Kế hoạch dạy học toán 10

13 61 0
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 06:10

TRƯỜNG THPT THANH NƯA TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: TOÁN HỌC LỚP: 10 CHƯƠNG TRÌNH: CƠ BẢN Học kì I. Năm học 2010-2011 -1- 1. Môn học: Đại số 2. Chương trình: Cơ bản Học kì I. Năm học 2010 – 2011 3. Họ và tên giáo viên: Nguyễn thành Long Điện thoại: 0987576778 Địa điểm văn phòng Tổ bộ môn: Trường THPT Thanh Nưa 4. Chuẩn của môn học (Theo chuẩn của do Bộ GD-ĐT ban hành); phù hợp thực tế Sau khi kết thúc học kì I, học sinh sẽ: Chủ Đề Kiến thức Kĩ năng Mệnh Đề. -Biết thế nào là mệnh đề, phủ định của mệnh đề, Biết kí hiệu mọi và tồn tại. - Biết mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương, mệnh đề đảo. - Biết mệnh đề chứa biến. - Xác định được 1 câu cho trước có là mệnh đề hay không. - Biết phủ định của một mệnh đề, xác định được tính đúng sai của các mệnh đề trong các trường hợp đơn giản. - Lập được mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương từ 2 mệnh đề cho trước. - Xác định tính đúng sai của mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương. - Biết lập mệnh đề đảo của mệnh đề cho trước. Tập Hợp. - Hiểu được khái niệm tập hợp, tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau. - Sử dụng đúng các kí hiệu - Biểu diễn tập hợp bằng cách : liệt kê các phần tử của tập hợp hoặc chỉ ra các tính chất đặc trưng của tập hợp. Các phép toán tập hợp. - Hiểu các phép toán : giao của hai tập hợp, hợp của 2 tập hợp, hiệu của hai tập hợp, phần bù của 1 tập con. - Thực hiên được các phép toán lấy giao của hai tập hợp, phần bù của tập hợp. Các tập hợp số - Các tập hợp số - Giao của hai tập hợp, hợp của 2 tập hợp, hiệu của hai tập hợp số. - Biểu diễn các tập hợp số. Số gần đúng ,sai số. - Biết khái niện số gần đúng , sai số tuyệt đối và sai số tương đối, số - Biết tìm số gần đúng của một số với độ chính xác cho trước. -2- quy tròn. Hàm số. - Hiểu khái niệm hàm số , Tập xác định của hàm số , đồ thị của hàm số. - Khái niệm hàm số đồng biến ,hàm số nghịch biến, hàm số chẵn ,hàm số lẻ. - Biết tìm tập xác địnhcủa hàm số. - Biết cách chứng minh hàm số. đồng biến hay nghịch biến, hàm số chẵn ,hàm số lẻ. Hàm số y = ax + b. - Hiểu được sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất. - Thành thạo việc xác định chiều biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc nhất. Hàm số bậc 2. - Hiểu được sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc 2. - Thành thạo việc xác định chiều biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai. Đại cương về phương trình. - Hiểu khái niệm phương trình, nghiệm của phương trình , hai phương trình tương đương. - Hiểu các phép biến đổi tương đương. - Biết nêu điều kiện xác định của 1 phương trình. Phương trình quy về phương trình bậc nhất,bậc 2. - Hiểu cách giải và biện luận phương trình bậc nhất và bậc 2. - Giải thành thạo phương trình bậc nhất, bậc hai. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn. - Hiểu khái niệm nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm của hệ phương trình. - Giải được và biểu diễn được tập nghiệm của phương trình bậc nhất 2 ẩn. Bất đẳng thức. -Biết định nghĩa và tính chất của bất đẳng thức. -Hiểu bất đẳng thức giưa trung bình cộng và trung bình nhân của 2 số không âm. - Chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất nhiều ẩn. - Biết khái niệm bất phương trình ,nghiệm của bất phương trình. - Giải được bất phương trình và hệ bất phương trình đơn giản. 5. Yêu cầu về thái độ . a. Nhận biết được một số ứng dụng trong thực tiễn của Toán học -3- b. Rèn luyện đức tính cần cù, cẩn thận, không ngại khó, phương pháp làm việc khoa học, khả năng tư duy nhạy bén, năng động sáng tạo. c. Có ý thức rèn luỵên năng lực tự học, tự nghiên cứu. 6. Mục tiêu chi tiết Mục tiêu Nội dung MỤC TIÊU CHI TIẾT Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Chương I (Lớp 10) – Mệnh đề.Tập hợp 1. Mệnh đề A1. Hiểu được khái niệm mệnh đề, mệnh đề chứa biến, phủ định của 1 mệnh đề. B1. Xác định được một câu có phải là mệnh đề không, lập được mệnh đề phủ định của 1 mệnh đề. 2. Tập hợp A2. Biết được khái niệm tập hợp,tập hợp con,tập hợp bằng nhau. B2. Biểu diễn tập hợp bằng cách liết kê các phần tử của tập hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp. B3.Xác định con của 1 tập hợp,hai tập hợp bằng nhau. 3. Các phép toán tập hợp A3. Biết được thế nào là giao, hợp, hiệu của hai tập hợp. B4. Thực hiện được các phép toán lấy giao, hợp, hiểu của 2 tập hợp. 4.Các tập hợp số A4.Biết thế nào là khoảng, đoạn, nửa khoảng. B5.Biểu diễn các tập hợp trên trục số, 5.Số gần đứng và sai số A5.Biết thế nào là Sai số tuyệt đối ,sai số tương đối. B6.Cách viết chuẩn của số gần đúng. Chương II (Lớp 10) – Hàm số bậc nhất và bậc hai 1.Hàm số A6.Biết khái niệm hàm số , Tập xác định của hàm số , đồ thị của hàm số. B7. Khái niệm hàm số đồng biến ,hàm số nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ. 2. Hàm số bậc nhất A7. Biết được sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất. B8. vẽ đồ thị. 3.Hàm số bậc hai. A8. Biết được sự biến thiên và đồ thị của hàm B9. vẽ đồ thị. -4- số bậc 2. Chương III ( Lớp 10) Phương trình và hệ phương trình 1.Đại cương về phương trình. A9. Biết khái niệm phương trình, nghiệm của phương trình , B10. Hiểu Hai phương trình tương đương. - Hiểu Các phép biến đổi tương đương. 2.Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai. A10. Biết cách giải phương trình bậc nhất và bậc 2. B11. Hiểu cách Biện luận phương trình bậc nhất và bậc 2. C1 .Giải 1 số phương trình, bất phương trình 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn A11Biết khái niệm nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn. B12. Giải hệ phương trình. Chương IV ( Lớp 10) Bất đẳng thức.Bất phương trình 1.Bất đẳng thức A12.Biết định nghĩa và tính chất của bất đẳng thức. B13.Hiểu bất đẳng thức giưa trung bình cộng và trung bình nhân của 2 số không âm. C 2. Vân dụng định lý cô si chứng minh một số bất đẳng thức. 2.Bất phương trình và hệ bất phương trình 1 ẩn A13. Biết khái niệm bất phương trình ,nghiệm của bất phương trình. B14. Giải một số bất phương trình. 7. Khung phân phối chương trình (theo PPCT của sở GD-ĐT ban hành) Học kì I: 19 tuần, 54 tiết Nội dung bắt buộc/số tiết Nội dung tự Tổng số tiết Ghi chú Lí thuyết Bài tập, ôn tập Thực hành Kiểm tra 31 16tiÕt 2tiÕt 5 tiÕt Có hướng dẫn 54 -5- 8. Lịch trình chi tiết Chương Bài học Tiết HTTCDH PP/học liệu, PTDH KTĐG Ghi chú I. Mệnh đề.Tập hợp 1.Mệnh đề 1-2 Trên lớp Lý thuyết …………. Về nhà PPDH: GQVĐ(MT A1), hướng dẫn học sinh tự học,Hoạt động nhóm (MT B1) Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ ……………………………. Làm bài tập :1,2,3,4 SGK Phát vấn học sinh 3 Trên lớp Bài tập ------------- Về nhà PPDH: HS làm bài tập theo nhóm Học liệu: Phiếu học tập hệ thống các bài tập + SGK, SBT Phương tiện: Bảng, phấn, phiếu học tập Học liệu: SGK, SBT ……………………………. Làm bài tập :14,15,16 SBT Phát vấn 2. Tập hợp 4 Trên lớp Lý thuyết ……… Về nhà PPDH: GQVĐ(MT A2), đàm thoại phát hiện,hoạt động nhóm (MT B2, B3) Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh để tìm ra các cách cho tập hợp Phương tiện: SGK, bảng phụ ……………………………. Làm bài tập :1 SGK phát vấn 3. Các phép toán tập hợp 5 Trên lớp Lí thuyết ………… Về nhà PPDH: GQVĐ(MT A3), đan xen hoạt động nhóm (MT B4) Học liệu: + Hệ thống câu hỏi phát vấn học sinh tìm giao,hợp,hiệu của 2 tập hợp Phương tiện: Bảng, phấn ……………………………. Làm bài tập : 2,3 SGK Phát vấn -6- 6 Trên lớp Bài tập, ------------ Về nhà PPDH: Hoạt động nhóm, bài tập thực hành Học liệu: + SGK, SBT, STK Phương tiên: Bảng, Phấn, phiếu học tập ……………………………. Làm bài tập :25,26,27 SBT Bài tập về nhà, phiếu học tập 4. Các tập hợp số 7 Trên lớp Lý thuyết ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh (MT A4),Học sinh thực hành (B5) Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ ……………………………. Làm bài tập : 1,2,3 SGK Vấn đáp 5. Số gần đúng .sai số 8 Trên lớp Lý thuyết ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh (MTA5), Học sinh thực hành (B6) Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh + SGK Phương tiện: Bảng, phấn. ……………………………. Làm bài tập : 1,2,3 SGK Bài 8 ,9,10,11 Ôn tập chương Vấn đáp Ôn tập 9 Trên lớp Ôn tập ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh tự học.Hoạt động nhóm. Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh (MT A1) Phương tiện: Bảng, phấn, đề cương ôn tập. ……………………………. Làm bài tập : Bài 12,13,14,15 Ôn tập chương Vấn đáp 10 Trên lớp Ôn tập PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh tự học. Hoạt động nhóm. Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh Phương tiện: Bảng, phấn, đề cương Vấn đáp -7- ………… Về nhà ôn tập. ……………………………. Đọc trước bài 1 chương II II. Hàm số bậc nhất và bậc hai 1.hàm số 11 Trên lớp Lý thuyết ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh (MT A6).Hoạt động nhóm (MT B7) Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, đề cương ôn tập. ……………………………. Làm bài tập : 1,2 SGK Vấn đáp 12 Trên lớp Lý thuyết ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh tự học Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh (MT A1) + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ ……………………………. Làm bài tập :3,4 SGK Vấn đáp 2.Hàm số bậc nhất 13 Trên lớp Lý thuyết ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh tự học Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh (MT A1) + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ ……………………………. Làm bài tập :1,2,3,4 SGK Vấn đáp 14 Trên lớp Bài tập ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh (MTA7).Thực hành (MT B8) Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ ……………………………. Làm bài tập : 2 đến 6 SBT Vấn đáp 3.Hàm số bậc hai 15 Trên lớp Lý thuyết PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh (MTA7). Thực hành (MT B9) Vấn đáp -8- ………… Về nhà Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh (MT A1) + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ ……………………………. Làm bài tập : 1,2,3,4 SGK 16 Trên lớp Bài tập ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh tự học Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ ……………………………. Làm bài tập : 8 ,9 Ôn tập chương SGK Vấn đáp Ôn tập 17 Trên lớp Ôn tập ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh tự học Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ ……………………………. Làm bài tập : 8 ,9 Ôn tập chương SGK Vấn đáp 18 Trên lớp Ôn tập ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh tự học Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh (MT A1) + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ ……………………………. Ôn tập kiến thức của chương II tiết sau kiểm tra 45 phút Vấn đáp Kiểm tra 19 Trên lớp Kiểm tra ………… Kiểm tra ……………………………. Tự luận -9- Về nhà Đọc trước bài 1 chương III III. Phương trình và hệ phương trình 1.Đại cương về phương trình 20 Trên lớp Lý thuyết ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh (MT A9 ),Thực hành (MT B10) Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ ……………………………. Làm bài tập : 1,2 SGK Vấn đáp 21 Trên lớp Lý thuyết ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ ……………………………. Làm bài tập : 3,4 SGK Vấn đáp 2.Phương trình quy vềphương trình bậc nhất ,bậc hai. 22 Trên lớp Lý thuyết ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh (MT A10 ),Thực hành (MT B11,C1) Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ ……………………………. Làm bài tập : 1,2,3,4,5 SGK Vấn đáp 23 Trên lớp Lý thuyết ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh (MT A10 ),Thực hành (MT B11,C1) Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ. ……………………………. Làm bài tập : 6,7,8 SGK Vấn đáp 24 Trên lớp Bài tập ………… Về nhà PPDH: GQVĐ, hướng dẫn học sinh tự học,hoạt động nhóm. Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ …………………………. Đọc bài 3 Vấn đáp -10- . THANH NƯA TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: TOÁN HỌC LỚP: 10 CHƯƠNG TRÌNH: CƠ BẢN Học kì I. Năm học 2 010- 2011 -1- 1. Môn học: Đại số 2. Chương. dẫn học sinh tự học, hoạt động nhóm. Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn học sinh + SGK Phương tiện: Bảng, phấn, bảng phụ …………………………. Đọc bài 3 Vấn đáp -10-
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch dạy học toán 10, Kế hoạch dạy học toán 10, Kế hoạch dạy học toán 10

Bình luận về tài liệu ke-hoach-day-hoc-toan-10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP