giáo án văn 6 chuẩn kiến thức kĩ năng (3 cột)2010-2011

21 231 1 Gửi tin nhắn cho Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm

Tải lên: 11,479 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 15:10

bé gi¸o ¸n ng÷ v¨n 6 n¨m häc 2010-2011 ®©y lµ gi¸o ¸n mÉu ng÷ v¨n 6 trän bé theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh míi 2010-2011 liªn hƯ ®t 01693172328 hc 0943926597 chó ý: bµi nµy cã mét sè tiÕt cßn l¹i lµ ph¶i cã mËt khÈu míi më ®ỵc Tuần 1 Bài 1, tiết 1 Văn bản CON RỒNG CHÁU TIÊN (Truyền thuyết) I. Mục tiêu cần đạt: 1 kiÕn thøc - Giúp hs hiểu thế nào là truyền thuyết. Hiểu nội dung, ý nghóa và những chi tiết tưởng tượng kì ảo của truyện. 2 kÜ n¨ng - Rèn kỉ năng đọc và kể chuyện.  3 th¸i ®é : Hs cần thấy đây là một câu chuyện nhằm giải thích nguồn gốc dân tộc Việt Nam, ca ngợi tổ tiên, dân tộc; Qua đó, biểu hiện ý nguyện đòan kết, thống nhất của dân tộc Việt nam ta. II. Tiến trình họat động dạy và học 1. Ổn đònh lớp 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Dạy và học bài mới a/ Giới thiệu bài: Mở đầu chương trình văn học lớp 6, chúng ta sẽ tìm hiểu về cội nguồn của dân tộc Việt Nam qua câu chuyện “CON RỒNG CHÁU TIÊN”. Câu chuyện này thuộc thể loại truyền thuyết và chúng ta cũng tìm hiểu xem thể loại truyền thuyết là thể loại như thế nào? b/ Nội dung bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của Hs Bài ghi GV mời hs đọc chú thích sgk phần (*) tr 7 I Đọc- hiểu chú thích Để khắc sâu truyền thuyết là gì ? GV đọc truyện 1 phần -> hs đọc tiếp. Lưu ý những từ khó ? Hình ảnh Lạc Long Quân và u Cơ được giới thiệu như thế nào? ? Hãy tìm những chi tiết trong truyện thể hiện tính chất kì lạ, lớn lao, đẹp đẽ của hình tượng Lạc Long Quân và u Cơ? ? Việc kết duyên của LLQ và ÂC cùng việc ÂC sinh nở có gì lạ? ? LLQ và ÂC chia con như thế nào và để làm gì? Theo truyện này thì ngøi Việt Nam ta là con cháu của ai? Em có suy nghỉ gì về điều này? ? Theo em, cơ sở lòch sử của truyện con Rồng cháu Tiên là gì? ? em hiểu thế nào là chi tiết tưởng tượng kì ảo? Hãy nói rõ vai trò của các chi tiết này trong truyện?  Gv hướng dẫn hs thảo luận để rút ra ý nghóa truyện HS đọc truyện. Chia bố cục :gồm có ba phần. - Lạc Long Quân: nòi Rồng, sống dưới nước,khỏe vô đòch, nhiều phép lạ, thường giúp dân diệt yêu quái, dạy dân trồng trọt, chăn nuôi. - u Cơ: giống tiên, xinh đẹp. - HS tìm và gạch sgk - ÂC sinh ra bọc trứng-> nở ra 100 con trai khôi ngô, khỏe mạnh như thần - 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi -> khi cần giúp đỡ lẫn nhau, không quên lời hẹn. Dựng nước Văn Lang, Con trưởng lấy hiệu Hùng Vương, đóng đô ở Phong Châu - Người việt Nam là con cháu vua Hùng - Gắn với các triều đại vua Hùng dựng nước. - Chi tiết tưởng tượng kì ảo là chi tiết không có that, do nhân dân ta sáng tạo ra nhằm giải thích một số những hiện tượng tự nhiên chưa giải thích được và đồng thời đểlàm cho tác phẩm phong phú hơn hấp dẫn hơn. 1. Truyền thuyết là gì? Sách giáo khoa trg 7 2. Thể loại: Truyền thuyết 3. Phương thức biểu đạt chính: Tự sự 4. Bố cục: chia làm 3 phần. 5. Từ khó: sgk II. Đọc-tìm hiểu văn bản 1. Nhân vật: - Lạc Long Quân: nòi Rồng, sống dưới nước,khỏe vô đòch, nhiều phép lạ, thường giúp dân diệt yêu quái, dạy dân trồng trọt, chăn nuôi. - u Cơ: giống tiên, xinh đẹp.  Hình ảnh lớn lao, phi thường, đẹp đẽ. 2. Diễn biến : - LLQ và ÂC kết duyên vợ chồng. - ÂC sinh ra bọc trứng-> nở ra 100 con trai khôi ngô, khỏe mạnh: 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi -> khi cần giúp đỡ lẫn nhau, không quên lời hẹn. - Dựng nước Văn Lang, Con trưởng lấy hiệu Hùng Vương, đóng đô ở Phong Châu. III. Ý nghóa truyện Ghi nhớ sách giáo khoa trg 8 c/ Sơ kết bài: GV tổng kết, đánh giá, khắc sâu lại những yêu cầu chung của bài III. Luyện tập: - Kể diễn cảm truyện - Trả lời câu hỏi 1,2 trg 8 phần luyện tập - Đọc thêm sgk trg 8,9 IV. Dặn dò: - Học ghi nhớ sgk trg 8 - Sọan “Bánh chưng, bánh giầy” Tuần 1 Tiết 2 VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY (Truyền thuyết) HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM I. Mục tiêu cần đạt: 1 kiÕn thøc - - Nắm được nội dung và ý nghóa truyện. - 2 kÜ n¨ng - Rèn kỉ năng đọc và kể chuyện.   3 th¸i ®é Hs cần thấy được là một câu chuyện nhằm giải thích nguồn gốc loại bánh cổ truyền của dân tộc. Từ đó đề cao nhà nông, đề cao sự tờ kính trời đất và tổ tiên của dân tộc Việt Nam ta. II. Tiến trình thực hiện dạy và học 1. Ổn đònh lớp 2. Kiểm tra bài cũ: - Truyền thuyết là gì? - Hãy kể một cách diễn cảm truyện “CON RỒNG CHÁU TIÊN”. Nêu ý nghóa truyện? 3. Bài mới: a/. Giới thiệu bài: Hàng năm, cứ tết đến thì gia đình chúng ta lại chuẩn bò làm những món ăn ngon để cúng tổ tiên. Các em thử kể xem đó là những món nào. Trong các món ăn ngày tết không thể thiếu bánh chưng, bánh giầy. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nguồn gốc của chiếc bánh giầy, bánh chưng này. b/ Nội dung bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài ghi GV đọc một phần -> HS đọc tiếp. Cho hs tóm tắt truyện Giải thích từ khó. ? Vua Hùng chọn người nối ngôi trong hòan cảnh nào? Với ý đònh ra sao? Bằng hình thức nào? Em có suy nghó gì về ý đònh đó? ? Hãy đọc đọan văn “Các Lang ai …về lễ tiên vương”. Theo em, đọan văn này chi tiết nào em thường gặp trong các chuyện cổ dân gian? Hãy gọi tên chi tiết ấy và nói ý nghóa của nó? ? Vì sao trong các con vua, chỉ có Lang Liêu được thần giúp đở? Lang Liêu đã thực hiện lời dạïy của thần ra sao? ? Hãy nói ý nghóa của hai loại bánh mà Lang Liêu làm để dâng lễ? ? Theo em, vì sao hai thứ bánh Lang Liêu làm được vua Hùng chọn để tế trời đất, tiên vương và Lang Liêu được nối ngôi? GV gợi ý cho hs thảo luận để rút ra ý nghóa truyện. Hs đọc văn bản. Tập tóm tắt văn bản - Giặc ngoài đã dẹp yean, vua đã già. - Tìm người tài giỏi hiểu được ý vua cha, nối được chí vua. Chọn bằng cách các lang thi tàidâng lễ tiên vương, ai làm vừa ý vua sẽ được nối ngôi - Lang Liêu sớm gần gũi với nghề nông, gần gũi với người nông dân -> Được thần báo mộng. Lang Liêu thật sự sáng tạo. - Bánh hình tròn- tượng trưng cho trời -> bánh giầy. - Bánh hình vuông- tượng trưng cho đất -> bánh chưng. - Lang Liêu biết quý trong nghề nông, biết vận dụng những gì mình sẳn có không sa hoa phung phí I ĐỌC- TÌM HIỂU CHÚ THÍCH 1. Thể loại : Truyền thuyết 2. Phương thức biểu đạt : Tự sự. 3. Bố cục: 3 phần. 4. Từ khó: Sgk II. ĐỌC- TÌM HIỂU VĂN BẢN 1. Nhân vật - Vua Hùng Vương: Có 20 người con. Lang Liêu: Con thứ 18, mồ côi mẹ, gắn bó với cuocä sống đồng áng. 2.Diễn biến - Vua Hùng muốn chọn vò Lang tài giỏi nối ngôi. - Điều kiện: Sẽ tryền ngôi cho con nào làm vừa ý. - Lang Liêu thi tài: + Được thần báo mộng giúp đỡ. + Làm hai loại bánh: • Bánh hình tròn- tượng trưng cho trời -> bánh giầy. • Bánh hình vuông- tượng trưng cho đất -> bánh chưng. 3. Kết quả: Lang Liêu được nối ngôi. III Ý NGHĨA TRUYỆN: Ghi nhớ sách giáo khoa trang 12 III. Luyện tập: - Câu 1,2 sgk trang 12 phần luyện tập - Đọc thêm: Nàng Út làm bánh ót. IV. Dặn dò: - Học phần ghi nhớ sgk trang 12. - Sọan và chuẩn bò bài tập 1-7/15,16. Tuần 1 Tiết 3 TỪ VÀ CẤU TẠO CỦA TỪ TIẾNG VIỆT I.Mục tiêu cần đạt: 1 kiÕn thøc - Học sinh nắm được khái niệm về từ, từ đơn, từ phức. 2 kÜ n¨ng - Nắm được đặc điểm cấu tạo từ trong tiếng việt.  3 th¸i ®é : Học sinh nhận biết và xác đònh được số lượng từ trong câu. Hiểu được nghóa của các loại từ phức. II. Tiến trình day và học 1. Ổn đònh lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Dạy và học bài mới a/. Giới thiệu bài mới: Để nói hoặc viết một câu nào đó chúng ta phải dùng ngôn từ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiêu về từ, cấu tạo của từ trong tiếng Việt. b/. Nội dung bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài ghi Hs đọc phần nhiệm vụ của hs - Thần/ dạy/ dân/ cách/ trồng trọt/ chăn nuôi/ và/ 1. Từ là gì? Vd sgk -> 9 từ,12 tiếng cách/ ăn ở. ? Vd trên có mấy tiếng? Mấy từ? ? Tiếng là gì? Từ là gì? Hs tìm từ đơn, từ phức? Nêu đặc điểm cấu tạo của các từ : Làm thế nào để phân biệt từ ghép và từ láy? GV đưa ra một số vd khác để hs phântích - Ai nấy/ hồng hào/, đẹp đẽ. - Người/ con trưởng/ được/ tôn/ lên/ làm/ vua. Thông qua việc hướng dẫn hs tìm hiểu các vd. Hs tự thảo luận rút ra kết luận về từ và cấu tạo của từ.-> ghi nhớ. - có 12 tiếng, 9 từ - tiếng là đơn vò cấu tạo nên từ. - Từ là đơn vò ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu. + Từ đơn: Thần, dạy, dân, cách, và. + Từ phức: Trồng trọt, chăn nuôi, ăn ở.  Thần, dạy, dân… -> 1 tiếng => Từ đơn  Trồng trọt, chăn nuôi, ăn ở…-> 2 tiếng trở lên => từ phức. - Từ ghép là từ phức có quan hệ với nhau về mặt nghóa: Chăn nuôi, ăn ở -> từ ghép. - Từ láy là từ phức có quan hệ láy âm : Trồng trọt -> từ láy 2. Từ đơn và từ phức: + Từ đơn: Thần, dạy,dân, cách …. + Từ phức: Trồng trọt, chăn nuôi, ăn ở. - Từ ghép: Chăn nuôi, ăn ở. - Từ láy: Trồng trọt 3. Ghi nhớ: SGK trang 13,14 4. luyện tập: Bài tập 1,2 GV hướng dẫn hs làm ở lớp Bài tập 3,4,5 hs sinh về nhà làm theo hướng dẫncủa gv III Củng cố: Khái niệm từ, từ đơn, từ phức. Cấu