phep cong co tong bang 100 lop2

15 174 0 Gửi tin nhắn cho Henry Cavendish
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 02:10

+ + 9 27 69 57 18 8 + 66 45 77 83 + 17 = ? 83 + 17 . 3 cộng 7 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 0 10 83 + 17 = 100 . 8 cộng 1 bằng 9, thêm 1, viết 10. Tính: 1 99 75 64 48 + + + + 1 25 36 52 0 10 0 10 0 0 10 10 2 Tính nhẩm (theo mẫu): 60 + 40 = 80 + 20 = 30 + 70 = 90 + 10 = 50 + 50 = 100 100 100 100 100 Mẫu: 60 + 40 =? Nhẩm: 6 chục + 4chục =10 chục 10 chục = 100 Vậy: 60 + 40 = 100 3 Số ? a) b) 58 35 100 + 12 + 15 + 30 - 20 50 70 30 Một cửa hàng buổi sáng bán được 85 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường? 4 4 Bài giải Số ki-lô-gam đường buổi chiều cửa hàng đó bán được là: 85 + 15 = 100 (kg) Đáp số: 100 kilôgam. . + 10 = 50 + 50 = 100 100 100 100 100 Mẫu: 60 + 40 =? Nhẩm: 6 chục + 4chục =10 chục 10 chục = 100 Vậy: 60 + 40 = 100 3 Số ? a) b) 58 35 100 + 12 + 15 +. đó bán được là: 85 + 15 = 100 (kg) Đáp số: 100 kilôgam. 83 + 17 = ? 83 + 17 . 3 cộng 7 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 0 10 83 + 17 = 100 . 8 cộng 1 bằng 9, thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: phep cong co tong bang 100 lop2, phep cong co tong bang 100 lop2, phep cong co tong bang 100 lop2

Bình luận về tài liệu phep-cong-co-tong-bang-100-lop2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP