kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

7 419 5
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 22:10

Phòng GD&ĐT Hoa l Trờng TH Ninh mỹ Số / KH-THNM cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ninh Mỹ, ngày 15 tháng 09 năm 2009 Kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Năm học 2009 - 2010 I- Đặc điểm tình hình nhà trờng. * Thuận lợi : - Đội ngũ giáo viên có tay nghề vững, nhiệt tình trong công tác. Nhà trờng có nhiều cố gắng vơn lên trong phong trào giáo dục. - Nhà trờng luôn nhận đợc sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phơng và sự nhiệt tình ủng hộ của cha mẹ học sinh. - Học sinh chăm ngoan, chịu khó trong học tập. * Khó khăn : - Đội ngũ giáo viên cha đồng đều, còn thiếu giáo viên đợc đào tạo chuyên để dạy môn thể dục; Tổng phụ trách Đội làm công tác kiêm nhiệm nên phần nào đó ảnh hởng tới chất lợng của hoạt động ngoại khoá. - Một số gia đình gia đình cha thực sự quan tâm đến việc học tập của con cái, do vậy có một phần khó khăn cho việc bồi dỡng hay phụ đạo cho học sinh . - Nhiều học sinh còn nhút nhát, thiếu tự tin, cha dám chủ động trong học tập. II- Những kết quả nhà trờng đạt đợc trong năm học 2008- 2009 1. Giáo dục đạo đức: Nhà trờng có nhiều hình thức tổ chức giáo dục học sinh. Kết quả: 337/337 HS xếp loại hạnh kiểm: tốt. 2. Giáo dục trí dục: * Danh hiệu học sinh Học sinh giỏi Học sinh TT Khen từng mặt K.lớp T.số học sinh T. số % HS tiêu biểu T. số % T. số % T. số % 1 71 13 22.8 4 7.0 13 22.8 7 12.3 2 69 11 15.9 4 5.8 21 30.4 3 4.3 3 60 11 18.3 2 3.3 18 30.0 1 1.7 4 64 6 9.4 3 4.7 25 39.1 0 0.0 5 83 12 14.5 3 3.6 33 39.8 1 1.2 Cộng 333 53 15.9 16 4.8 110 33.0 12 3.6 * Học sinh lên lớp, hoàn thành chơng trình tiểu học: Hoàn thành CTTH HS lên lớp HS thi lại Ghi chú K.lớp T.số học sinh T. số % T. số % T. số % 1 70 68 97,1 2 2,9 1Toán, 1 TV 2 60 60 100 3 76 76 100 4 64 64 100 5 67 67 100 Cộng 337 67 100 268 99,3 2 0,7 - HS lu ban: 2/337 em = 0,7 %. 3. Kết quả các hội thi: * Cấp huyện, Tỉnh: - Giáo viên: + 1 GV công nhận GV dạy giỏi tỉnh Hội Thi giảng dạy ATGT. - Học sinh: + Hội thi giao lu học sinh giỏi: 1 em đạt giải khuyến khích cấp Tỉnh. + Đội tuyển HS dự thi giải toán trên nternet: đạt giải nhất toàn đoàn cấp huyện. + Đội tuyển HS dự thi Viết chữ đẹp đạt giải Nhì toàn đoàn cấp huyện. III- Những tồn tại trong năm học 2008- 2009 - Thiết bị phục vụ cho giảng dạy vẫn còn hạn chế. Thiếu bộ đồ dùng của khối 1 và khối 2. - Đội ngũ giáo viên cha đồng đều về trình độ, tay nghề. - Việc vận dụng phơng pháp giảng dạy mới của một vài GV còn chậm; việc cập nhật, bổ sung kiến thức phần nào còn hạn chế do vậy ảnh hởng đến chất lợng giảng dạy. - Tỷ lệ giáo viên có trình độ tin học B cha cao (5/28 đạt 13,8%). - ở một vài Hội thi kết quả xếp loại của trờng cha thực sự nh mong muốn IV- Kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu Năm học 2009- 2010. Năm học 2009- 2010 đợc xác định là: Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lợng giáo dục Năm học 2009 2010 tiếp tục thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp; tiép tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực. - Căn cứ công văn số 7312/BGDĐT- GDTH ra ngày 21/8/2009 về hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009. - Căn cứ vào các công văn của Sở GD- ĐT Ninh Bình, PGD Hoa L hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009. Trờng Tiểu học Ninh Mỹ xây dựng kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. V- Nội dung kế hoạch, biện pháp thực hiện 1. Những nội dung công việc chính: - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chơng trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học theo quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 và theo đúng tinh thần chỉ đạo của công văn 896/ BGD & ĐT và phân phối chơng trình của Bộ giáo dục quy định. - Chỉ đạo đổi mới phơng pháp giảng dạy ở tất cả các khối lớp. Chỉ đạo thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo, của Sở giáo dục & Đào tạo và của Phòng GD & Đào tạo. - Chỉ đạo nâng cao chất lợng bồi dỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu trong các khối lớp. - Chỉ đạo dạy 10 buổi/ngày cho 100% học sinh theo đúng hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 2010. - Tăng cờng mua sắm, bảo quản, sử dụng có hiệu quả đồ dùng, thiết bị dạy học. 2. Chỉ tiêu: + Chất lợng mũi nhọn : Lớp 4, 5: Phấn đấu có mỗi khối có 2 đến 3 em tham gia Hội thi học sinh giỏi cấp Huyện. Trong đó có ít nhất 02 em đạt giải và có 1 em ( Lớp 5) tham gia dự thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh đạt giải. - Học sinh giỏi trờng ( lớp 3, lớp 2, lớp 1) mỗi lớp có ít nhất 1 em, cả 08 em đạt giải trong đó 6 em đạt giải cao. + Chất lợng đại trà đợc nâng dần, hạn chế học sinh yếu kém. 3. Những biện pháp chỉ đạo thực hiện: 3.1/ Việc thực hiện chơng trình, sách giáo khoa: + Triển khai kịp thời và thực hiện nghiêm túc theo các văn bản mà Bộ giáo dục và ngành đã ban hành nh: công văn số 7312/BGDĐT- GDTH ra ngày 21/8/2009 về h- ớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 2010, quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 qui định về chơng trình giáo dục phổ thông;công văn 9832/BGD&ĐT- GDTH v/v hớng dẫn thực hiện chơng trình các môn học; Công văn số 896 BGD& ĐT ngày 3/ 2/ 2006 v/v điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh Tiểu học; quyết định 30/2005/QĐ-BGD&ĐT v/v qui định đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học; Tài liệu h- ớng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng các lớp 1, 2, 3, 4, 5. + Chỉ đạo việc lập kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học, nghiêm túc, phù hợp với thực tế của địa phơng và có tính khả thi cao. + Chỉ đạo cho giáo viên giảng dạy theo mẫu chữ mới, chữ viết của giáo viên phải đảm bảo chuẩn. + Tăng cờng kiểm tra, đánh giá, chấn chỉnh việc thực hiện chơng trình, có biện pháp xử lí kịp thời những giáo viên vi phạm. 3.2/ Đổi mới phơng pháp dạy học ở các khối lớp: + Tiếp tục chỉ đạo rút kinh nghiệm phơng pháp giảng dạy ở các khối lớp. + Đổi mới hình thức chuyên đề nh: Xây dựng tiết dạy theo nhóm; dạy thực hành trên lớp, xem băng- nhận xét và thống nhất phơng pháp dạy; bố trí cho giáo viên tăng c- ờng dự giờ, học tập những giáo viên, những lớp điển hình trong trờng và trờng bạn; xem tập san có nội dung liên quan đến việc đổi mới phơng pháp giảng dạy; tổ chức hội thảo, báo cáo điển hình về những kinh nghiệm giảng dạy đạt kết quả cao. + Ban giám hiệu và các tổ trởng chuyên môn tăng cờng dự giờ, rút kinh nghiệm + Đầu t thêm kinh phí hằng năm để mua sắm thêm ĐDDH tạo điều kiện cho việc đổi mới PPDH và nâng cao chất lợng giảng dạy. + Chỉ đạo việc dạy học theo từng nhóm đối tợng học sinh. + Đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập. 100% HS lớp 3, 4, 5 có tài liệu học Tiếng Anh và Tin học. 3.3./ Chỉ đạo việc tự làm, bảo quản và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả: + Phát động phong trào tự làm, su tầm đồ dùng dạy học tới GV. +Tổ chức hội thi GV sử dụng đồ dùng dạy học Giỏi cấp trờng, cấp huyện. + Thờng xuyên kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên, tránh tình trạng đồ dùng có mà giáo viên dạy chay. + Tổ chức chuyên đề các môn học có sử dụng đồ dùng dạy học,trao đổi kinh nghiệm sử dụng đồ dùng dạy học của từng giáo viên trong tổ khối. Chọn ra giáo viên có kinh nghiệm sử dụng đồ dùng khoa học và có kết quả cao nhất để phổ biến cho đồng nghiệp và tham dự thi sử dụng đồ dùng dạy học các cấp. + Bam giám hiệu có tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên ; có tuyên dơng khen thởng cho những giáo viên tự làm đợc đồ dùng dạy học có hiệu quả cao. + Chỉ đạo giáo viên các lớp su tầm, tận dụng những đồ dùng dạy học của các khối lớp khác có thể sử dụng cho bài dạy của lớp mình. 3.4/ Nâng cao chất lợng đại trà và học sinh khá giỏi: - Nâng cao chất lợng đại trà, hạn chế học sinh yếu: + Năng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả giảng dạy của giáo viên trong từng tiết dạy. + Chỉ đạo giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch bài học bám sát yêu cầu về kiến thức và kĩ năng của từng bài và thực tế học sinh của lớp. Bài soạn phải thể hiện rõ hoạt động của thầy, của trò và có phân nhóm đối tợng học sinh. + Chỉ đạo giáo viên vận dụng linh hoạt các phơng pháp dạy học trong tiết học để gây hứng thú cho học sinh và phát triển khả năng t duy của học sinh . + Chỉ đạo giáo viên trong quá trình dạy học cần chú ý đến việc hình thành phơng pháp tự học cho học sinh để từ đó học sinh có phơng pháp tự học tốt. + Chỉ đạo giáo viên chú ý phụ đạo học sinh yếu ngay trong các tiết học. + Chỉ đạo, tổ chức các kì thi, kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, đúng qui chế. + Thờng xuyên phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc giáo dục ý thức học cho học sinh và tạo điều kiện cho con em học tập ( nhất là những em học yếu). + Nhà trờng xây dựng chỉ tiêu thi đua dạy tốt, học tốt; khen thởng kịp thời cho giáo viên và học sinh có thành tích cao trong hoạt động dạy và học. - Nâng cao chất lợng học sinh Giỏi, học sinh năng khiếu: + Tổ chức rà soát, kiểm tra phân loại các đối tợng học sinh , thành lập đội tuyển về các môn học. + Lựa chọn giáo viên có năng lực, có kinh nghiệm bồi dỡng học sinh Giỏi, GV có năng khiếu để bồi dỡng năng khiếu cho HS. + Ngoài việc tổ chức bồi dỡng cho học sinh trong các tiết học còn tổ chức bồi d- ỡng cho học sinh dới nhiều hình thức khác nhau phù hợp với tâm lí của học sinh nh: Tổ chức giao lu Toán tuổi thơ trong trờng, tổ chức hội thi viết văn hay, giải toán giỏi, viết chữ đẹp + Ban giám hiệu có kế hoạch rà soát, kiểm định chất lợng học sinh Khá, Giỏi để đánh giá chất lợng cũng nh kết quả bồi dỡng của giáo viên. Có khen thởng kịp thời cho giáo viên có nhiều học sinh Giỏi qua các kì khảo sát. + Ban giám hiệu thờng xuyên kiểm tra việc chấm, chữa bài cho điểm, tổng kết, đánh giá xếp loại học sinh của từng giáo viên . Đối chiếu kết quả học tập của học sinh với việc đánh giá của giáo viên để có biện pháp chỉ đạo đúng. Trong các lần kiểm tra ĐK, nếu có điểm bất thờng yêu cầu giáo viên kiểm tra lại đối tợng đó. * bồi dỡng học sinh giỏi: - Nhà trờng, tổ triển khai kế hoạch, giáo viên điều tra các đối tợng học lập danh sách báo về nhà trờng vào đầu tháng 9 đối với các lớp 2,3,4,5, lớp 1 từ học kì II. - Giáo viên có kế hoạch bồi dỡng theo thực tế của lớp phụ trách trong từng tiết học (buổi 2). - Sau mỗi kỳ thi nhà trờng kiểm tra nhắc nhở đôn đốc giáo viên, thông báo tới cha mẹ học sinh về sự tiến bộ của các em. - Phối hợp với cha mẹ học sinh, giúp đỡ cha mẹ học sinh về phơng pháp hớng dẫn các em học ở nhà, thờng xuyên nhắc nhở đôn đốc, kiểm tra việc tự học của con em mình. - Cuối năm học, tổ nhà trờng tổ chức tổng kết, thảo luận tìm ra giải pháp hữu hiệu hơn cho năm học sau. - Tham khảo ý kiến phụ huynh, học sinh về công tác bồi dỡng, kèm cặp học sinh để điều chỉnh kế hoạch, có biện pháp hữu hiệu hơn trong những năm học sau. - Ngay từ đầu năm giáo viên chủ nhiệm phân loại học sinh để có kế hoạch cụ thể. - Từ sau khi thi chất lợng đầu năm sẽ tách riêng đối tợng HSG để bồi vào 2 buổi chiều/tuần. - Thờng xuyên kiểm tra, đánh giá để xem sự tiến bộ của học sinh để từ đó có kế hoạch tiếp theo. * phụ đạo học sinh yếu: Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên phân loại học sinh ngay từ đầu năm học để có kế hoạch cụ thể: - Các giáo viên chủ nhiệm lớp chủ động phụ đạo học sinh yếu vào các buổi hai, nội dung phụ đạo học sinh yếu phải cụ thể trên giáo án. Giáo viên phảỉ nghiên cứu bài tập sao cho phù hợp với cho học sinh, có có mục đích yêu cầu rõ ràng trên giáo án (lớp 1 sau kiểm tra chất lợng giữa HKI sẽ tách riêng đối tợng HSY để phụ đạo). - Giáo viên phải thờng xuyên quan tâm đặc biệt đến đối tợng này. - Thờng xuyên kiểm tra, đánh giá để xem sự tiến bộ của học sinh để từ đó có kế hoạch tiếp theo. - Ban giám hiệu nhà trờng phải theo dõi thờng xuyên kiểm tra theo dõi sự tiến bộ của học sinh để có kế hoạch cụ thể cho giáo viên. - Sau mỗi kỳ thi nhà trờng kiểm tra nhắc nhở đôn đốc giáo viên, thông báo tới cha mẹ học sinh về sự tiến bộ của các em. - Phối hợp với cha mẹ học sinh, giúp đỡ cha mẹ học sinh về phơng pháp hớng dẫn các em học ở nhà, thờng xuyên nhắc nhở đôn đốc, kiểm tra việc tự học của con em mình. - Cuối năm học, tổ nhà trờng tổ chức tổng kết, thảo luận tìm ra giải pháp hữu hiệu hơn cho năm học sau. - Tham khảo ý kiến phụ huynh, học sinh về công tác phụ đạo, kèm cặp học sinh để điều chỉnh kế hoạch, có biện pháp hữu hiệu hơn trong những năm học sau. vI- Kế hoạch cụ thể Tháng Trọng tâm kế hoạch trong tháng Bổ sung 9/2009 - ổn định biên chế lớp, các nền nếp đầu năm học. - Phát động giáo viên thi đua dạy - học tốt - Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên năm học trớc điều tra phát hiện học sinh năng khiếu, học sinh giỏi, học sinh yếu. - Tổ chức thi khảo sát chất lợng đầu năm học, phân loại đối tợng học sinh để có kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. 10/2009 - Tổ chức bồi dỡng HSG, phụ đạo HSY theo lớp vào các buổi 2 theo các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh; GiảI toán trên Internet. 11/2009 - Tổ chức bồi dỡng HSG, phụ đạo HSY theo lớp vào các buổi 2. 12/2009 - Phụ đạo HSY lớp 1 theo khối. - Bồi dỡng HSG lớp 2,3,4,5 theo khối. 1/2010 - Phụ đạo HSY lớp 1 theo khối. - Bồi dỡng HSG lớp 2,3,4,5 theo khối, theo môn học, lớp 1 theo lớp. - Giao lu HSG cấp trờng. 02/2010 - Phụ đạo HSY lớp 1 theo khối. - Bồi dỡng HSG lớp 2,3,4 theo khối, theo môn học; lớp 1 theo lớp. - Tập huấn đội tuyển giao lu HS giỏi lớp 5 để tham gia thi huyện. 3/2010 - Phụ đạo HSY lớp 1 theo khối. - Bồi dỡng HSG lớp 2,3,4 theo khối, lớp 1 theo lớp. - Tập huấn đội tuyển giao lu giỏi lớp 5 để tham gia thi Tỉnh. - Tổ chức thi giải toán trên Internet cấp trờng từ lớp 1 đến lớp 5; chọn đội tuyển tham gia tập huấn chuẩn bị cho hội thi cấp huyện, tỉnh. 4/2010 - Phụ đạo HSY lớp 1 theo khối. - Bồi dỡng HSG lớp 2,3,4 theo khối, lớp 1 theo lớp. - Thi HSG cấp trờng lớp 1,2,3,4. - CB tốt các điều kiện cho Đội tuyển HS giỏi tham dự hội thi các cấp. - Rút kinh nghiệm về công tác bồi dỡng học sinh giỏi khối 5 đã thi giao lu cấp huyện. 5/2010 - Ôn tập cuối năm cho học sinh, đảm bảo đợc các yêu về kiến thức kĩ năng của từng lớp, đặc biệt đối với học sinh lớp 5 - Hoàn thành chơng trình Tiểu học phải đảm bảo đạt đ- ợc các yêu cầu kiến thức, kĩ năng khi học xong chơng trình Tiểu học đợc quy định trong Quyết định 16 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. - Hoàn thành chơng trình, đánh giá nhận xét hai mặt giáo dục học sinh theo đúng quyết định 30. - Tổng kết công tác bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu năm học 2009 - 2010. - Chỉ đạo giáo viên có kế hoạch ôn tập hè cho học sinh của lớp mình phụ trách. Ngời lập kế hoạch Lê Thị Hồng Anh . hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009. Trờng Tiểu học Ninh Mỹ xây dựng kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. V- Nội dung kế hoạch, biện pháp. dục học sinh theo đúng quyết định 30. - Tổng kết công tác bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu năm học 2009 - 2010. - Chỉ đạo giáo viên có kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

Bình luận về tài liệu ke-hoach-boi-duong-hoc-sinh-gioi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP