Lịch sự: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(11408 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 275
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 26 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 13:10

Mô tả: Lịch sử 5 – tuần 6 Lịch sử – tuần 6 Giáo viên Lê Phùng Quỳnh Giang Trường Tiểu học Thực nghiệm Lê Quý Đôn Thành phố Đà Lạt Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2010 Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2010 -----Lịch sử----- -----Lịch sử----- - Đây là ai? - Ông có vai trò gì trong lịch sử nước nhà? Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước 1. Quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2010 Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2010 -----Lịch sử----- -----Lịch sử----- Em biết gì về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành? Cụ Nguyễn Sinh Sắc Bà Nguyễn Thị Thanh Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước 1. Quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2010 Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2010 -----Lịch sử----- -----Lịch sử----- Cụ Hoàng Thị Loan Ông Nguyễn Sinh Khiêm Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước 1. Quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2010 Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2010 -----Lịch sử----- -----Lịch sử----- Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2008 Lịch sử Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sau này lấy tên là Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Lớn lên giữa lúc nước mất, nhà tan, lại được chứng kiến nỗi thống khổ của nhân dân dưới ách thống trị của đế quốc phong kiến, Người sớm nuôi ý chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phòng đồng bào. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước 1. Quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2010 Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2010 -----Lịch sử----- -----Lịch sử----- Nguyễn Tất Thành . Tụứ-reõ-vin Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước 1. Q hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành Ra đi tìm đường mới, cứu nước, . Thám 2. Mục đích và quyết tâm đi ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước 1. Q hương và

— Xem thêm —

Xem thêm: Lịch sự: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, Lịch sự: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, Lịch sự: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu lich-su-quyet-chi-ra-di-tim-duong-cuu-nuoc

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.17166090011597 s. Memory usage = 18.54 MB