Ke hoach day them toán 6 (Đã duyệt)

Sergey Brin
Sergey Brin(11564 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 392
28
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 18:10

Mô tả: Trờng THCS cao phong K HOCH DY THấM TON 6 NM HC 2010-2011 Phần số học TT TấN CH BUI NI DUNG THEO TNG BUI HC GHI CH CC KIN THC, K NNG CN RẩN LUYN CHO HS CC DNG TON CN RẩN CHO HS 1 ễn tp v tp hp v cỏc dng toỏn liờn quan n tp N 1 - Tp hp N v N * - Tp hp , s phn t ca tp hp - Phộp cng, phộp nhõn. Phộp tr v phộp chia - Phân biệt đợc Tập hợp N và N * - Kĩ năng viết tập hợp, viết tập hợp con, sử dụng kí hiệu - Xác định số phần tử của một tập hợp - Tính chất phép cộng và phép nhân - Điều kiện để thực hiện đợc phép trừ, phép chia - Phép chia hết và phép chia có d - Các bài toán tính nhanh - Các bài toán có liên quan đến dãy số, tập hợp - Tìm x - Ma phơng 2 Lu tha vi s m t nhiờn 2 - Lu tha vi s m t nhiờn - Nhõn, chia hai lu tha cựng c s - Th t thc hin cỏc phộp tớnh - K nng vit cỏc tớch bng cỏch dùng lu tha. - Vit kt qu cỏc phộp tớnh di dng mt lu - Th t thc hin cỏc phộp tớnh - Ghi số cho máy tính - hệ nhị phân(dạng này chỉ giới thiệu cho học sinh khá ) - Các bài toán về luỹ thừa -Thứ tự thực hiện các phép tính - ớc l- ợng các phép tính - Tìm x - Số chính phơng 3 Cỏc du hiu chia ht 3 -Tớnh cht chia ht ca mt tng -Du hiu chia ht cho 2, cho 3, cho 5, cho 9. -Nhn bit c mt tng, mt hiu cú chia ht cho mt s hay khụng. Nhn bit c mt s, mt tng, mt hiu, mt tớch cú - Tìm điều kiện của một số hạng để tổng (hiệu ) chia hết cho một số: 1 chia ht cho 2, cho 3, cho 5, cho 9 khụng. 4 c v bi . S nguyờn t. Hp s Phõn tớch mt s ra tha s nguyờn t 4 - c v bi, cỏch tỡm c v bi - S nguyờn s, hp s - Phõn tớch mt s ra tha s nguyờn t - Nhn bit c cỏc s nguyờn t nh hn 100 - Bit tỡm c v bi ca mt s - Bit phõn tớch mt s ra tha s nguyờn t - Tỡm bi ca mt s - Du hiu nhn bit mt s l s nguyờn t - Dng toỏn tỡm s c ca 1 s 5 c chung, bi chung, UCLN, BCNN 5 - c chung, bi chung, CLN, BCNN - Cỏch tỡm c chung, bi chung, CLN, BCNN - Dùng thuật toán Ơclit để tìm ƯCLL (không cần phân tích chúng ra thừa số nguyên tố) - Các bài toán thực tế 6 Kim tra 1 tit - cha bi kim tra 6 7 Tp hp s nguyờn - th t trong tp hp s nguyờn 8-9 - Tp hp Z - So sỏnh hai s nguyờn - Giỏ tr tuyt i ca mt s nguyờn - - Tp Z gm cỏc s nguyờn õm, s 0 v cỏc s nguyờn dng - Giỏ tr tuyt i ca mt s nguyờn - Tìm x - So sánh - Tớnh giỏ tr tuyt i ca mt s nguyờn 8 Cỏc phộp tớnh trờn tp hp s nguyờn 12- 13 - Cng , tr, nhõn, chia hai s nguyờn - Tớnh cht phộp cng, phộp nhõn hai s nguyờn - Bng du nhõn, chia hai s nguyờn - Thc hin cng tr nhõn chia hai s nguyờn mt cỏch thnh tho - BT áp dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc, chuyển vế - Tìm x - Tớnh nhanh tng i s - Tớnh giỏ tr ca biu thc 9 Bi c ca mt s nguyờn 14 -Bi c ca mt s nguyờn -Tớnh cht -S 0 l bi c mi s nguyờn -S 0 khụng l c ca bt kỡ s nguyờn no -1 v -1 l c ca mi s nguyờn -Tỡm bi c ca mt s nguyờn -Tỡm x 2 10 Kiểm tra 1 tiết - chữa bài kiểm tra 15 11 Phân số, phân số bằng nhau 16 - Khái niệm phân số , phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số - Đưa phân số có mẫu âm thành phân số có mẫu dương - Tính chất cơ bản của phân số - Tìm x - Tìm dãy phân số bằng nhau 12 Quy đồng mẫu các phân sô 17 - Quy đồng mẫu hai, hay nhiều phân số - Ba bước quy đồng mẫu nhiều phân số - Các bài tập về quy đồng mẫu nhiều phân số 13 Cộng trừ các phân số 18 - Cộng, trừ hai phân số - Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Số đối - Tìm nhanh số đối của một phân số - Phép trừ là phép toán ngược của phép cộng - Tính - Tính nhanh - Tìm x 14 So sánh phân số 19 - So sánh phân số - So sánh hai phân số cùng mẫu, khác mẫu - So sánh phân số 15 Phép nhân phép chia phân số 22 - Phép nhân chia phân số - Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Tìm nhanh số nghịch đảo của một số -Tìm x - Tính - Tính giá trị của biểu thức 16 Hỗn số, số thập phân, phần trăm 23 - Hỗn số, số thập phân, phần trăm - Cách đổi phân số ra Hỗn số, số thập phân, phần trăm và ngược lại - Tính giá trị của biểu thức - Viết các phân số dưới dạng hỗn số, số thập phân, phần trăm. 17 Tìm giá trị phân số của một số cho trước 24 - Tính giá trị phân số của một số cho trước - Cách tìm giá trị phân số của một số cho trước - Tìm giá trị phân số của một số cho trước - Áp dụng vào bài toán thực tế 18 Tìm một số biết giá trị phân số của nó 25 - Tìm một số biết giá trị mốt phân số của nó - Cách tìm một số biết giá trị phân số của nó - Tìm x - Tìm một số biết giá trị một phân số của nó 19 Tìm tỉ số của hai số 26 - Tỉ số của hai sô - Tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích - Cách tìm tỉ số phần trăm của hai số - Tìm tỉ số hai số - Tính tỉ lệ xích - Một số bài toán thực tế 20 Kiểm tra - chữa bài kiểm tra 27 PHẦN HÌNH HỌC 3 TT Tên chủ đề Buổi Nội dung theo từng buổi học Ghi chú các kiến thức, kĩ năng cần rèn cho hs Các dạng toán cần rèn cho hs 1 Đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng 7-10 - Điểm, đường thẳng - Ba điểm thẳng hàng - Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song - Tia, hai tia đối nhau, trùng nhau - đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng - Cách vẽ, đặt tên cho điểm, đường thẳng - Phân biệt hai tia đối nhau, trùng nhau - Vẽ được trung điểm của đoạn thẳng - Tính chất trung điểm của đoạn thẳng - Vẽ đường thẳng, tia, trung điểm của đoạn thẳng - Tìm số điểm, đường thẳng, tia - Chứng minh trung điểm của đoạn thẳng 2 Kiểm tra - chữa bài kiểm tra 11 3 Góc, Tia phân giác của góc 20- 21 - Góc - Tia phân giác của góc - Góc vuông, góc nhọn , góc tù - Cách vẽ tia phân giác của góc - Tính số đo góc - Chứng minh một tia là tia phân giác của một góc 4 Đường tròn, tam giác 28- 29 - Khái niệm đường tròn, tam giác - Cách vẽ đường tròn - Cách dựng tam giác - Bài toán về dựng tam giác - Tính bán kính đường tròn 5 Kiểm tra - chữa bài kiểm tra 30 Kí duyệt tổ chuyên môn Người lập kế hoạch 4 . Dùng thuật toán Ơclit để tìm ƯCLL (không cần phân tích chúng ra thừa số nguyên tố) - Các bài toán thực tế 6 Kim tra 1 tit - cha bi kim tra 6 7 Tp hp s. phép trừ, phép chia - Phép chia hết và phép chia có d - Các bài toán tính nhanh - Các bài toán có liên quan đến dãy số, tập hợp - Tìm x - Ma phơng 2 Lu tha

— Xem thêm —

Xem thêm: Ke hoach day them toán 6 (Đã duyệt), Ke hoach day them toán 6 (Đã duyệt), Ke hoach day them toán 6 (Đã duyệt)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-hoach-day-them-toan-6-da-duyet

Đăng ký

Generate time = 0.208759069443 s. Memory usage = 18.43 MB