NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

4 70 0 Gửi tin nhắn cho Archimedes
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 09:10

B5. Ngôn ngữ lập trình B5. Ngôn ngữ lập trình Làm thế nào để máy tính hiểu và trực tiếp thực hiện được thuật toán? Cần diễn tả thuật toán bằng một ngôn ngữ mà máy tính hiểu và thực hiện được. Ngôn ngữ đó gọi là ngôn ngữ lập trình. Có ba loại ngôn ngữ lập trình: A. Ngôn ngữ máy Ưu điểm: Là ngôn ngữ duy nhất máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện, cho phép khai thác triệt để và tối ưu khả năng của máy. Nhược điểm: Ngôn ngữ phức tạp, phụ thuộc nhiều vào phần cứng, chương trình viết mất nhiều công sức, cồng kềnh và khó hiệu chỉnh. Vì vậy ngôn ngữ này không thích hợp với số đông người lập trình. B. Hợp ngữ Ưu điểm: Là ngôn ngữ kết hợp ngôn ngữ máy với ngôn ngữ tự nhiên của con người (thường là tiếng Anh) để thể hiện các lệnh. Nhược điểm: Còn phức tạp. Vì vậy ngôn ngữ này chỉ thích hợp với các nhà lập trình chuyên nghiệp. Để chương trình viết bằng hợp ngữ thực hiện được trên máy tính, nó cần được dịch ra ngôn ngữ máy bằng chư ơng trình hợp dịch. Để chương trình viết bằng hợp ngữ thực hiện được trên máy tính, nó cần được dịch ra ngôn ngữ máy bằng chư ơng trình hợp dịch. C. Ngôn ngữ bậc cao Ưu điểm: Là ngôn ngữ ít phụ thuộc vào loại máy, chương trình viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nâng cấp. Một số ngôn ngữ bậc cao: Turbo Pascal, Visual Basic, Java, Delphi, C ++ . Vì vậy ngôn ngữ này thích hợp với phần đông người lập trình. . máy tính hiểu và thực hiện được. Ngôn ngữ đó gọi là ngôn ngữ lập trình. Có ba loại ngôn ngữ lập trình: A. Ngôn ngữ máy Ưu điểm: Là ngôn ngữ duy nhất máy. B5. Ngôn ngữ lập trình B5. Ngôn ngữ lập trình Làm thế nào để máy tính hiểu và trực tiếp thực hiện được thuật toán? Cần diễn tả thuật toán bằng một ngôn ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH, NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH, NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Bình luận về tài liệu ngon-ngu-lap-trinh-may-tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP