Quy tắc ứng xử trong nhà trường

2 944 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 23:10

. Ứng xử của lãnh đạo nhà trường. - Đối xử bình đẳng với các thành viên trong nhà trường, không phân biệt đối xử với thành viên nhà trường trong bất cứ trường. trong nhà trường. Mong các thành viên thực hiện có hiệu quả để đơn vị đạt mục tiêu Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực học sinh thanh lịch” BGH NHÀ TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy tắc ứng xử trong nhà trường, Quy tắc ứng xử trong nhà trường, Quy tắc ứng xử trong nhà trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn