TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA PHI KIM

19 476 6
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 01:10

Kim loại có những tính chất vật lý Kim loại có những tính chất vật lý : : Có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. Có tính dẻo và có ánh kim. Kim loại có những tính chất vật lý và Kim loại có những tính chất vật lý và tính chất hoá học chung nào? tính chất hoá học chung nào? Kim loại có những tính chất hóa học Kim loại có những tính chất hóa học : : Tác dụng với phi kim. Tác dụng với dung dịch axit. Tác dụng với dung dịch muối. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Chương III: phi kim Clo, cacbon, silic cú nhng tớnh cht v ng dng gỡ? Phi kim cú nhng tớnh cht vt lý v tớnh cht hoỏ hc no? Bng tun hon cỏc nguyờn t hoỏ hc c cu to nh th no v cú ý ngha gỡ?  Quan sát mẫu chất phi kim : Brom,oxi, l u ư huỳnh, Cacbon, Clo, phot pho. TiÕt 30- B i 25: TÝnh chÊt cđa phi kimà I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? Ngồi những tính chất vật lí nêu trên phi kim còn có những tính chất vật lí nào khác? Em có nhận xét gì về trạng thái tồn tại các phi kim ở điều kiện thường? TiÕt 30-B i 25: TÝnh chÊt cđa phi kimà I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? II/ Phi kim có những tính chất hố học nào? 1/ Tác dụng với kim loại: - Ở điều kiện thường phi kim tồn tại ở cả 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí. - Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp. - Một số phi kim độc:Cl 2 , Br 2 , I 2 Phi kim có những tính chất vật lí nào? TiÕt 30-B i 25: TÝnh chÊt cđa phi kimà I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? II/ Phi kim có những tính chất hố học nào? 1/ Tác dụng với kim loại: Viết PTHH natri tác dụng với Clo và sắt tác dụng với lưu huỳnh? (Vàng lục) (Trắng) 2Na (r) + Cl 2(k) 2NaCl (r) t 0 Fe (r) + S (r) FeS (r) t 0 (Trắng xám) (Vàng) (Đen) 2Cu (r) + O 2(k) 2CuO (r) t 0 (Đen) (Đỏ) Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit. (SGK) * Nhiều phi kim tác dụng với kim loại * Oxi tác dụng với kim loại Tạo thành muối Tạo thành oxit Qua các phương trình trên em nào có nhận xét gì về tính chất của phi kim tác dụng với kim loại? Viết PTHH Oxi tác dụng với Cu ? TiÕt 30-B i 25: TÝnh chÊt cđa phi kimà I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? II/ Phi kim có những tính chất hố học nào? 1/ Tác dụng với kim loại: 2/ Tác dụng với hiđro: O 2(k) + 2H 2(k) 2H 2 O (h) t 0 * Oxi tác dụng với hiđro * Clo tác dụng với hiđro Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit. * Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối. * Oxi tác dụng với kim loại tạo thành Oxit. (SGK) Hơi nước Oxi tác dụng với hiđro tạo thành sản phẩm là chất nào? Viết phương trình phản ứng xảy ra? Quan sát thí nghiệm và nêu hiện tượng khí hidro cháy trong khí Clo? TiÕt 30- B i 25: TÝnh chÊt cđa phi kimà I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? II/ Phi kim có những tính chất hố học nào? 1/ Tác dụng với kim loại: 2/ Tác dụng với hiđro: O 2(k) + 2H 2(k) 2H 2 O (h) t 0 * Oxi tác dụng với hiđro Nước * Clo tác dụng với hiđro Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit. * Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối. * Oxi tác dụng với kim loại tạo thành Oxit. H 2 KhÝ HCl Cl 2 Giấy q tím HCl (SGK) Hiện tượng: Hiđro cháy trong khí Clo tạo thành khí không màu. Màu vàng lục của khí Clo biến mất, giấy quỳ tím hóa đỏ. * Vì khí hiđro clorua tan trong nước tạo thành dd axit clohidric làm q tím hoá đỏ. TiÕt 30-B i 25: TÝnh chÊt cđa phi kimà I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? II/ Phi kim có những tính chất hố học nào? H 2(k) + Cl 2(k) 2HCl (k) t 0 Ngoài ra nhiều phi kim khác như: C, S, Br 2 … tác dụng với hiđro cũng tạo thành hợp chất khí. C + 2H 2 CH 4 (khí metan) S + H 2 H 2 S (khí hiđro sunfua) Br 2 + H 2 2HBr (khí hiđro bromua) t 0 t 0 t 0 * Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất khí. 3/ Tác dụng với oxi: 1/ Tác dụng với kim loại: 2/ Tác dụng với hiđro: * Oxi tác dụng với hiđro * Clo tác dụng với hiđro Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit. * Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối. * Oxi tác dụng với kim loại tạo thành Oxit. (SGK) Vì sao q tím chuyển sang màu đỏ? khí hiđro clorua V yậ Clo tác dụng với hiđro tạo thành chất gì? Hơi nước Viết PTHH của Hiđro với Clo ? Qua các phương trình trên em nào rút ra nhận xét gì về phi kim tác dụng với Hiđro ? Lưu huỳnh cháy trong Oxi TiÕt 30-B i 25: TÝnh chÊt cđa phi kimà Quan sát hiện tượng viết phương trình phản ứng đốt lưu huỳnh trong oxi? Quan sát hiện tượng viết phương trình phản ứng Phốt pho cháy trong oxi? Khãi tr¾ng Kh«ng mµu Phot pho cháy trong Oxi 4P (r) + 5O 2(k) 2P 2 O 5(r) S (r) + O 2(k) SO 2(k) t 0 t 0 . những tính chất vật lý và Kim loại có những tính chất vật lý và tính chất hoá học chung nào? tính chất hoá học chung nào? Kim loại có những tính chất hóa học. cđa phi kim I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? II/ Phi kim có những tính chất hố học nào? 1/ Tác dụng với kim loại: - Ở điều kiện thường phi kim
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA PHI KIM, TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA PHI KIM, TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA PHI KIM

Bình luận về tài liệu tinh-chat-hoa-hoc-cua-phi-kim

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP