Ke hoach day them toán 6 (Đã duyệt)

4 446 28 Gửi tin nhắn cho Sergey Brin
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 18:10

Trờng THCS cao phong K HOCH DY THấM TON 6 NM HC 2010-2011 Phần số học TT TấN CH BUI NI DUNG THEO TNG BUI HC GHI CH CC KIN THC, K NNG CN RẩN LUYN CHO HS CC DNG TON CN RẩN CHO HS 1 ễn tp v tp hp v cỏc dng toỏn liờn quan n tp N 1 - Tp hp N v N * - Tp hp , s phn t ca tp hp - Phộp cng, phộp nhõn. Phộp tr v phộp chia - Phân biệt đợc Tập hợp N và N * - Kĩ năng viết tập hợp, viết tập hợp con, sử dụng kí hiệu - Xác định số phần tử của một tập hợp - Tính chất phép cộng và phép nhân - Điều kiện để thực hiện đợc phép trừ, phép chia - Phép chia hết và phép chia có d - Các bài toán tính nhanh - Các bài toán có liên quan đến dãy số, tập hợp - Tìm x - Ma phơng 2 Lu tha vi s m t nhiờn 2 - Lu tha vi s m t nhiờn - Nhõn, chia hai lu tha cựng c s - Th t thc hin cỏc phộp tớnh - K nng vit cỏc tớch bng cỏch dùng lu tha. - Vit kt qu cỏc phộp tớnh di dng mt lu - Th t thc hin cỏc phộp tớnh - Ghi số cho máy tính - hệ nhị phân(dạng này chỉ giới thiệu cho học sinh khá ) - Các bài toán về luỹ thừa -Thứ tự thực hiện các phép tính - ớc l- ợng các phép tính - Tìm x - Số chính phơng 3 Cỏc du hiu chia ht 3 -Tớnh cht chia ht ca mt tng -Du hiu chia ht cho 2, cho 3, cho 5, cho 9. -Nhn bit c mt tng, mt hiu cú chia ht cho mt s hay khụng. Nhn bit c mt s, mt tng, mt hiu, mt tớch cú - Tìm điều kiện của một số hạng để tổng (hiệu ) chia hết cho một số: 1 chia ht cho 2, cho 3, cho 5, cho 9 khụng. 4 c v bi . S nguyờn t. Hp s Phõn tớch mt s ra tha s nguyờn t 4 - c v bi, cỏch tỡm c v bi - S nguyờn s, hp s - Phõn tớch mt s ra tha s nguyờn t - Nhn bit c cỏc s nguyờn t nh hn 100 - Bit tỡm c v bi ca mt s - Bit phõn tớch mt s ra tha s nguyờn t - Tỡm bi ca mt s - Du hiu nhn bit mt s l s nguyờn t - Dng toỏn tỡm s c ca 1 s 5 c chung, bi chung, UCLN, BCNN 5 - c chung, bi chung, CLN, BCNN - Cỏch tỡm c chung, bi chung, CLN, BCNN - Dùng thuật toán Ơclit để tìm ƯCLL (không cần phân tích chúng ra thừa số nguyên tố) - Các bài toán thực tế 6 Kim tra 1 tit - cha bi kim tra 6 7 Tp hp s nguyờn - th t trong tp hp s nguyờn 8-9 - Tp hp Z - So sỏnh hai s nguyờn - Giỏ tr tuyt i ca mt s nguyờn - - Tp Z gm cỏc s nguyờn õm, s 0 v cỏc s nguyờn dng - Giỏ tr tuyt i ca mt s nguyờn - Tìm x - So sánh - Tớnh giỏ tr tuyt i ca mt s nguyờn 8 Cỏc phộp tớnh trờn tp hp s nguyờn 12- 13 - Cng , tr, nhõn, chia hai s nguyờn - Tớnh cht phộp cng, phộp nhõn hai s nguyờn - Bng du nhõn, chia hai s nguyờn - Thc hin cng tr nhõn chia hai s nguyờn mt cỏch thnh tho - BT áp dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc, chuyển vế - Tìm x - Tớnh nhanh tng i s - Tớnh giỏ tr ca biu thc 9 Bi c ca mt s nguyờn 14 -Bi c ca mt s nguyờn -Tớnh cht -S 0 l bi c mi s nguyờn -S 0 khụng l c ca bt kỡ s nguyờn no -1 v -1 l c ca mi s nguyờn -Tỡm bi c ca mt s nguyờn -Tỡm x 2 10 Kiểm tra 1 tiết - chữa bài kiểm tra 15 11 Phân số, phân số bằng nhau 16 - Khái niệm phân số , phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số - Đưa phân số có mẫu âm thành phân số có mẫu dương - Tính chất cơ bản của phân số - Tìm x - Tìm dãy phân số bằng nhau 12 Quy đồng mẫu các phân sô 17 - Quy đồng mẫu hai, hay nhiều phân số - Ba bước quy đồng mẫu nhiều phân số - Các bài tập về quy đồng mẫu nhiều phân số 13 Cộng trừ các phân số 18 - Cộng, trừ hai phân số - Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Số đối - Tìm nhanh số đối của một phân số - Phép trừ là phép toán ngược của phép cộng - Tính - Tính nhanh - Tìm x 14 So sánh phân số 19 - So sánh phân số - So sánh hai phân số cùng mẫu, khác mẫu - So sánh phân số 15 Phép nhân phép chia phân số 22 - Phép nhân chia phân số - Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Tìm nhanh số nghịch đảo của một số -Tìm x - Tính - Tính giá trị của biểu thức 16 Hỗn số, số thập phân, phần trăm 23 - Hỗn số, số thập phân, phần trăm - Cách đổi phân số ra Hỗn số, số thập phân, phần trăm và ngược lại - Tính giá trị của biểu thức - Viết các phân số dưới dạng hỗn số, số thập phân, phần trăm. 17 Tìm giá trị phân số của một số cho trước 24 - Tính giá trị phân số của một số cho trước - Cách tìm giá trị phân số của một số cho trước - Tìm giá trị phân số của một số cho trước - Áp dụng vào bài toán thực tế 18 Tìm một số biết giá trị phân số của nó 25 - Tìm một số biết giá trị mốt phân số của nó - Cách tìm một số biết giá trị phân số của nó - Tìm x - Tìm một số biết giá trị một phân số của nó 19 Tìm tỉ số của hai số 26 - Tỉ số của hai sô - Tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích - Cách tìm tỉ số phần trăm của hai số - Tìm tỉ số hai số - Tính tỉ lệ xích - Một số bài toán thực tế 20 Kiểm tra - chữa bài kiểm tra 27 PHẦN HÌNH HỌC 3 TT Tên chủ đề Buổi Nội dung theo từng buổi học Ghi chú các kiến thức, kĩ năng cần rèn cho hs Các dạng toán cần rèn cho hs 1 Đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng 7-10 - Điểm, đường thẳng - Ba điểm thẳng hàng - Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song - Tia, hai tia đối nhau, trùng nhau - đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng - Cách vẽ, đặt tên cho điểm, đường thẳng - Phân biệt hai tia đối nhau, trùng nhau - Vẽ được trung điểm của đoạn thẳng - Tính chất trung điểm của đoạn thẳng - Vẽ đường thẳng, tia, trung điểm của đoạn thẳng - Tìm số điểm, đường thẳng, tia - Chứng minh trung điểm của đoạn thẳng 2 Kiểm tra - chữa bài kiểm tra 11 3 Góc, Tia phân giác của góc 20- 21 - Góc - Tia phân giác của góc - Góc vuông, góc nhọn , góc tù - Cách vẽ tia phân giác của góc - Tính số đo góc - Chứng minh một tia là tia phân giác của một góc 4 Đường tròn, tam giác 28- 29 - Khái niệm đường tròn, tam giác - Cách vẽ đường tròn - Cách dựng tam giác - Bài toán về dựng tam giác - Tính bán kính đường tròn 5 Kiểm tra - chữa bài kiểm tra 30 Kí duyệt tổ chuyên môn Người lập kế hoạch 4 . Dùng thuật toán Ơclit để tìm ƯCLL (không cần phân tích chúng ra thừa số nguyên tố) - Các bài toán thực tế 6 Kim tra 1 tit - cha bi kim tra 6 7 Tp hp s. phép trừ, phép chia - Phép chia hết và phép chia có d - Các bài toán tính nhanh - Các bài toán có liên quan đến dãy số, tập hợp - Tìm x - Ma phơng 2 Lu tha
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach day them toán 6 (Đã duyệt), Ke hoach day them toán 6 (Đã duyệt), Ke hoach day them toán 6 (Đã duyệt)

Bình luận về tài liệu ke-hoach-day-them-toan-6-da-duyet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP