TNXH3 - Tuần 2

3 35 0
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 21:10

Tr ng Ti u h c Diên Thườ ể ọ ọ Giáo án 3 2010-2011 Tuần : 02 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Bài 3 : VỆ SINH HÔ HẤP Ngày dạy : 06/09/2010 I – Mục tiêu :Sau bài học hs biết : - Nêu ích lợi của việc tập thở vaò buổi sáng . - Kể ra những việc cần làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp . - Giữ sạch mũi họng . II- Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoạ trong SGK trang 8-9 . III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : 3 Hs trả lời câu hỏi . a. Tại sao ta nên thở bằng mũi mà không thở bằng miệng ? b. Ích lợi của việc hít thở không khí trong làng ? c. Tác hại của việc hít thở không khí có nhiều khói bụi ? B- Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 10 phút 15 phút 4 phút 1. Giới thiệu bài : Vệ sinh hô hấp như thế nào? 2. Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm : . Mục tiêu : Nêu được ích lợi của việc tập thở vaò buổi sáng . . Cách tiến hành : Bước 1 : Thảo luận nhóm . Yêu cầu hs quan sát các hình 1, 2, 3 trang 8 sgk và trả lời câu hỏi . Bước 2 : Làm việc cả lớp . Nhóm 1 : Tập thở sâu vào buổi sáng có ích lợi gì ? Nhóm 2 : Hằng ngày, chúng ta nên làm gì để giữ sạch mũi , họng ? - Gv kết luận. 3. Hoạt động 2 : Thảo luận theo cặp : . Mục tiêu : Kể ra những việc cần làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp . . Cách tiến hành : Bước 1 : Làm việc theo cặp . -Yêu cầu 2 hs ngồi cạnh nhau quan sát các hình ở trang 9 sgk và trả lời câu hỏi . Bước 2 : Làm việc cả lớp . - Gọi một số hs lên trình bày trước lớp . Mỗi hs chỉ phân tích một bức tranh . - Yêu cầu hs liên hệ thực tế về những việc cần làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp ? 4. Hoạt động 3 : Củng cố – dặn dò : - Củng cố kiến thức vừa học. - Nhận xét tiết học. - Bài sau : Phòng bệnh đường hô hấp. - HS quan sát các tranh. Thảo luận trong nhóm để trả lời . - Đại diện các nhóm lên trả lời câu hỏi. - Từng cặp làm việc : lần lượt bạn hỏi bạn trả lời . - Lần lượt từng hs phân tích các bức tranh. Cả lớp theo dõi , nhận xét bổ sung. - Hs tự liên hệ thực tế hàng ngày . Rút kinh nghiệm TR N V N HỒ LUY NẦ Ă Ế Tr ng Ti u h c Diên Thườ ể ọ ọ Giáo án 3 2010-2011 Tuần : 02 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Bài 4 : PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP Ngày dạy : 08/09/2010 I – Mục tiêu : Sau bài học hs có thể : - Kể tên một số bệnh đường hô hấp thường gặp . - Nêu được nguyên nhân và cách phòng bệnh đường hô hấp . - Có ý thức phòng bệnh đường hô hấp . II- Đồ dùng dạy học : Các hình trong SGK trang 10-11. III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : 2 Hs. - Tập thở sâu vào buổi sáng có ích lợi gì ? - Hằng ngày, chúng ta nên làm gì để giữ sạch mũi , họng ? B - Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 5 phút 10 phút 10 phút 4 phút 1. Giới thiệu bài : Phòng bệnh đường hô hấp . 2. Hoạt động 1 : Động não . . Mục tiêu : HS kể được tên một số bệnh đường hô hấp thường gặp . . Cách tiến hành : - Gv yêu cầu Hs nhắc lại tên các bộ phận của cơ quan hô hấp đã học . - Mỗi em hãy kể tên một bệnh đường hô hấp mà các em biết ? - Gv kết luận. 3. Hoạt động 2 : Làm việc với SGK : . Mục tiêu : HS nêu được nguyên nhân và cách đề phòng bệnh đường hô hấp . Có ý thức phòng bệnh đường hô hấp . . Cách tiến hành : Bước 1 : Làm việc theo cặp . -Yêu cầu hs mở sgk, quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 10-11 . - Gv gợi ý cho hs thảo luận . Bước 2 : Làm việc cả lớp . - Gọi từng cặp hs lên hỏi đáp trước lớp . Mỗi cặp chỉ nói về 1 tranh. - Gv chốt ý . 4. Hoạt động 3 : Trò chơi Bác só : . Mục tiêu : Giúp HS củng cố những kiến thức đã học về phòng bệnh đường hô hấp . . Cách tiến hành : + Bước 1 : Hd cách chơi : 1 Hs đóng vai bệnh nhân , 1 Hs đóng vai bác só. Yêu cầu hs vai bệnh nhân phải kể được một số biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp. Hs vai bác só phải nói được tên bệnh . + Bước 2 : Tổ chức cho Hs chơi . 4. Hoạt động 3 : Củng cố – dặn dò : - Củng cố kiến thức vừa học. - Nhận xét tiết học. - Bài sau : Bệnh lao phổi . - Hs nêu tên các bộ phận của cơ quan hô hấp. - Hs kể tên một số bệnh. - Hs quan sát hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 10-11, trao đổi với nhau về nội dung từng tranh . - 2-3 cặp hs thực hiện. Cả lớp theo dõi góp ý . - Hs chơi thử trong nhóm . Chọn 1 cặp lên bảng thực hiện . Cả lớp theo dõi, bổ sung . Rút kinh nghiệm TR N V N HỒ LUY NẦ Ă Ế Tr ng Ti u h c Diên Thườ ể ọ ọ Giáo án 3 2010-2011 TR N V N HOÀ LUY NẦ Ă Ế . án 3 20 1 0 -2 011 Tuần : 02 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Bài 3 : VỆ SINH HÔ HẤP Ngày dạy : 06/09 /20 10 I – Mục tiêu :Sau bài học hs biết : - Nêu. cơ quan hô hấp. - Hs kể tên một số bệnh. - Hs quan sát hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 1 0-1 1, trao đổi với nhau về nội dung từng tranh . - 2- 3 cặp hs thực hiện.
- Xem thêm -

Xem thêm: TNXH3 - Tuần 2, TNXH3 - Tuần 2, TNXH3 - Tuần 2

Bình luận về tài liệu tnxh3-tuan-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP