kế hoạch giảng dạy môn sinh học 7

Trương Gia Bình
Trương Gia Bình(11538 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 1174
31
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 7 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 11:10

Mô tả: Trờng trung học cơ sở hơng cần Kế hoạch giảng dạy Môn: sinh học 6, 7 Họ và tên giáo viên: phạm hoài nam Tổ: khoa học tự nhiên Năm học: 2010 - 2011 1 Chỉ tiêu đăng ký chất lợng môn: sinh học 7 Lớp TS HS Xếp loại Giỏi % Khá % TB % Yếu, kém % 7A 31 2 6,5 12 38,7 16 51,6 1 3,2 7B 29 2 6,9 10 34,5 16 55,2 1 3,4 7C 29 2 6,9 10 34,5 16 55,2 1 3,4 + 89 6 6,7 32 36 48 53,9 3 3,4 III. Kế hoạch giảng dạy môn: sinh học 7 - Tổng số tiết: 70 . - Học kỳ I: 36 - Học kỳ II: .34 Tuần Tiết (Theo PPCT) Tên bài dạy Mục tiêu Chuẩn bị của thầy Chuẩn bị của trò Kiểm tra 1 1 Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú - thấy đợc sự đa dạng phong phú của động vật thể hiện số loài và môi tr- ờng sống. - Tranh - Vở ghi 2 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. đặc điểm chung của động vật. - nêu đặc điểm của động vật, sơ lợc phân chia giới động vật. - Tranh - Vở ghi 2 2 3 Bài 3: Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh - thấy đợc đại diện ngành nguyên sinh: trùng roi, trùng đế giầy. - phân biệt hình dạng và cách di chuyển. - kính hiển vi, lam kính, kim nhọn. - váng nớc ao hồ. 4 Bài 4: Trùng roi - nêu đợc cấu tạo và sinh sản của trùng roi xanh. - rèn kĩ năng quan sát. - Tranh phóng to. - ôn lại kiến thức bài thực hành. 3 5 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giầy. - nêu đợc cấu tạo, di chuyến, dinh dỡng, sinh sản của 2 loại trùng. - thấy đợc sự phân hoá các bộ phận trong tế bào. - tranh - kẻ phiếu học tập vào vở. 6 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét. - nêu đợc cấu tạo trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh. - nêu đợc tác hại và cách phòng chống. - Tranh - kẻ bảng. T24 4 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh. - nêu đợc đặc điểm chung cuả động vật nguyên sinh - tác dụng và tác hại của chúng. - Tranh - kẻ bảng 8 Bài 8: thuỷ tức - nêu đợc cấu tạo dinh d- ỡng và sinh sản của thuỷ tức. - là ngành động vật đa bào đầu tiên. - rèn kĩ năng quan sát. - Tranh - kẻ bảng 5 9 Bài 9: Đa dạng của ngành ruột khoang - thấy đợc sự đa dạng thể hiện ở cấu tạo cơ thể, lối sống, di chuyển. - rèn kĩ năng quan sát. - tranh , phiếu học tập - kẻ bảng 10 Bài 10: Đặc điểm - nêu đợc đặc điểm chung - Tranh - kẻ bảng. 3 chung và vai trò của ngành ruột khoang. của ngành ruột khoang. - vai trò trong tự nhiên và đời sống. 6 11 Bài 11: Sán lá gan - nêu đợc ngành giun dẹp là cơ thể đối xứng 2 bên. - thích ghi với đời sống kí sinh. - tranh - kẻ bảng 12 Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp. - nắm đợc hình dạng và vòng đời cuả một số giun kí sinh. - nêu đợc đặc điểm chung của giun dẹp. - Tranh - kẻ bảng 7 13 Bài 13: Giun đũa - Thấy đợc đăc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dỡng, sinh sản của giun đũa. - rèn kĩ năng quan sát. - tranh - vở ghi 14 Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn. - nêu đặc điểm chung của ngành giun tròn. - nêu đợc một số giun kí sinh từ đó có biện pháp phòng tránh. - tranh - kẻ bảng. 8 15 Bài 15: Giun đất - nêu đợc cấu tạo di chuyển, dinh dỡng, sinh sản của giun đất. - Thấy đợc tiến hoá của giun đất so với giun tròn. - tranh - vở ghi KT 15p 16 Bài 16 Thực hành: mổ và quan sát giun đát - thấy đợc cấu tạo ngoài và cấu tạo trong. - tập thao tác mổ động vật kkônh xơng sống. - bộ đồ mổ - kính lúp - tranh - giun đất. 9 17 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun - nêu đợc đặc điểm chung của ngành giun đốt. - vai trò của chúng. - tranh - kẻ bảng 4 đốt. 18 Kiểm tra 1 tiết - nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh. - đê, đáp án - giấy kiểm tra KT 1T 10 19 Bài 18: Trai sông - nắm đợc đặc điểm cấu tạo thích ghi với đời sống trong bùn cát. - nắm đợc đặc điểm dinh dỡng và sinh sản - tranh phóng to - con trai, vỏ trai 20 Bài 19: Một số thân mềm khác - nêu đợc đặc điểm một số đại diện của ngành. - thấy đợc sự đa dạng của thân mềm. - tranh - mẫu vật ốc sên, sò, ốc nhồi. 11 21 Bài 20: Thực hành: quan sát một số thân mềm - quan sát một số đại diện - phân biệt cấu tạo chính từ vỏ, cấu tạo ngoài đến cấu tạo trong. - bộ đồ mổ, kính lúp, tranh - trai, ốc 22 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm. - trình bày sự đa dạng của thân mềm. - đặc điểm chung và ý nghĩa thực tiễn. - tranh, bảng phụ - kẻ bảng 12 23 Bài 22: Tôm sông - nắm đợc đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nớc. - nắm đợc đặc điểm dinh dỡng, sinh sản của tôm - tranh, mẫu vật, bảng phụ - tôm sống, tôm chín. 24 Bài 23: thực hành: mổ và quan sát tôm sông. - quan sát cấu tạo trong: hệ tiêu hoá, thần kinh. - nhận biết gốc chân ngực và các lá mang. - bộ đồ mổ, kính lúp. - tôm sống 13 25 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác. - nêu đặc điểm về cấu tạo và lối sống của giáp xác. - vai trò thực tiễn. - tranh, bảng phụ - kẻ bảng 26 Bài 25: Nhện và sự đa - nêu đặc điểm cấu tạo - tranh, mẫu vật - kẻ sẵn bảng 5 dạng của lớp hình nhện ngoài và tập tính của chúng . - sự đa dạng và ý nghĩa thực tiễn. 14 27 Bài 26: Châu chấu - nêu đặc điểm cấu tạo ngoài liên quan đến sự di chuyến . - nêu cấu tạo trong, dinh d- ỡng, sinh sản và phát triển của châu chấu. - tranh, mô hình - mẫu vật thật, châu chấu sống. 28 Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ. - trình bày đặc điểm chung của lớp sâu bọ. - nêu đợc vai trò thực tiễn của sâu bọ. - tranh, bảng phụ - kẻ bảng 15 29 Bài 28: Thực hành : xem băng hình về tập tính của sâu bọ. - Hs quan sát, phát hiện 1 số tập tính của sâu bọ thể hiện trong kiếm ăn, cất giữ thức ăn, sinh sản. - máy chiếu, băng hình. - kẻ phiếu học tập. 30 Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp. - nêu đợc đặc điểm chung của ngành chân lớp. - đa dạng và vai trò thực tiễn. - tranh phóng to - kẻ bảng 16 31 Bài 31: cá chép - nêu đợc đặc điểm đời sống cá chép. - cấu tạo ngoài phù hợp với đời sống ở nớc. - tranh, mẫu vật, bảng phụ - cá chép sống. - kẻ bảng 32 Bài 32: Thực hành : Mổ cá - rèn kĩ năng mổ động vật có xơng sống - thấy đợc một số cơ quan của cá trên mẫu mổ. - mẫu cá chép, bộ đồ mổ, tranh phóng to, môn hình não cá - cá chép, cá giếc 17 33 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép. - nắm đợc cấu tạo các hệ cơ quan của cá chép. - giải thích các đặc điểm - tranh, mô hình não cá. - kẻ bảng 6 cấu tạo trong thích ghi đời sống ở nớc. 34 Bài 30 : ôn tập học kì I : động vật không x- ơng sống. - hệ thống các kiến thức đã học. - thấy đợc sự đa dạng và tầm quan trọng của động vật không xơng sống. - hệ thống kiến thức. - vở ghi 18 35 Kiểm tra học kì I - Nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh. - đề, đáp án - giấy kiểm tra KTHK 19 36 Bài 34: Đa dạng và đăck điểm chung của các lớp cá. - thấy đợc sự đa dạng của cá về số loài, lối sống, môi trờng sống. - phân biệt lớp cá sụn với lớp cá xơng. - nêu vai trò của cá trong đời sống - đặc điểm chung của cá. - tranh một số loài cá. - bảng phụ - vở ghi 7 . Trờng trung học cơ sở hơng cần Kế hoạch giảng dạy Môn: sinh học 6, 7 Họ và tên giáo viên: phạm hoài nam Tổ: khoa học tự nhiên Năm học: 2010 - 2011. 3,4 + 89 6 6 ,7 32 36 48 53,9 3 3,4 III. Kế hoạch giảng dạy môn: sinh học 7 - Tổng số tiết: . .70 . - Học kỳ I: 36

— Xem thêm —

Xem thêm: kế hoạch giảng dạy môn sinh học 7, kế hoạch giảng dạy môn sinh học 7, kế hoạch giảng dạy môn sinh học 7

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-hoach-giang-day-mon-sinh-hoc-7

Đăng ký

Generate time = 0.224408149719 s. Memory usage = 18.44 MB