luyen tu va cau: CAU KHIEN

Max Born
Max Born(9584 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 17
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 14:10

Mô tả: Luyện từ và câu: Câu khiến I- Phần nhận xét 1/ Câu in nghiêng dưới đây được dùng làm gì? Gióng nhìn mẹ, mở miệng, bật lên thành tiếng: - Mẹ mời sứ giả vào đây cho con! 2/ Cuối câu in nghiêng có dấu gì? 3/ Em hãy nói với bạn bên cạnh một câu để mượn quyển vở. Viết lại câu ấy. Câu khiến dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn, . của người nói, người viết với người khác. Cuối câu thường có dấu chấm than hoặc dấu chấm. Bài 1. Tìm câu khiến trong những đoạn trích sau: Bài 2. Tìm 3 câu khiến trong sách giáo khoa Tiếng Việt hoặc Toán của em. Bài 3. Hãy đặt 1 câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô ( thầy) giáo.

— Xem thêm —

Xem thêm: luyen tu va cau: CAU KHIEN, luyen tu va cau: CAU KHIEN, luyen tu va cau: CAU KHIEN

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan- update

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.433178901672 s. Memory usage = 17.61 MB