tạo của từ phức. IV Dặn dò: Học Bài, làm bài tập. Chuẩn bò: GIAO TIẾP, VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT. Tuần 1 Tiết 4 GIAO TIẾP, VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT I.Mục tiêu cần đạt: 1 kiÕn thøc - Huy động kiến thức của học sinh về lọai văn bản mà hs đã biết. - 2 kÜ n¨ng Hình thành sơ bộ khái niệm văn bản, mục đích giao tiếp, phương thức biểu đạt.  3 th¸i ®é Hs cần nắm được hai khái nòêm trong phần ghi nhớ: văn bản và phương thức biểu đạt. II.Tiến trình dạy và học 1. Ổn đònh lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Dạy và học bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài ghi GV cho hs đọc và trả lời các câu hỏi ở sgk  Đònh hướng . 1c.Đọc câu ca dao Ai ơi giữ chí cho bền Dù ai xoay hứơng đổi nền mạêc ai. ?Câu ca dao này được viết ra nhằm mục đích gì? ? Nó muốn nói lên vấn đề gì? ? Câu ca dao trên được liên kết với nhau như thế nào? ? Câu ca dao trên đã đủ tính chất của một văn bản chưa? Hs đọc và trả lời các câu hỏi 1a. Khi cần biểu đạt tư tưởng, tình cảm ta cần phải nói hoặc viết. 1b.để biểu đạt đầy đủ tư tưởng, tình cảm, ngên vọng một cách đầy đủ, trọn vẹn cho người khác hiểu ta cần phải nói có đầu có đuôi nghóa là phải có nội dung, phải hòan thành một văn bản - Khuyên răn - Phải giữ vững lập trường - Nd: các ý liền mạch, cùng nói về một vấn đề chung; - Vần: hiệp vần nền và bền - đủ tính chất là một văn bản I.Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt: 1.Văn bản và mục đích giao tiếp: Vd: Ai ơi giữ chí cho bền Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai. - Chủ đề: Tính kiên đònh. - Mục đích giao tiếp: Khuyên bảo. - Liên kết: Trình tự hợp lí, có vần điệu ( hiệp vần bền ở câu 6 và vần nền ở câu 8) ? Theo em thế nào là một văn bản? Hs nhìn vào các bức tranh sgk trả lời: ? Các bức tranh trên dùng để minh họa cho kiểu văn bản nào? Hs lựa chọn kiểu văn bản và phương thức biểu đạt cho các tình huống bt sgk trang 17.(Theo thứ tự: Hành chính công vụ, tự sự, miêu tả, thuyết minh, biểu cảm, nghò luận) GV hướng dẫn hs lựa chọn kiểu văn bản và phương thức biểu đạt cho từng đọan văn trong sgk. - Văn bản: Có chủ đề, có liên kết mạch lạc, có mục đích giao tiếp. - Tự sự. Theo thứ tự: Hành chính công vụ, tự sự, miêu tả, thuyết minh, biểu cảm, nghò luận) Văn bản: Có chủ đề, có liên kết mạch lạc, có mục đích giao tiếp. 2. Kiểu văn bản và phương thức biểu đạt của văn bản: Có 6 kiểu văn bản. - Tự sự. - Miêu tả. - Biểu cảm. - Nghò luận. - Thuyết minh. - Hành chính - công vụ. II. Ghi nhớ: sgk trang 17. III. Luyện tập: 1. Kiểu văn bản của các đọan văn sau: a. Tự sự. b. Miêu tả. c. Nghò luận. d. Biểu cảm. e. Thuyết minh. 2. Truyền thuyết “ Con Rồng, cháu Tiên” Thuộc kiểu văn bản tự sự, vì chuyện nói đến nguồn gốc của dân tộc Việt Nam. III. Củng cố: HS nhắc lại khái niệm văn bản và các dạng văn bản. Kể ra một số dạng văn bản cụ thể mà em biết. IV. Dặn dò: - HS học ghi nhớ sgk - Học cách nhận biết các dạng văn bản và phương thức biểu đạt. - Sọan bài Thánh Gióng. Tuần 2: Bài 2, Tiết 5 Văn bản: THÁNH GIÓNG (Truyền thuyết) I. Mục tiêu cần đạt: 1 kiÕn thøc 1.Hs hiểu được: - Thánh Gióng là một truyền thuyết lòch sử ca ngợi người anh hùng làng Gióng có công đánh giặc ngoại xâm cứu nước. 2 kÜ n¨ng - Thánh Gióng phản ánh khát vọng và mơ ước của nhân dân về sức mạnh kì diệu lớn lao trong việc chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nứơc. 2. Giáo dục lòng tự hào về truyền thống anh hùng trong lòch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Giáo dục tinh thần ngưỡng mộ, kính yêu những anh hùng có công với non sông, đất nước. 3. Rèn luyện kỉ năng:Kể tóm tắt tác phẩm truyện dân gian. Phân tích và cảm thụ nhũng mô-típ truyện tiêu biểu trong truyện dân gian. 3 th¸i ®é II. Tiến trình dạy và học: 1. n đònh lớp: 2. Kiểm tra bài cũ : - Kể tóm tắt và nêu ý nghóa hai truyền thuyết đã học. - Khái niệm truyền thuyết. 3. Dạy và học bài mới: a. Giới thiệu bài mới : Tuần trước chúng ta đã học hai truyện thuộc thể lọai dân gian, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một câu chuyện cùng thể loại đó là chuyện Thánh Gióng. b. Nội dung bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của Hs Bài ghi Giáo viên hướng dẩn cách đọc cho hs Gv đọc trước 1 đọan, hs đọc phần còn lại. Gv hưống dẫn cho hs giải nghóa từ khó(theo chú thích sgk)  phân tích văn bản: ? Theo em, truyện thánh Gióng có mấy nhân vật? Ai là nhân vật chính? ? Chi tiết nào liên quan đến sự ra đời của nhân vât Gióng? ? Em có nhận xét gì về sự ra đời của nhân vật này? ? Yếu tố kì lạ về sự ra đời khác thường này đã nhấn mạnh điều gì về con người của cậu bé làng Gióng? ? Yếu tố kì lạ này còn có trong truyện nào nữa? ? Những chi tiết nào tiếp tục nói HS đọc văn bản - Truyện có các nhân vật: Chú bé làng gióng, bà mẹ, sứ giả, dân làng. - Nhân vật chính là chú bé làng Gióng. - Mẹ ướm chân vào vết chân to, thụ thai-> 12 tháng sinh ra chú bé -> lên 3 không nói, không cười, đặt đâu nằm đấy - Ra đời kì lạ, có yếu tố hoang đường. - Báo hòêu một nhân vật tài năng giúp ích cho đất nước sẽ xuất hiện. I. Đọc - tìm hiểu chú thích. 1. Thể loại: truyền thuyết. 2. Phương thức biểu đạt chính: Tự sự. 3. Bố cục: 3 phần. 4. Từ khó: Sgk II Đọc -tìm hiểu văn bản. 1. Nhân vật: - Cậu bé làng Thánh Gióng được sinh ra một cách kì lạ. - Tiếng nói đầu tiên của chú bé lên ba là tiếng nói đòi đánh giặc. . nghò luận) Văn bản: Có chủ đề, có liên kết mạch lạc, có mục đích giao tiếp. 2. Kiểu văn bản và phương thức biểu đạt của văn bản: Có 6 kiểu văn bản. - Tự. mộng. Lang Liêu thật sự sáng tạo. - Bánh hình tròn- tượng trưng cho trời -> bánh giầy. - Bánh hình vuông- tượng trưng cho đất -> bánh chưng. - Lang Liêu
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án văn 6 chuẩn kiến thức kĩ năng (3 cột)2010-2011, giáo án văn 6 chuẩn kiến thức kĩ năng (3 cột)2010-2011, giáo án văn 6 chuẩn kiến thức kĩ năng (3 cột)2010-2011

Bình luận về tài liệu giao-an-van-6-chuan-kien-thuc-ki-nang-3-cot-2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP