luyen tu va cau: CAU KHIEN

9 248 4
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 14:10

Luyện từ và câu: Câu khiến I- Phần nhận xét 1/ Câu in nghiêng dưới đây được dùng làm gì? Gióng nhìn mẹ, mở miệng, bật lên thành tiếng: - Mẹ mời sứ giả vào đây cho con! 2/ Cuối câu in nghiêng có dấu gì? 3/ Em hãy nói với bạn bên cạnh một câu để mượn quyển vở. Viết lại câu ấy. Câu khiến dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn, . của người nói, người viết với người khác. Cuối câu thường có dấu chấm than hoặc dấu chấm. Bài 1. Tìm câu khiến trong những đoạn trích sau: Bài 2. Tìm 3 câu khiến trong sách giáo khoa Tiếng Việt hoặc Toán của em. Bài 3. Hãy đặt 1 câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô ( thầy) giáo.
- Xem thêm -

Xem thêm: luyen tu va cau: CAU KHIEN, luyen tu va cau: CAU KHIEN, luyen tu va cau: CAU KHIEN

Bình luận về tài liệu luyen-tu-va-cau-cau-khien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP