Bai 16. ADN Va ban chat cua Gen

4 341 7 Gửi tin nhắn cho André-Marie Ampère
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 17:10

Giáo án sinh 9 Ngời soạn và giảng dạy : GV : nguyễn văn lực Tuần: 08 - Tiết: 16 . Ngày soạn: ./10/2010 Ngày dạy: . /10/2010 Bi 16: ADN v bn cht ca Gen I Mục tiêu : 1.Kiến thức: Hs trình bày đợc các nguyên tắc của sự tự nhân đôi ở ADN. Nêu đợc bản chất hoá học của gen. Phân tích đợc các chức năng của ADN 2-Kĩ năng - Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình. - Rèn kĩ năng hoạt động nhóm. ii. phơng pháp dạy- học - Phân tích thông tin. - Vấn đáp tìm tòi. - Dạy học nhóm. Iii. phơng tiện dạy- học Tranh h16 SGK iv. tiến trình dạy học 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ?1. Nêu đặc điểm cáu tạo hoá học của ADN? ?2. Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của NTBS đợc biểu hiện ở những điểm nào? 3. Bài giảng. Giáo án sinh 9 Ngời soạn và giảng dạy : GV : nguyễn văn lực Hoạt động 1 ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào ? Mục tiêu: Giải thích vì sao ADNcó tính đa dạng của và tính đặc thù Hoạt động của GV Hoạt động học sinh Nội dung -GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin đoạn 1,2 thông tin trên cho em biết điều gì ? - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin,quan sát h.16 GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin thảo luận nhóm : +Hoạt động đầu tiên của Adn khi bắt đầu tự nhân đôi? +Quá trình tự nhân đôi diễn ra trên mấy mạch đơn của Adn? +Các nuclêotit nào liên kết với nhau thành từng cặp? +Sự hình thành mạch mới ở 2 Adn con diễn ra ntn? +Nhận xét về cấu tạo của Adn mẹ và 2 Adn con ? -GV hoàn chỉnh kiến thức. - Từ ý kiến đã thảo luận, GV yêu cầu HS : +Mô tả sơ lợc quá trình tự nhân đôi của ADN? -GV cho HS làm bài tập vận dụng : 1 đoạn mạch có cấu trúc : -A G G T X T-A- | | | | | | | -T X X A G A-T- Viết cấu trúc của hai đoạn ADN đợc tạo thành từ đoạn ADN trên. -GV tiếp tục nêu câu hỏi : - HS tự thu nhận và xử lí thông tin nêu đợc : Không gian, thời gian của quá trình tự nhân đôi Adn. - Các nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến . +Phân tử Adn tháo xoắn, 2 mạch đơn tách nhau dần +Diễn ra trên 2 mạch . +Các nuclêotit trên mạch khuôn và ở môi trờng nội bào liên kết theo nguyên tắc bổ sung . +Mạch mới hình thành theo mạch khuôn của mẹ . +Cấu tạo của 2ADN con giống nhau và giống ADN mẹ . -Đại diện nhóm trình bày nhóm khác bổ sung -1 HS lên trình bày trên tranh, lớp nhận xét bổ sung. -HS vận dụng kiến thức viết quá trình tự nhân đôi . -1 HS lên chữa bài, lớp nhận xét bổ sung . -HS nêu đợc 3 nguyên tắc: + Khuôn mẫu +Bổ sung +Bán bảo toàn(giữ lại một - AND tự nhân đôi tại NST ở kì trung gian . - AND tự nhân đôi theo đúng mẫu ban đầu. - Quá trình tự nhân đôi : + Hai mạch ADN tách nhau theo chiều dọc . + Các nuclêotit của mạch khuôn liên kết với nuclêotit tự do theo NTBS, 2 mạch mới của 2ADN con dần đợc hình thành dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ Kết quả : 2 phân tử ADN con đợc hình thành giống nhau và giống ADN hệt mẹ. - Nguyên tắc : SGK Giáo án sinh 9 Ngời soạn và giảng dạy : GV : nguyễn văn lực Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc nào ? nửa) (Cột bên) Hoạt động 2 Bản chất của gen Hoạt động của GV Hoạt động học sinh Nội dung GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin nêu bản chất hoá học của gen? -GV nhấn mạnh mối liên quan kiến thức của 3 chơng đã học : Gen nằm trên NST Bản chất hoá học là ADN 1 phân tử ADN gồm nhiều gen. -Gen có chức năng gì ? - HS nêu đợc :Gen là một đoạn của ADN có cấu tạo giống ADN - HS hiểu đợc có nhiều loại gen có chức năng khác nhau. - Bản chất hoá học của gen là ADN . - Chức năng : Gen cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc phân tử prôtêin. Hoạt động 3 Chức năng của ADN Hoạt động của GV Hoạt động học sinh Nội dung -GV phân tích và chốt lại hai chức năng của ADN -GV nhấn mạnh : Sự nhân đôi của ADN nhân đôi NST đặc tính di truyền ổn định qua các thế hệ . - HS tự nghiên cứu thông tin. - HS ghi nhớ kiến thức . - Chức năng : +lu giữ thông tin di truyền +Truyền đạt thông tin di truyền V. nhận xét - đánh giá. Khoanh tròn vào chữ cái chỉ ý trả lời đúng : 1 Quá trình tự nhân đôi của ADN xảy ra ở : a Kì trung gian b Kì đầu c kì giữa d Kì sau e Kì cuối 2 Phân tử ADN nhân đôi theo nguyên tắc : a-Khuôn mẫu b- Bổ sung c- Giữ lại một nửa d- Chỉ a và b đúng e Cả a,b, c đúng Vi. Dặn dò. - Học bài trả lời câu hỏi SGK - Làm bài tập 4, 5, 6 SGK - Đọc mục " Em có biết" Bổ sung kiến thức sau tiết dạy. Gi¸o ¸n sinh 9 Ngêi so¹n vµ gi¶ng d¹y : GV : nguyÔn v¨n lùc . . học của gen? -GV nhấn mạnh mối liên quan kiến thức của 3 chơng đã học : Gen nằm trên NST Bản chất hoá học là ADN 1 phân tử ADN gồm nhiều gen. -Gen có chức. HS nêu đợc :Gen là một đoạn của ADN có cấu tạo giống ADN - HS hiểu đợc có nhiều loại gen có chức năng khác nhau. - Bản chất hoá học của gen là ADN . - Chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 16. ADN Va ban chat cua Gen, Bai 16. ADN Va ban chat cua Gen, Bai 16. ADN Va ban chat cua Gen

Bình luận về tài liệu bai-16-adn-va-ban-chat-cua-gen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP