kế hoạch giảng dạy môn sinh học 7

7 1,246 32 Gửi tin nhắn cho Trương Gia Bình
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 11:10

Trờng trung học cơ sở hơng cần Kế hoạch giảng dạy Môn: sinh học 6, 7 Họ và tên giáo viên: phạm hoài nam Tổ: khoa học tự nhiên Năm học: 2010 - 2011 1 Chỉ tiêu đăng ký chất lợng môn: sinh học 7 Lớp TS HS Xếp loại Giỏi % Khá % TB % Yếu, kém % 7A 31 2 6,5 12 38,7 16 51,6 1 3,2 7B 29 2 6,9 10 34,5 16 55,2 1 3,4 7C 29 2 6,9 10 34,5 16 55,2 1 3,4 + 89 6 6,7 32 36 48 53,9 3 3,4 III. Kế hoạch giảng dạy môn: sinh học 7 - Tổng số tiết: 70 . - Học kỳ I: 36 - Học kỳ II: .34 Tuần Tiết (Theo PPCT) Tên bài dạy Mục tiêu Chuẩn bị của thầy Chuẩn bị của trò Kiểm tra 1 1 Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú - thấy đợc sự đa dạng phong phú của động vật thể hiện số loài và môi tr- ờng sống. - Tranh - Vở ghi 2 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. đặc điểm chung của động vật. - nêu đặc điểm của động vật, sơ lợc phân chia giới động vật. - Tranh - Vở ghi 2 2 3 Bài 3: Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh - thấy đợc đại diện ngành nguyên sinh: trùng roi, trùng đế giầy. - phân biệt hình dạng và cách di chuyển. - kính hiển vi, lam kính, kim nhọn. - váng nớc ao hồ. 4 Bài 4: Trùng roi - nêu đợc cấu tạo và sinh sản của trùng roi xanh. - rèn kĩ năng quan sát. - Tranh phóng to. - ôn lại kiến thức bài thực hành. 3 5 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giầy. - nêu đợc cấu tạo, di chuyến, dinh dỡng, sinh sản của 2 loại trùng. - thấy đợc sự phân hoá các bộ phận trong tế bào. - tranh - kẻ phiếu học tập vào vở. 6 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét. - nêu đợc cấu tạo trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh. - nêu đợc tác hại và cách phòng chống. - Tranh - kẻ bảng. T24 4 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh. - nêu đợc đặc điểm chung cuả động vật nguyên sinh - tác dụng và tác hại của chúng. - Tranh - kẻ bảng 8 Bài 8: thuỷ tức - nêu đợc cấu tạo dinh d- ỡng và sinh sản của thuỷ tức. - là ngành động vật đa bào đầu tiên. - rèn kĩ năng quan sát. - Tranh - kẻ bảng 5 9 Bài 9: Đa dạng của ngành ruột khoang - thấy đợc sự đa dạng thể hiện ở cấu tạo cơ thể, lối sống, di chuyển. - rèn kĩ năng quan sát. - tranh , phiếu học tập - kẻ bảng 10 Bài 10: Đặc điểm - nêu đợc đặc điểm chung - Tranh - kẻ bảng. 3 chung và vai trò của ngành ruột khoang. của ngành ruột khoang. - vai trò trong tự nhiên và đời sống. 6 11 Bài 11: Sán lá gan - nêu đợc ngành giun dẹp là cơ thể đối xứng 2 bên. - thích ghi với đời sống kí sinh. - tranh - kẻ bảng 12 Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp. - nắm đợc hình dạng và vòng đời cuả một số giun kí sinh. - nêu đợc đặc điểm chung của giun dẹp. - Tranh - kẻ bảng 7 13 Bài 13: Giun đũa - Thấy đợc đăc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dỡng, sinh sản của giun đũa. - rèn kĩ năng quan sát. - tranh - vở ghi 14 Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn. - nêu đặc điểm chung của ngành giun tròn. - nêu đợc một số giun kí sinh từ đó có biện pháp phòng tránh. - tranh - kẻ bảng. 8 15 Bài 15: Giun đất - nêu đợc cấu tạo di chuyển, dinh dỡng, sinh sản của giun đất. - Thấy đợc tiến hoá của giun đất so với giun tròn. - tranh - vở ghi KT 15p 16 Bài 16 Thực hành: mổ và quan sát giun đát - thấy đợc cấu tạo ngoài và cấu tạo trong. - tập thao tác mổ động vật kkônh xơng sống. - bộ đồ mổ - kính lúp - tranh - giun đất. 9 17 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun - nêu đợc đặc điểm chung của ngành giun đốt. - vai trò của chúng. - tranh - kẻ bảng 4 đốt. 18 Kiểm tra 1 tiết - nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh. - đê, đáp án - giấy kiểm tra KT 1T 10 19 Bài 18: Trai sông - nắm đợc đặc điểm cấu tạo thích ghi với đời sống trong bùn cát. - nắm đợc đặc điểm dinh dỡng và sinh sản - tranh phóng to - con trai, vỏ trai 20 Bài 19: Một số thân mềm khác - nêu đợc đặc điểm một số đại diện của ngành. - thấy đợc sự đa dạng của thân mềm. - tranh - mẫu vật ốc sên, sò, ốc nhồi. 11 21 Bài 20: Thực hành: quan sát một số thân mềm - quan sát một số đại diện - phân biệt cấu tạo chính từ vỏ, cấu tạo ngoài đến cấu tạo trong. - bộ đồ mổ, kính lúp, tranh - trai, ốc 22 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm. - trình bày sự đa dạng của thân mềm. - đặc điểm chung và ý nghĩa thực tiễn. - tranh, bảng phụ - kẻ bảng 12 23 Bài 22: Tôm sông - nắm đợc đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nớc. - nắm đợc đặc điểm dinh dỡng, sinh sản của tôm - tranh, mẫu vật, bảng phụ - tôm sống, tôm chín. 24 Bài 23: thực hành: mổ và quan sát tôm sông. - quan sát cấu tạo trong: hệ tiêu hoá, thần kinh. - nhận biết gốc chân ngực và các lá mang. - bộ đồ mổ, kính lúp. - tôm sống 13 25 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác. - nêu đặc điểm về cấu tạo và lối sống của giáp xác. - vai trò thực tiễn. - tranh, bảng phụ - kẻ bảng 26 Bài 25: Nhện và sự đa - nêu đặc điểm cấu tạo - tranh, mẫu vật - kẻ sẵn bảng 5 dạng của lớp hình nhện ngoài và tập tính của chúng . - sự đa dạng và ý nghĩa thực tiễn. 14 27 Bài 26: Châu chấu - nêu đặc điểm cấu tạo ngoài liên quan đến sự di chuyến . - nêu cấu tạo trong, dinh d- ỡng, sinh sản và phát triển của châu chấu. - tranh, mô hình - mẫu vật thật, châu chấu sống. 28 Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ. - trình bày đặc điểm chung của lớp sâu bọ. - nêu đợc vai trò thực tiễn của sâu bọ. - tranh, bảng phụ - kẻ bảng 15 29 Bài 28: Thực hành : xem băng hình về tập tính của sâu bọ. - Hs quan sát, phát hiện 1 số tập tính của sâu bọ thể hiện trong kiếm ăn, cất giữ thức ăn, sinh sản. - máy chiếu, băng hình. - kẻ phiếu học tập. 30 Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp. - nêu đợc đặc điểm chung của ngành chân lớp. - đa dạng và vai trò thực tiễn. - tranh phóng to - kẻ bảng 16 31 Bài 31: cá chép - nêu đợc đặc điểm đời sống cá chép. - cấu tạo ngoài phù hợp với đời sống ở nớc. - tranh, mẫu vật, bảng phụ - cá chép sống. - kẻ bảng 32 Bài 32: Thực hành : Mổ cá - rèn kĩ năng mổ động vật có xơng sống - thấy đợc một số cơ quan của cá trên mẫu mổ. - mẫu cá chép, bộ đồ mổ, tranh phóng to, môn hình não cá - cá chép, cá giếc 17 33 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép. - nắm đợc cấu tạo các hệ cơ quan của cá chép. - giải thích các đặc điểm - tranh, mô hình não cá. - kẻ bảng 6 cấu tạo trong thích ghi đời sống ở nớc. 34 Bài 30 : ôn tập học kì I : động vật không x- ơng sống. - hệ thống các kiến thức đã học. - thấy đợc sự đa dạng và tầm quan trọng của động vật không xơng sống. - hệ thống kiến thức. - vở ghi 18 35 Kiểm tra học kì I - Nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh. - đề, đáp án - giấy kiểm tra KTHK 19 36 Bài 34: Đa dạng và đăck điểm chung của các lớp cá. - thấy đợc sự đa dạng của cá về số loài, lối sống, môi trờng sống. - phân biệt lớp cá sụn với lớp cá xơng. - nêu vai trò của cá trong đời sống - đặc điểm chung của cá. - tranh một số loài cá. - bảng phụ - vở ghi 7 . Trờng trung học cơ sở hơng cần Kế hoạch giảng dạy Môn: sinh học 6, 7 Họ và tên giáo viên: phạm hoài nam Tổ: khoa học tự nhiên Năm học: 2010 - 2011. 3,4 + 89 6 6 ,7 32 36 48 53,9 3 3,4 III. Kế hoạch giảng dạy môn: sinh học 7 - Tổng số tiết: . .70 . - Học kỳ I: 36
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch giảng dạy môn sinh học 7, kế hoạch giảng dạy môn sinh học 7, kế hoạch giảng dạy môn sinh học 7

Bình luận về tài liệu ke-hoach-giang-day-mon-sinh-hoc-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP