phep cong co tong bang 100 lop2

Henry Cavendish
Henry Cavendish (11337 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 165
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 02:10

Mô tả: + + 9 27 69 57 18 8 + 66 45 77 83 + 17 = ? 83 + 17 . 3 cộng 7 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 0 10 83 + 17 = 100 . 8 cộng 1 bằng 9, thêm 1, viết 10. Tính: 1 99 75 64 48 + + + + 1 25 36 52 0 10 0 10 0 0 10 10 2 Tính nhẩm (theo mẫu): 60 + 40 = 80 + 20 = 30 + 70 = 90 + 10 = 50 + 50 = 100 100 100 100 100 Mẫu: 60 + 40 =? Nhẩm: 6 chục + 4chục =10 chục 10 chục = 100 Vậy: 60 + 40 = 100 3 Số ? a) b) 58 35 100 + 12 + 15 + 30 - 20 50 70 30 Một cửa hàng buổi sáng bán được 85 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường? 4 4 Bài giải Số ki-lô-gam đường buổi chiều cửa hàng đó bán được là: 85 + 15 = 100 (kg) Đáp số: 100 kilôgam. . + 10 = 50 + 50 = 100 100 100 100 100 Mẫu: 60 + 40 =? Nhẩm: 6 chục + 4chục =10 chục 10 chục = 100 Vậy: 60 + 40 = 100 3 Số ? a) b) 58 35 100 + 12 + 15 +. đó bán được là: 85 + 15 = 100 (kg) Đáp số: 100 kilôgam. 83 + 17 = ? 83 + 17 . 3 cộng 7 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 0 10 83 + 17 = 100 . 8 cộng 1 bằng 9, thêm

— Xem thêm —

Xem thêm: phep cong co tong bang 100 lop2, phep cong co tong bang 100 lop2, phep cong co tong bang 100 lop2

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu phep-cong-co-tong-bang-100-lop2

Đăng ký

Generate time = 0.36085200309753 s. Memory usage = 18.53 MB