giao an tap viet 3- hot

67 38 0 Gửi tin nhắn cho Hannes Alfvén
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

  • Loading...
1/67 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 01:10

Giáo án lớp 3 - Trờng Tiểu học Yên Sở Tuần: 1 Thứ ngày tháng năm 2009 Bài: Ôn chữ hoa A I. Mục tiêu: - Viết đúng chữ hoa A (1dòng); V, D (1 dòng). - Viết đúng tên riêng Vừ A Dính và câu ứng dụng "Anh em . đỡ đần" (1lần) bằng chữ cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, tơng đối đều nét và thẳng hàng; Bớc đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa và chữ viết thờng trong chữ ghi tiếng. II. Chuẩn bị: - Mẫu chữ hoa A, tên riêng Vừ A Dính - Phấn màu. III. Hoạt động dạy và học: Thời gian Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 1) Mở bài - GV yêu cầu của giờ tập viết lớp 3 tiếp tục rèn luyện cách viết chữ hoa không viết rời mà viết từ và câu có chứa chữ hoa ấy HS theo dõi 33 2) Bài mới a) gt bài b) HD viết trên bảng con - GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học - GV yêu cầu HS quan sát bài trên bảng - Yêu cầu HS đọc - GV yêu cầu HS tìm chữ hoa có trong bài - GV đính chữ hoa A lên bảng, yêu cầu HS quan sát và nhận xét độ cao, cấu tạo của chữ - GV viết mẫu và nêu cách viết - GV tiếp tục viết mẫu chữ V, D và nêu cách viết - GV yêu cầu HS viết vào bảng con- GV nhận xét, đánh giá chữ viết HS đọc tên bài HS quan sát và đọc bài viết Chữ A, V, D Gồm 2 nét HS QS HS QS HS viết A, V, D HS giơ bảng Giáo viên: Trần Thị Hồng Quyên Giáo án lớp 3 - Trờng Tiểu học Yên Sở Thời gian Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Luyện viết từ ứng dụng - GV yêu cầu HS nêu từ ứng dụng của bài viết - GV đính mẫu lên bảng và gt về Vừ A Dính là 1 thiếu niên (SGK - 43) - GV yêu cầu HS QS và nhận xét về cỡ chữ của tên riêng - GV viết mẫu và nêu cách viết - GV yêu cầu HS viết vào bảng con - GV yêu cầu HS giơ bảng + Nhận xét, đánh giá chữ viết HS nghe Chữ hoa 2 ly rỡi chữ thờng 1 ly HS tập viết vào bảng con HS giơ bảng - Luyện viết câu ứng dụng - GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng - GV hỏi: Con hiểu câu tục ngữ này muốn khuyên chúng ta điều gì? - GV yêu cầu HS viết bảng con chữ Anh, Rách Anh em chân tay Anh em thân thiết, gắn bó với nhau HS tập viết ở bảng con c) Hớng dẫn viết vào vở - GV y/c HS đọc y/c của bài viết - GV lu ý HS cách cầm bút t thế ngồi viết đúng 1 HS đọc HS lắng nghe, HS viết bài vào vở d) Chấm chữa - GV chấm 1 số bài, nhận xét và cho điểm HS theo dõi 2 3) Củng cố Dặn dò - GV nhận xét giờ học - Dặn HS viết phần luyện thêm ở nhà Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: . . . . . . Giáo viên: Trần Thị Hồng Quyên Giáo án lớp 3 - Trờng Tiểu học Yên Sở Tuần: 2 Thứ ngày tháng. năm 2009 Bài: Ôn chữ hoa Ă, Â I. Mục tiêu: - Viết đúng chữ hoa Ă (1dòng); Â, L (1 dòng). - Viết đúng tên riêng Âu Lạc và câu ứng dụng "Ăn quả .mà trồng" (1lần) bằng chữ cỡ nhỏ II. Chuẩn bị: - Mẫu chữ hoa Ă, Â và tên riêng - Phấn màu. III. Hoạt động dạy và học: Thời gian Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 1) KTBC - GV kiểm tra bài viết ở nhà - GV yêu cầu HS viết chữ hoa A Vừ A Đính - GV nhận xét, đánh giá chữ viết - GV nhận xét bài viết của HS ở vở 2 HS viết bảng lớp + Cả lớp viết bảng con. HS giơ bảng 33 2) Bài mới a) gt bài b) Hớng dẫn viết trên bảng con - GV nêu mđ, y/c của tiết học - GV y/c HS nhắc lại tên bài - GV yêu cầu HS QS bài trên bảng - GV yêu cầu HS tìm các chữ hoa có trong bài - GV đính mẫu chữ Ă, Â lên bảng y/c HS QS so sánh và nhận xét cấu tạo của chữ - Dựa bài trớc nêu cách viết chữ Ă, Â - GV viết mẫu và hd viết - Cho HS viết bảng con, nhận xét Ôn chữ hoa Ă, Â HS QS Â, L Đều có 3 nét. Khác nhau ở dấu "á, ấ" - HS nêu cách viết - HS QS - viết bảng con Thời Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo viên: Trần Thị Hồng Quyên Giáo án lớp 3 - Trờng Tiểu học Yên Sở gian - Luyện viết từ ứng dụng - GV gọi HS đọc từ ứng dụng => GV giảng từ Âu Lạc là tên nớc ta thời cổ, có vua An Dơng Vơng - GV đính từ Âu Lạc lên bảng và y/c HS nhận xét về cỡ chữ - GV viết mẫu và nêu cách viết - GV yêu cầu HS viết vào bảng con + Nhận xét, đánh giá chữ viết của HS Âu Lạc Chữ Â, L: 2 ly rỡi còn lại viết 1 ly HS QS HS tập viết HS giơ bảng - Luyện viết câu ứng dụng - GV yêu cầu đọc câu ứng dụng - Câu tục ngữ đó muốn nói lên điều gì? - GV y/c HS viết chữ: Ăn khoai, Ăn quả - Nhận xét, đánh giá chữ viết 1 HS đọc câu Phải biết ơn những ngời giúp đỡ mình, HS tập viết ra bảng con c) Hớng dẫn viết vào vở - GV yêu cầu đọc toàn bộ bài viết - GV hỏi về cách cầm bút và t thế ngồi viết đúng - Yêu cầu HS viết bài 1 HS đọc cầm bút bằng 3 ngón tay ngồi thẳng HS viết bài 2 3) Củng cố - GV nhận xét giờ học, dặn HS tập viết phần luyện thêm ở nhà Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: . . . . . . Giáo viên: Trần Thị Hồng Quyên Giáo án lớp 3 - Trờng Tiểu học Yên Sở Tuần: 3 Thứ ngày tháng năm 2009 Bài: Ôn chữ hoa B I. Mục tiêu: - Viết đúng chữ hoa B (1dòng); H, T (1 dòng). - Viết đúng tên riêng Bố Hạ và câu ứng dụng "Bầu ơi chung một giàn" (1lần) bằng chữ cỡ nhỏ. II. Chuẩn bị: - Mẫu chữ hoa B. - Các chữ Bố Hạ III. Hoạt động dạy và học: Thời gian Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 1) KTBC - GV kiểm tra bài viết ở nhà - Yêu cầu HS viết từ Âu Lạc - Nhận xét, cho điểm 2 HS mang vở 1 HS lên bảng + Lớp viết bảng con 33 2) Bài mới a) gt bài b) Hớng dẫn viết trên bảng con - Luyện viết các chữ hoa - GV nêu mđ, y/c của tiết học - GV yêu cầu QS, tìm hiểu các chữ hoa có trong bài - GV đính mẫu chữ B lên bảng và y/c HS nêu cấu tạo: Cao 2,5 ly, gồm 2 nét: Gần giống nét móc ngợc trái phía trên hơi llợn, đầu móc cong vào trong. nét 2 là kết hợp của nét cong trên và phải nối liền nhau tạo vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ. - GV viết mẫu và nêu cách viết chữ B, H, T - Yêu cầu 1 HS viết chữ B, H, T cả lớp viết vào bảng con. - Nhận xét chữ viết của HS HS QS B, H HS QS 1 HS lên bảng, lớp viết bảng con - Luyện viết từ ứng dụng - GV gọi HS đọc từ ứng dụng - Bố Hạ: một xã ởYên Thế, Bắc Giang nơi có giống cam ngon nổi tiếng. Bố Hạ Thời Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo viên: Trần Thị Hồng Quyên Giáo án lớp 3 - Trờng Tiểu học Yên Sở gian - GV đính lên bảng và yêu cầu HS nhận xét về cỡ chữ trong từ Bố Hạ - GV viết mẫu và nêu cách viết - Yêu cầu 1 HS tập viết từ vào bảng, 1 HS lên bảng Nhận xét chữ viết của học sinh B, H cao 2 ly rỡi còn lại viết 1 ly HS QS 1 HS lên bảng cả lớp viết bảng con - Luyện viết câu ứng dụng - Gọi HS đọc câu ứng dụng - Câu tục ngữ đó muốn khuyên ta điều gì? - Yêu cầu 1 HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng con + Nhận xét chữ viết của HS 1 HS đọc Khuyên ngời trong một nớc, thơng yêu nhau 1 HS viết bảng, cả lớp viết bảng con c) Hớng dẫn viết vào vở - Gọi HS đọc yêu cầu của bài viết - GV hỏi HS về t thế ngồi viết và cách cầm bút - Yêu cầu HS viết bài 1 HS đọc ngồi thẳng cầm 3 đầu ngón tay Cả lớp viết bài d) Chấm, chữa bài - GV chấm 1 số bài viết, nhận xét và cho điểm 2 3) Củng cố Dặn dò - Nêu lại nội dung - GV nhận xét giờ học Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: . . . . . . Giáo viên: Trần Thị Hồng Quyên Giáo án lớp 3 - Trờng Tiểu học Yên Sở Tuần: 4 Thứ ngày tháng năm 2009 Bài: Ôn chữ hoa C I. Mục tiêu: - Viết đúng chữ hoa C (1dòng); L, N (1 dòng). - Viết đúng tên riêng Cửu Long và câu ứng dụng "Công cha . trong nguồn chảy ra" (1lần) bằng chữ cỡ nhỏ. II. Chuẩn bị: - Mẫu chữ hoa C, tên riêng Cửu Long III. Hoạt động dạy và học: Thời gian Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3 1) KTBC - Yêu cầu 1 HS viết các chữ Bố Hạ, Bầu, cả lớp viết bảng - Nhận xét, cho điểm 1 HS lên bảng cả lớp viết bảng 33 35 2) Bài mới a) gt bài b) Hớng dẫn HS viết bảng con - Luyện viết các chữ hoa - GV nêu mđ, y/c của tiết học - GV yêu cầu HS QS bài viết - GV yêu cầu HS tìm các chữ hoa có trong bài viết - GV đính mẫu chữ hoa lên bảng và yêu cầu HS nêu nhận xét cấu tạo, độ cao của từng chữ hoa - GV viết mẫu và nêu cách viết các chữ C, S, T, N - Y/c 1 HS tập viết chữ C, S, T, N trên bảng, cả lớp viết bảng con - Nhận xét, chỉnh sửa HS QS C, S, T, N Chữ C: cao 5 ly Là kết hợp của 2 nét cơ bản cong dới và cong trái nối liền nhau tạo vòng xoắn to ở đầu chữ 1 HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - Luyện viết từ ứng dụng - Gọi HS đọc từ ứng dụng - GV giới thiệu cho cả lớp biết về sông Cửu Long kết hợp chỉ vị trí sông trên bản đồ 1 HS đọc Thời gian Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo viên: Trần Thị Hồng Quyên Giáo án lớp 3 - Trờng Tiểu học Yên Sở - Yêu cầu HS nhận xét về cỡ chữ trong từ Cửu Long - GV viết mẫu và nêu cách viết - Y/c HS viết từ vào bảng con + Nhận xét chữ viết của HS C, L, g: viết 2 ly rỡi còn lại viết 1 ly HS lắng nghe Cả lớp viết Nhận xét - Luyện viết từ ứng dụng - Gọi HS đọc câu ca dao - GV giảng nd: Công ơn của cha mẹ rất lớn lao - Y/c HS tập viết: Công, Thái Sơn, Nghĩa vào bảng con, 1 HS lên bảng 1 HS đọc 1 HS lên bảng, cả lớp viết vào bảng con c) Hớng dẫn HS viết vào vở - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài viết - GV yêu cầu HS nêu cách cầm bút, và t thế ngồi đúng - Yêu cầu HS viết bài Cầm 3 ngón tay ngồi thẳng d) Chấm chữa bài - GV yêu cầu mỗi HS mang vở lên chấm - Nhận xét chữ viết 4 5 HS 2 3) Củng cố Dặn dò - GV nhận xét giờ học - Nhắc nhỏ HS học thuộc câu ca dao Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: . . . . . . Giáo viên: Trần Thị Hồng Quyên Giáo án lớp 3 - Trờng Tiểu học Yên Sở Tuần: 5 Thứ ngày tháng năm 2009 Bài: Ôn chữ hoa C (tiếp) I. Mục tiêu: - Viết đúng chữ hoa C (1dòng); V, A (1 dòng). - Viết đúng tên riêng Chu Văn An và câu ứng dụng "Chim khôn dễ nghe" (1lần) bằng chữ cỡ nhỏ. II. Chuẩn bị: - Mẫu chữ hoa C. - Mẫu tên riêng Chu Văn An III. Hoạt động dạy và học: Thời gian Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3 1) KTBC - Gọi 2 HS lên bảng: C, Cửu Long - Nhận xét bài viết giờ học - Nhận xét, cho điểm Cả lớp viết nháp 35 2) Bài mới a) gt bài b) Hớng dẫn HS viết BC * Luyện viết chữ hoa Ôn chữ hoa B * Chữ Ch - GV treo mẫu chữ C - Nêu lại cách viết chữ C - Chữ Ch gồm mấy chữ ghép lại - GV viết mẫu chữ Ch và hớng dẫn cách viết - Yêu cầu cả lớp viết nháp * Chữ V, A - GV treo mẫu - Nêu cấu tạo chữ V, A - GV viết mẫu và hớng dẫn cách viết chữ V (chữ A) - GV nhận xét HS QS 2 chữ C & h HS QS HS QS HS theo dõi Thời Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo viên: Trần Thị Hồng Quyên Giáo án lớp 3 - Trờng Tiểu học Yên Sở gian Từ ứng dụng - GV treo từ ứng dụng - GV giới thiệu về ông Chu Văn An - Từ ứng dụng gồm có mấy tiếng - Nhận xét về độ cao, k/c của các chữ trong từ ứng dụng? - GV viết mẫu + hớng dẫn cách viết từ: Chu Văn An - Yêu cầu cả lớp viết vở: Chu Văn An - GV nhận xét HS đọc từ ứng dụng 3 tiếng Chữ hoa 2,5 ly còn lại viết 1 ly HS viết BC CVAn * Câu ứng dụng Chim khôn. dễ nghe - Câu tục ngữ này khuyên ta điều gì? => GV giúp HS hiểu nd câu tục ngữ - Nhận xét về độ cao, k/c của các chữ trong câu? - Nhận xét c) HS viết vở - Yêu cầu cả lớp viết vở HS viết d) Chấm, chữa bài - GV chấm 1 số bài, nhận xét chung HS viết 3) Củng cố Dặn dò - Nhận xét giờ học Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: . . . . . . Giáo viên: Trần Thị Hồng Quyên . muốn khuyên chúng ta điều gì? - GV yêu cầu HS viết bảng con chữ Anh, Rách Anh em chân tay Anh em thân thiết, gắn bó với nhau HS tập viết ở bảng con c) Hớng. từ: Chu Văn An - Yêu cầu cả lớp viết vở: Chu Văn An - GV nhận xét HS đọc từ ứng dụng 3 tiếng Chữ hoa 2,5 ly còn lại viết 1 ly HS viết BC CVAn * Câu ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tap viet 3- hot, giao an tap viet 3- hot, giao an tap viet 3- hot

Bình luận về tài liệu giao-an-tap-viet-3-hot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP