giao an tuan 9 lop 1

29 101 0 Gửi tin nhắn cho Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose

Satyendra Nath Bose

Tải lên: 11,660 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 01:10

Trường tiểu học Mỹ Chánh A TUẦN 9 Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010 HỌC VẦN Bài 35:uôi - ươi I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần uôi, ươi và từ : nải chuối, múi bưởi. 2.Kó năng :Học sinh đọc và viết được : uôi, ươi và từ : nải chuối, múi bưởi. Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối, chò Kha rủ bé chơi trò đố chữ. 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Chuối, bưởi, vú sữa. GDMT:Khi ăn quả chuối cần có ý thức bỏ rác đúng quy đònh. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: nải chuối, múi bưởi -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Chuối, bưởi, vú sữa. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III. Hoạt động dạy học : Tiết1 A- Mở bài: 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết: cái túi, vui vẻ, gửi quà, ngửi mùi ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con) -Đọc câu ứng dụng: Dì Na vùa gửi thư về. Cả nhà vui quá( 2 em) -Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giới thiệu bài :Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới : vần uôi, ươi – Ghi bảng B – Phát triển bài: Hoạt động 1 :Dạy vần uôi -ươi +Mục tiêu: nhận biết được: uôi,ươi , nải chuối, múi bưởi. +Cách tiến hành :Dạy vần uôi: -Nhận diện vần :Vần uôi được tạo bởi : uô và i GV đọc mẫu Hỏi: So sánh uôi và ôi? -Phát âm vần: -Đọc tiếng khoá và từ khoá : chuối, nải chuối Phát âm ( 2 em - đồng thanh) Phân tích vần uôi.Ghép bìa cài: uôi Giống: kết thúc bằng i Khác : uôi bắt đầu bằng u Đánh vần( cá nhân - đồng thanh) Người soạn:Trần Thò Liễu Phượng 1 Trường tiểu học Mỹ Chánh A -Đọc lại sơ đồ: uôi chuối nải chuối GDMT:Khi ăn quả chuối cần có ý thức bỏ rác đúng quy đònh. Dạy vần ươi: ( Qui trình tương tự) ươi bưởi múi bưởi - Đọc lại hai sơ đồ trên bảng Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS viết đúng quy trình vần từ ứng dụng -Cách tiến hành:Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên bảng ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối) Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: -MT:HS đọc trơn được từ ứng dụng -Cách tiến hành:HS đọc Gv kết hợp giảng từ tuổi thơ túi lưới buổi tối tươi cười -Đọc lại bài ở trên bảng Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc: +Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng +Cách tiến hành : Đọc lại bài tiết 1 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS Đọc câu ứng dụng: Buổi tối, chò Kha rủ bé chơi trò đố chữ. -Đọc SGK: Hoạt động 2:Luyện viết: -MT:HS viết được vần từ vào vở -Cách tiến hành:GV đọc HS viết vào vở theo dòng. Hoạt động 3:Luyện nói: +Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :“Chuối, bưởi, vú sữa”. +Cách tiến hành : Đọc trơn( cá nhân - đồng thanh) Phân tích và ghép bìa cài: chuối Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ ( cá nhân - đồng thanh) Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh) ( cá nhân - đồng thanh) Theo dõi qui trình Viết b. con: uôi, ươi ,nải chuối, múi bưởi. Tìm và đọc tiếng có vần vừa học Đọc trơn từ ứng dụng: ( cá nhân - đồng thanh) Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh) Nhận xét tranh Đọc (cá nhân – đồng thanh) -HS mở sách . Đọc cá nhân 10 em Viết vở tập viết Quan sát tranh và trả lời Người soạn:Trần Thò Liễu Phượng 2 Trường tiểu học Mỹ Chánh A Hỏi:-Trong tranh vẽ gì? -Trong ba thứ quả em thích loại nào? -Vườn nhà em trồng cây gì?? -Chuối chín có màu gì? Vú sữa chín có màu gì? -Bưởi thường có nhiều vào mùa nào? C – Phần kết thúc: - Cho HS chơi trò chơi: “tìm chữ vừa học” - Cho HS đọc lại bài học. - Nhận xét tuyên dương - Về nhà đọc lại bài - Tập viết lại âm vừa học - Xem bài sau - Học sinh thực hành chơi - Vài HS đọc lại bài - HS lắng nghe Toán (tiết 33) Luyện tập/52 I/. MỤC TIÊU : 1/. Kiến thức : Giúp Học sinh củng cố về phép cộng một số với 0, : Bảng cộng và làm tính công trong phạm vi 5. So sánh các số và tính chất của phép cộng ( Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi ) 2/. Kỹ năng : - Học sinh biết cộng một số với 0, làm tính cộng trong phạm vi 5. biết so sánh các số và tính chất của phép cộng . 3/. Thái độ :Ham thích toán học , giáo dục Học sinh tính chính xác . II/. CHUẨN BỊ : 1/. Giáo viênPhấn màu , phiếu luyện tập. 2/. Học sinh : Bút thước , vở bài tập III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC A- Mở bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1/. ỔN ĐỊNH (1’) 2/. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’): Một số cộng với 0 thì kết quả như thế nào? Giáo viên mời 2 Học sinh lên bảng làm bài 0 + 5 = ……… 4 + 0 = ……… 0 + 0 = ……… 2 + 0 = ……… 1 + 0 = ……… 0 + 3 = …….  Giáo viên nhận xét:ghi điểm Giáo viên đọc : 3 + 0 ……… 1 + 2 4 + 1 ……… 2 + 2 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hát 1 Học sinh nêu Học sinh dưới lơp làm bài ra bảng con Học sinh nhận xét bài bạn và sửa sai Học sinh làm bảng con Học sinh nhận xét bài Người soạn:Trần Thò Liễu Phượng 3 Trường tiểu học Mỹ Chánh A  Nhận xét chung: 3/. Bài mới : Luyện tập Giới thiệu bài Các em đã được học bài số 0 trong phép cộng . Hôm nay, chúng ta sẽ được luyện tập thực hành B – Phát triển bài: HOẠT ĐỘNG 1 :(20 ‘)Trò chơi HOẠT ĐỘNG 2: (5’) Thực hành. Mục tiêu: Học sinh thực hiện đúng các phép tính Phương pháp : Trò chơi , thực hành, vấn đáp. ĐDDH:Vở in . Yêu cầu Học sinh mở vở bài tập Bài 1: Nêu yêu cầu bài 1? Giáo viên gắn lên bảng nội dụng bài : 0+ 1 = ……… 1 + 1 = ……… 2 + 1 = ……… 3 + 1 = ……… 4 + 1 = ……… 0 + 2 = ……… 1 + 2 = ……… 2 + 2 = ……… 3 + 2 = ……… 0 + 3 = ……… 1 + 3 = ……… 2 + 3 = ……… 0 + 4 = ……… 1 + 4 = ……… Giáo viên nhận xét Bài 2: Nêu yêu cầu bài 2? Giáo viên đọc : 1 + 2 = ……… 2 + 1 = ……… 1 + 3 = ……… 3 + 1 = ……… 1 + 4 = ……… 4 + 1 = ……… 0 + 5 = ……… 5 + 0 = ……… 1 + 2 so sánh với 2+ 1 có kết quả như thế nào? Một số cộng với 0 kết quả như thế nào?.  Giáo viên nhận xét: Bài 3: Giáo viên hướng dẫn Giáo viên nhận xét 5 vở Học sinh 2… .2+3 5………5+0 2+3……4+0 5……2+1 0+3……4 1+0……0+1  Giáo viên nhận xét: C – Phần kết thúc: -hs chia 2 tổ chơi đố bạn Học sinh nhận xét -HS làm bảng con 2 Học sinh đại diện lên gắn bảng cài trước lớp Học sinh nhận xét . -Nêu yêu cầu:điền dấu > < = -HS làm vào vở: Học sinh mở vở Tính ghi kết quả vào chỗ chấm. 2 em sửa trên bảng lớp: Học sinh làm bài , nêu kết qủa . Người soạn:Trần Thò Liễu Phượng 4 Trường tiểu học Mỹ Chánh A -Hỏi hs một số công thức cộng - Bài tập về nhà: Bài tập trong SGK - Chuẩn bò : Luyện tập chung Nhận xét tiết học -hs trả lời cá nhân -Lắng nghe Đạo đức (tiết 9) LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHIN EM NHỎ I/. MỤC TIÊU : 1/. Kiến thức: Học sinh hiểu được thế nào là lễ phép với anh chò nhưng nhường nhòn em nhỏ, hoà thuận với nhau để cha mẹ vui lòng 2/. Kỹ năng : Học sinh biết cách cư sử lễ phép với anh chò nhường nhòn em nhỏ trong gia đình 3/. Thái độ : Giáo dục Học sinh biết lễ phép với người lớn nhường nhòn chia sẻ với em II/. CHUẨN BỊ : 1/. Giáo viên : Tranh vẽ bài tập 1 + 2 2/. Học sinh: - SGK. Vở bài tập III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC A- Mở bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1/Ổn Đònh : (1’) 2/. Bài Cũ (5’):GIA ĐÌNH EM. -Sống trong gia đình em được cha mẹ quan tâm như thế nào? -Em đã làm gì để cha mẹ vui lòng, -Trẻ em có bổn phận gì ?  Nhận xét : 3/. Bài Mới : (25’) Giáo viên đưa ra tình huống và hỏi? + Mẹ chia 2 quả cam, chò em hãy chia nhau. Người chò cho e3m 1 quả, người em cầm 2 tay và nói lời cảm ơn chò. Vậy ai là người lễ phép , ai biết nhường nhòn.? + Qua tình huống trên con biết thế nào là lễ phép , nhường nhòn em qua bài học hôm nay, cô muốn giới thiệu với các em bài lễ phép với anh chò , nhường nhòn em nhỏ . - Giáo viên ghi tựa : HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hát Học sinh tự nêu Người em lễ phép Người chò biết nhường nhòn em Người soạn:Trần Thò Liễu Phượng 5 Trường tiểu học Mỹ Chánh A B – Phát triển bài: HOẠT ĐỘNG 1 (10’) QUAN SÁT TRANH Mục tiêu :Học sinh quan sát tranh và nhận xét việc làm của các bạn nhỏ trong bài 1. Phương pháp :Trực quan, thảo luận . - ĐDDH :Tranh làm bài tập 1. - Giáo viên treo tranh cho Học sinh thảo luận nêu nội dung tranh. - Cho Học sinh nêu lại nội dung tranh. - “Anh cho em quả gì? Nét mặt của anh như thế nào ? - Em cầm bằng mấy tay? Em đã nói lời gì?  Anh đưa em quả cam ăn , em nói lời cảm ơn. Anh rất quan tâm, người em lễ phép với anh mình. Giáo viên treo tranh 2 cho Học sinh thảo luận đóng vai? + Chò đã giúp em việc gì? Hai chò em chơi với nhau như thế nào? Giáo viên cho từng cặp đóng vai theo tranh.  Anh chò em trong gia đình phải thương yêu nhau và hoà thuận với nhau.  Giáo viên nhận xét: HOẠT ĐỘNG 2: Thảo luận phân tích tình huống tranh bài 3 Mục tiêu : Học sinh biết sử lý các tình huống . Phương pháp: Trực quan , thực hành , thảo luận, diễn giải . ĐDDH : Tranh bài tập 3. Học sinh mở sách trang 12 . Tranh 1 vẽ gì ? Giáo viên đăt câu hỏi gợi ý? Lan nhận qùa và gửi tất cả lại cho mình . Lan chia cho em quả bé, giữ lại quả to cho mình Lan chia cho em quả to, còn lại quả to cho mình Mỗi người 1 nửa quả bé và 1 nửa quả to. Nhường cho em bé chọn trước . Nếu em là Lan em chọn chác giải quyết như thế nào? Vì sao em chon cách giải quyết đó? Giáo viên treo tranh 2 cho Học sinh thảo luận và chọn Học sinh thảo luận từng cặp. Anh cho em quả cam. Nét mặt vui vẻ . Em cầm 2 tay nó lời cảm ơn anh. Chò mặc đồ cho búp bê. Hoà thuận , vui vẻ Học sinh tự nêu Học sinh tự nêu cách giải quyết Học sinh nêu cách giải quyết Người soạn:Trần Thò Liễu Phượng 6 Trường tiểu học Mỹ Chánh A cách giải quyết ở tổ? Đưa cho em mượn và để mặc em tự chơi. Cho em mượn và hướmg dẫn cách chơi , cách giữ gìn đồ chơi khỏi hỏng. Nếu em là bạn Hùng em chọn cách giải quyết nào? Vì sao? => Giáo viên nhận xét : C – Phần kết thúc: HOẠT ĐỘNG 3 : Mục tiêu :Học sinh củng cố lại nội dung kiến thức bài học Phương pháp :Vấn đáp, diễn giải. - ĐDDH :Câu hỏi. Anh chò phải như thế nào với em bé ? Là anh, chò trong gia đình phải ra sao?  Nhận xét Về nhà : Thực hiện các điều đã học - Chuẩn bò : tiết 2 - Nhận xét tiết học. Nhường nhòn em nhỏ Hoà thuận yêu thương nhau . Thứ ba 12 ngày tháng 10 năm 2010 Người soạn:Trần Thò Liễu Phượng 7 Trường tiểu học Mỹ Chánh A HỌC VẦN Bài 36: ay - â - ây I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần ay, â, ây và từ : máy bay, nhảy dây 2.Kó năng :Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái chơi nhảy dây. 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Chạy, bay, đi bộ, đi xe. GDMT: Cây cối làm cho môi trường sạch cần có ý thức trồng cây xanh II.Đồ dùng dạy học: • GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: máy bay, nhảy dây -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Chạy, bay, đi bộ, đi xe. • HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III. Hoạt động dạy học : Tiết 1 A- Mở bài: 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết: tuổi thơ, buổi tối, túi lưới, tươi cười ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con) -Đọc câu ứng dụng: Buổi tối, chò Kha rủ bé chơi trò đố chữ ( 2 em) -Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của hs Giới thiệu bài :Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới : ay, ây; âm â – Ghi bảng B – Phát triển bài: Hoạt động 1 :Dạy vần ay- â- ây +Mục tiêu: nhận biết được: ay, â, ây máy bay, nhảy dây +Cách tiến hành :Dạy vần ay: -Nhận diện vần : Vần ay được tạo bởi: a và y GV đọc mẫu Hỏi: So sánh ay và ai? -Phát âm vần: -Đọc tiếng khoá và từ khoá : bay, máy bay -Đọc lại sơ đồ: ay bay -Phát âm ( 2 em - đồng thanh) -Phân tích và ghép bìa cài: ay -Giống: bắt đầu bằng a -Khác : ay kết thúc bằng y -Đánh vần( cá nhân - đồng thanh) -Đọc trơn( cá nhân - đồng thanh) -Phân tích và ghép bìa cài: bay -Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ Người soạn:Trần Thò Liễu Phượng 8 Trường tiểu học Mỹ Chánh A máy bay Giới thiệu âm â: -GV phát âm mẫu Dạy vần ây: ( Qui trình tương tự) ây dây nhảy dây - Đọc lại hai sơ đồ trên bảng Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS viết đúng quy trình vần từ trên bảng -Cách tiến hành:Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên bảng ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối) Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: -MT:HS đọc trơn các từ ứng dụng -Cách tiến hành:HS đọc Gv kết hợp giảng từ cối xay vây cá ngày hội cây cối GDMT: Cây cối làm cho môi trường sạch cần có ý thức trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường -Đọc lại bài ở trên bảng Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc +Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng +Cách tiến hành : Đọc lại bài tiết 1 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS Đọc câu ứng dụng: Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái chơi nhảy dây. Đọc SGK: Hoạt động 2:Luyện viết: -MT:HS viết đúng vần từ vào vở -Cách tiến hành:GV đọc HS viết vào vở theo dòng Hoạt động 3:Luyện nói: + Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung “Chạy, bay, đi bộ, đi xe”. GD an toàn giao thông +Cách tiến hành : Hỏi:-Trong tranh vẽ gì? -Em gọi tên các hoạt động trong tranh? -Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh) -Phát âm ( cá nhân - đồng thanh) -Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh) ( cá nhân - đồng thanh) Theo dõi qui trình Viết b. con: ay, â, ây,máy bay, nhảy dây. Tìm và đọc tiếng có vần vừa học Đọc trơn từ ứng dụng: ( cá nhân - đồng thanh) -Đọc (c nhân 10 em – đồng thanh) -Nhận xét tranh. Đọc (c nhân–đthanh) -HS mở sách . Đọc cá nhân 10 em Viết vở tập viết -Quan sát tranh và trả lời( bơi, bò, nhảy,…) Người soạn:Trần Thò Liễu Phượng 9 Trường tiểu học Mỹ Chánh A -Khi nào thì phải đi máy bay? -Hằng ngày em đi học bằng phương tiện gì? -Ngoài ra, người ta còn dùng cách nào để đi từ chỗ này sang chỗ khác? C – Phần kết thúc: - Cho HS chơi trò chơi: “tìm chữ vừa học” - Cho HS đọc lại bài học. - Nhận xét tuyên dương - Về nhà đọc lại bài - Tập viết lại âm vừa học - Xem bài sau - Học sinh thực hành chơi - Vài HS đọc lại bài - HS lắng nghe Toán (tiết 34) Luyện tập chung I/. MỤC TIÊU : 1/. Kiến thức : Giúp Học sinh củng cố về : Bảng cộng và làm phép tính công trong phạm vi 5, phép cộng một số với 0. So sánh các số . Nhình tranh viết phép tính thích hợp 2/. Kỹ năng : - Rèn kỹ năng thực hiện phép tính cộng trong phạm vi 5, so sánh các số. Có kỹ năng nhình tranh đặt đề toán . 3/. Thái độ :Giáo dục Học sinh tính chính xác , khoa học. Yêu thích môn học qua các hoạt động học. II/. CHUẨN BỊ : 1/. Giáo viên: Tranh, vở bài tập, trò chơi. 2/. Học sinh : Bảng con , vở bài tập . III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1/. ỔN ĐỊNH (1’) 2/. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’):Luyện tập Giáo viên nhận xét 5 vờ bài tập . Thống kê điểm .  Nhận xét chung: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hát Học sinh giơ tay Học sinh thực hiện bảng con 3/. Bài mới : Luyện tập chung Giới thiệu bài Để nắm vững hơn về bảng cộng và làm tính cộng, tiết học này cô và các em sẽ được ôn lại kiến thức qua bài : Luyện tập chungGiáo viên ghi tựa: HOẠT ĐỘNG 1 :(20 ‘)Thực hành Người soạn:Trần Thò Liễu Phượng 10 . bài tập Bài 1: Nêu yêu cầu bài 1? Giáo viên gắn lên bảng nội dụng bài : 0+ 1 = ……… 1 + 1 = ……… 2 + 1 = ……… 3 + 1 = ……… 4 + 1 = ……… 0 + 2 = ……… 1 + 2 = ………. bài: HOẠT ĐỘNG 1 (10 ’) QUAN SÁT TRANH Mục tiêu :Học sinh quan sát tranh và nhận xét việc làm của các bạn nhỏ trong bài 1. Phương pháp :Trực quan, thảo luận
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tuan 9 lop 1, giao an tuan 9 lop 1, giao an tuan 9 lop 1

Bình luận về tài liệu giao-an-tuan-9-lop-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP