Luyện từ và câu lớp 4 (TCVN3)

105 614 2
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 02:10

. Phân biệt từ láy và từ ghép ? Cho ví dụ? - Về nhà tìm một số từ thuộc vào 2 loại từ trên? Lấy ví dụ? - Chuẩn bị bài : Luyện tập về từ ghép và từ láy - GV. HS :Từ điển là sách tập hợp các từ TV. Khi thấy một đơn vị đợc giải thích thì đó là từ; có thể là từ đơn hoặc từ phức. - HS dựa vào từ điển để tìm các từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện từ và câu lớp 4 (TCVN3), Luyện từ và câu lớp 4 (TCVN3), Luyện từ và câu lớp 4 (TCVN3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn