạn, cả bài GV: Nhhạn xét biểu dơng Chốt lại nội dung bài học Cho HS nêu lại GV: Các bạn nhỏ đi đâu Cho HS đọc đoạn còn lau Điều gì khiên các bạn phải dừng lại? Các bạn quạn tâm đến ông cụ ntn? Ông cụ gặp chuyện gì? Cho HS nêu lại nội dung bài học và đọc lại bài HS: Nêu nội dung bài 2 D D Đọc bài và trả lời các câu hỏi Chuẩn bị bài cho tiết sau Tiết 4 Môn Tên bài Nhóm trình độ 2 Toán Nhóm trình độ 3 Tập đọc- Kể chuyện 3 A Mục tiêu B Đồ dùng C Các HĐ 36 + 15 - HS biết cách thực hiện phép cộng dạng 36 +15(Có nhớ dới dạng tính viết)Củng cố phép cộng dạng 6 + 5, 36 + 5 - Củng cố việc tính tổng các số hạng đẫ biếtvà giải bài toán vế phép tính cộng. - Bảng gài, que tính Các em nhỏ và cụ già - Rèn kĩ năng đọc thành tiếng Đọc, đọc theo vai - Kể lại chuyện theo lời bạn nhỏ một đoạn chuyện - Đọc truyện, đoạn luyện đọc TG HĐ 3 KTB - Làm bảng con26 + 8 -Đọc bài: Các em nhỏ và cụ già 4 1 HS: Đọc đề toàn GV: Đọc bài HD càch đọc Cho HS nối tiếp đọc đoan2, 3, 4, 5 8 2 GV: GTB ghi bảng HD đề toán dẫn tới phép tính 36 + 5 HD thao tác trên que tính. Cho HS thực hiện HD đặt tính và tính + 36 25 51 HD làm bài 1 CHo HS thực hiện trong phiếu - Nối tiếp luyện đọc lại đoạn 6 3 HS: Làm bài trong phiếu GV: HD cho HS thi đọc theo vai Nhận xét tuyên dơng Nêu yêu cầu kể chuyện HD Kể chuyện theo lời bạn nhỏ 3 4 GV nhận xét chữa HD làm bài 2 Cho HS làm bảng vở Kể một đoạn truyện trong nhóm 4 5 HS làm bảng lớp, làm vở GV: nhận xét chữa. GV: Gọi HS kể trợc lớp, nhận xét Cho HS thi kể HS: thi kể chuyện 4 HD giẩi toán theo hình vẽ CHo HS làm vở 5 6 HS làm bài vào vở dơng cho HS kể GV: Nhận xét chữa bài Chốt lại nội dung bài GV: nhận xét, biểu Lại chuyện 2 Dặn dò Làm lại các bài tạp Đọc và kể lại chuyện Chuẩn bị bài sau. Tiết 5 Môn Tên bài A. Mục tiêu B. Đồ dùng C, Các HĐ Nhóm trình độ 2 Đạo đức Chăm làm việc nhà - HS: Biết trẻ em có quyền, bổn phận tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năng. - Chăm làm việc nhà thể hiện tình cảm thơng yêu của em đối với ông bà cha mẹ. Tự giác và có thái độ đồng tình với hành vi chăm làm việc nhà. Tranh minh hoạ Nhóm trình độ 3 Tự nhiên xã hội: Vệ sinh thần kinh. - Nắm đợc việc nên làm và không lên làm để giữ vệ sinh thần kinh. - Kể tên một số đồ ăn uống gây hại cho thần kinh. - Có ý thức vệ sinh thần kinh. Hình SGK, phiếu bàitập TG 3 HĐ KT B - Kể những việc em đã làm ở nhà Nêu vai trò của não. 3 1 Gv: Nêu các câu hỏi CHo HS nêu, liên hệ, các câu hỏi, đã ghi trong phiếu HS: Quan sát tranh hảo luận 7 2 HS liên hệ GV: Kết luận nội dung HS liên hệ Đa ra một số tình huống Cho HS chia nhóm thảo luận GV gọi HS nêu những việc nên làm và không lên làm ở trong mỗi tranh - Kết luận cho HS nhắc lại - Phát phiếu hớng dẫn HS thảo luận theo vai. Cho HS thực hiện HS : Đóng vai 5 10 3 HS: Chia nhóm thảo luận GV: Gọi đại diện đóng vai trớc lớp. Rút ra bài học HD kể tên một số loại thức ăn có hại cho thần kinh Cho HS kể tên 6 4 Gv: Gọi dại diện nhóm giẩi quyết tình huống Kết luận: Cần làm song việc nhà, rồi mới đi chơi. HS: Nối tiếp nhau kể tên 5 5 HS: Một nhóm đọc tình huống, 1 nhóm trả lời GV: Nhận xét Kết luận GV nhận xét Kết luận bổ xung, cho HS nêu nội dung HS: nêu nội dung bài 2 Dặn dò Kể nhữngviệc đã làm ở nhà. Thực hiện vệ sinh thần kinh Chuẩn bị bài cho tiết sau. Thứ ngày tháng năm 2010 Tiết 1 Môn tên bài A.Mục tiêu. B.Đồ dùng C.Các HĐ Nhóm trình độ 2 Toán Luyện tập - Củng cố các công thức cộng qua 10( trong phạm vi 20)đã học dạng 9 + 5, 8 + 5, 7 + 5, 6 + 5: - Rèn kĩ năng cộng qua 10( có nhớ)Các số trong phạm vi 100 - Củng cố kiến thức về giải toán, nhận dạng hình - Phiếu bài tập Nhóm trình độ 3 Đạo đức Quan tâm chăm sóc (T2) - Nắm đợc trẻ có quyền quan tâm chăm sóc - Có bổn phận quan tâm giúp đỡ ông bà - Có ý thức quan tâm giúp đỡ ông bà -Tình huống TG HĐ 4 KT B - Thực hiện phép tính 36 + 17 - Hát một bài hát về tình cảm gia đình 6 3 1 GV: GTB ghi bảng HD làm bài 1 Cho HS làm HS : Kể những việc chăm sóc ông bà cha mẹ 4 2 HS: Nối tiếp nhau nêu kết quả GV: GTB ghi bảng Phát phiếu có ghi tình huồng HD HS đóng vai 7 3 GV: Nhận xét chữa HD làm bài 2 Cho HS làm HS: Làm vào phiếu HS: Đóng vai theo tình huồng GV: Gọi 1vài nhòm đòng vai trớc lớp Nhân xét kết luận Nêu các ý kiến Cho HS bày tỏ bằng các thẻ màu 8 4 GV: Nhận xét chữa HD làm bài 3 Cho HS làm bảng vở HS: Đọc các ý và bày tỏ theo các ý đúng ( giơ thẻ đỏ) 7 5 HS: Làm bài GV: Nhận xét kết luận Giới thiệu tranh về ngời bên cạnh Cho hs đọc thơ và hát về chủ đề gia đình 5 6 GV: Nhận xét chốt lại nội dungbài HD bài 4 Cho HS làm bảng, vở Nhận xét chữa HD làm bài 5 Cho HS quan sát hìnhvà trả lời câu hỏi: Có mấy hình tam giác Có mấy hình tứ giác Nhận xét chữa Cho HS nêu lại những nội dung luyện tập Nhận xét tiết học HS: Tìm đọccác bài thẻ, bài hát về gia đình 2 DD Làm lại các bài tập Thực hiện chăm sóc những ngời trong gia đình Chuẩn bị bài cho tiết sau Tiết 2 Môn Tên bà Nhóm trình độ 2 Tập viết Chữ hoa G Nhóm trình độ 3 Toán Giải một số 7 A Mục tiêu. B. Đồ dùng C. Các HĐ - Biết viết chữ G hoa theo cỡ vừa và nhỏ. - Viết đúng mẫu, đều nét , nói chữ đúng quy định. - Mẫu chữ đi nhiều lần Biết cách giải một số đi nhiều lần và vận dụng vào giải toán - Phân biệt giải đi nhiều lần và giải đi một số đơn vị - Phiếu bài tập, mô hình TG 3 HĐ KTB - Kiểm tra phần viết ở nhà Đọc bảng chia 7 3 1 GV: gtb, ghi bảng. HD viết chữ hoa: G Cho HS quan sát và nhận xét mẫu chữ - HS quan sát mô hình con gà 8 2 HS: Nhận xét chữ hoa: Độ cao, các nét, qui trình viết GV: gtb, ghi bảng HD cách giảm 1 số đi nhiều làn, Số gà 6 con giảm đi 3 lần: 6 : 3 = 2 Giảm 8 con đi 4 lần: 8 : 4 = 2 - Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm ntn? - Cho HS nhắc lại quy tắc 3 3 GV HD viết trên khung chữ, Vừa mô tả vừa viết Cho HS tập viết bảng con HS: Viết bảng con GV: Nhận xét chữa Ho HS quan sát nhận xét. HS: Nêu quy tắc sgk GV: HD làm bài 1 HS làm trả lời 3 4 HS: Quan sát nhận xét Độ cao các con chữ Khoảng cách Nối các con chữ Gv: Nhận xét chữa HD làm bài 2 Cho HS làm bảng 4 5 GV: HD viết : Góp Nhận xét chữa HD viết bảng con, vở Cho HS viết HS : làm bài 6 6 HS: Viết bài vở tập viết GV: NHận xét chữa 8 HD: làm bài Cho HS làm bài vào phiếu to theo nhóm 3 7 GV: Thu một số bài chấm., nhận xét Cho HS nêu lại chữ hoa HS: Làm bài 2 8 HS: Nêu quy trình viết chữ hoa GV: Nhận xét cho HS phân biệt đ- ợc giảm một số với một số đơn vị Cho Nêu lại nội dung bài học, Nhận xét tiết học 2 Dặn dò Viết phần bài viết ở nhà Làm lại các bài tập Chuẩn bị bài sau Tiết 3 Môn Tên bài A. Mục tiêu. B.Đồ dùng C. Các HĐ Nhóm trình độ 2 Tự nhiên xã hội. Ăn uống sạch sẽ. - HS: Hiểu đợc phải làm gì để thực hiện ăn uống sạch sẽ. - Ăn uống sạch sẽ đề phòng đợc nhiều bệnh nhất là bệnh đờng ruột. - Có ý thức ăn uống sạch sẽ. - Các tranh vẽ sgk Nhóm trình độ 3 Tập viết Ôn chữ hoa : G - Củng cố cách viết chữ hoa G thông qua bài tập. - Có ý thức rèn chữ viết - Mẫu chữ hoa TG 3 HĐ KTB - Nêu ntn là ăn uống đầy đủ Vở TV kiểm tra bài viết ở nhà 3 1 GV: gtb, ghi bảng. Đa ra một số câu hỏi Cho HS thảo luận HS: Quan sát chữ hao và nhận sét 4 2 HS: thảo luận Phát biểu ý kiến GV: Viết mẫu và nhắc lại cách viết. Cho HS viết bảng con. 7 3 Gv: Chốt lại ý kiến. Cho HS quan sát các hình và thảo HS: viết bảng con 9 luận trong nhóm nội dung các hình. 8 4 HS: Thảo luận nêu lại nội những việc cầc làm GVgọi đại diện 1, 2 nhóm nêu lại những việc cần làm. Kết luận: Rửa tay trớc khi ăn, cho HS làm việc sgk HS: Quan sát sgk và thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét chữa HD viết từ ứng dụng. Cho hs viết bảng Gv: Vết bảng lớp, bảng con từ ứng dụng. GV: HD viết câu ứng dụng cho HS viết HD viết vở tập viết, cho HS viết 10 5 GV: Kết luận HD HS thảo luận nêu câu hỏi SGK Lớp thảo luận và phát b viểu ý kiến nhận xét kết luận Cho HS nhắc lại HS: viết bài 7 6 HS: Nêu lại kết luận: ăn uống sạch sẽ GV: Nhận xét, chốt lại nội dung bài học, nhận xét tiết học GV: Thu một số bài chấm. Và nhận xét chữa. Cho HS ôn lại những chữ ôn tập HS: Nêu các chữ ôn lại 2 Dặn dò Viết phần bài ở nhà . Viết đúng mẫu Thực hiện ăn uống sạch sẽ Chuẩn bị bài sau Tiết 4 Môn Tên bài A. Mục tiêu. B. Địa điểm Nhóm trình độ 2 Thể dục Động tác điều hoà, trò chơi: Bịt mắt bắt dê - Ôn 7 động tác thể dục đã học yêu cầu thực hiện đợc động tác t- Nhóm trình độ 3 Thể dục Ôn đi chuyển hớng phải trái . - Ôn động tác phảI trái.thực hiện động tác chính xác. - Học trò chơi( chim về tổ) 10 . trình độ 3 Đạo đức Quan tâm chăm sóc (T2) - Nắm đợc trẻ có quyền quan tâm chăm sóc - Có bổn phận quan tâm giúp đỡ ông bà - Có ý thức quan tâm giúp đỡ ông. bài Tranh minh hoạ TG 3 HĐ KT B - Đọc bài: NGời mẹ hiền - Đọc bài : Bận 3 1 GV: HD Đọc từng đoạnvà trả lời câu hỏi Cho Hs đọcđoạn 1 HS quan sát tranhvà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop ghep 2+3 Moi, Giao an lop ghep 2+3 Moi, Giao an lop ghep 2+3 Moi

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-ghep-2-3-moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP