Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp

6 427 4 Gửi tin nhắn cho André-Marie Ampère
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 22:10

Kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục Năm học 2009 2010 Căn cứ hớng dẫn 1994/SGD & ĐT GD TrH ngày 01-10-2009 của SGD & ĐT về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010, công văn số 688/PGD&ĐT hớng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục năm học 2009- 2010. Trờng TH & THCS Đồng Lâm xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục năm học 2009 2010 nh sau: 1.Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: 1.1/ Phân công giáo viên thực hiện: - BGH phân công Đ/C phó hiệu trởng Đoàn Hồng Hà phụ trách HĐGDNGLL, HĐGDHN của trờng. - GVCN trực tiếp thực hiện các chủ đề đợc tính giờ dạy nh các môn học là 2T/tháng. - Toàn thể GV, các tổ chức , đoàn thể và học sinh có trách nhiệm tham gia HĐGDNGLL của lớp. Bảng phân công GV thực hiện: STT Họ và tên Lớp Số giờ / tháng Ghi chú 1 Lý Hoàng Anh 6A 2T 2 Đỗ Văn Huy 6B 2T 3 Đặng Đức Hiệp 7A 2T 4 Trần Thị Thơng 7B 2T 5 Vũ Thị Nhung 8A 2T 6 Lý Bá Khánh Huy 8B 2T 7 Nguyễn Thị Duyên 9A 2T 8 Trần Thu Phợng 9B 2T 1.2/ Tổ chức thực hiện: - Mỗi chủ đề hoạt động đợc thực hiện trong 1 tháng với thời lợng 2T/tháng.( Trừ chủ đề hoạt động hè thực hiện trong 3 tháng 6,7,8). Xếp vào thời khoá biểu của tuần 1 và tuần 3 của tháng thực hiện theo quy mô lớp học. - 3 tháng hè ( 6,7,8) kết hợp tổ chức theo kế hoạch của đoàn xã tại địa phơng. 1.3/ Nội dung thực hiện: - Xây dựng kế hoạch thực hiện các chủ đề thống nhất trong khối giữa 2 lớp. BGH duyệt kế hoạch cụ thể cho từng khối lớp. GVCN xây dựng giáo án thực hiện theo đúng mẫu đã tập huấn tại hè 2009. - Yêu cầu: +Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng. Tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn GDCD ở các lớp 6,7,8,9 ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật + Đa nội dung Công ớc quyền trẻ em của LHQ vào chủ điểm tháng 4 ở lớp 9. + Tổ chức các hoạt động hởng ứng phong trào Xây dựng trờng học thân thiện- Học sinh tích cực vào tháng 9. 1.4/ Phơng pháp thực hiện: - GV là ngời hớng dẫn, cố vấn cho học sinh chủ động tổ chức và điều hành hoạt động của tập thể. Tạo điều kiện phát huy vai trò tự chủ của học sinh trong hoạt động. 1.5/ Đánh giá kết quả: - Xếp loại hoạt động: Tốt, khá, trung bình, yếu. - Hình thức đánh giá: Kết hợp các hình thức sau + Học sinh tự đánh giá. + Tập thể HS đánh giá. + GVCN phối hợp với GV khác đánh giá. 1.6/Thiết bị , phơng tiện: - Tận dụng các thiết bị đợc cung cấp: Tranh ảnh, máy chiếu, nhạc cụ . - GV và HS tự chuẩn bị: Phiếu học tập, t liệu 2. Hoạt động giáo dục h ớng nghiệp; 2.1/ Phân công GVCN trực tiếp phụ trách HĐGDHN của lớp. Toàn thể GV, các tổ chức , đoàn thể, học sinh có trách nhiệm tham gia HĐGDHN theo kế hoạch nhà trờng. 2.2/ Tổ chức thực hiện: - Xếp vào TKB tuần 4 của tháng. Thực hiện riêng theo từng lớp. 2.3/ Nội dung thực hiện: - Theo PPCT năm 2008-2009 của SGD & ĐT và hớng dẫn thực hiện nhiệm vụgiáo dục của PGD & ĐT năm 2009-2010. - GVCN xây dựng giáo án thực hiện theo PPCT . 3. Kế hoạch cụ thể : ( Kèm theo) Xác nhận của nhà trờng Ngòi lập kế hoạch Hiệu trởng Phó hiệu trởng Nguyễn Ngọc Tú Đoàn Hồng Hà Phân phối chơng trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Năm học 2009 2010 Khối lớp 6 Tháng Chủ đề hoạt động Nội dung và hình thức hoạt động Số tiết 9 Truyền thống nhà trờng Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới và chủ đề xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực 2 Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp 10 Chăm ngoan học giỏi Lễ giao ớc thi đuachăm ngoan học giỏi 2 Trao đổi về kinh nghiệm học tập ở THCS 11 Tôn s trọng đạo Lễ đăng kí Tháng học tốt, tuần học tốt 2 Tổ chức kỉ niệm ngày 20- 11 12 Uống nớc nhớ nguồn Tìm hiểu về truyền thống cách mạng ở địa phơng 2 Nghe nói chuyện về ngày 22 - 12 1 Mừng đảng, mừng xuân Trình bày kết quả su tầm về ca dao, tục ngữ và nét đẹp truyền thống quê hơng 2 Thảo luận biện pháp thực hiện kế hoạch rèn luyện ở học kì II 2 Mừng đảng, mừng xuân Tìm hiểu gơng sáng đảng viên ở quê hơng. 2 Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 3 Tiến bớc lên đoàn Nghe giới thiệu về ý nghĩa ngày thành lập đoàn 26- 3 2 Thi tìm hiểu về gơng các anh chị đoàn viên tiêu biểu 4 Hoà bình hữu nghị Thi tìm hiểu về cuộc sống của thiếu nhi các nớc 2 Văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp của quê hơng, đất nớc và mừng ngày 30-4 5 Bác Hồ kính yêu Su tầm các mẩu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ 2 Trao đổi nội dung về 5 điều Bác Hồ dạy 6,7,8 Hè vui, khoẻ và bổ ích Hoạt động vui chơi giải trí tại cộng đồng 6 Hoạt động thể dục thể thao: Bóng đá, đá cầu Hoạt động văn nghệ Hoạt động tham quan, du lịch Hoạt động nhân đạo từ thiện Hoạt động xã hội khác Phân phối chơng trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Năm học 2009 2010 Khối lớp 7 Tháng Chủ đề hoạt động Nội dung và hình thức hoạt động Số tiết 9 Truyền thống nhà trờng Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới và chủ đề xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực. Bầu cán sự lớp 2 Văn nghệ theo chủ đề: Thi tìm hiểu về tryền thống nhà trờng 10 Chăm ngoan học giỏi Trao đổi nội dung th Bác Hồ gửi cho HS . Lễ giao - ớc thi đuachăm ngoan học giỏi 2 Hội vui học tập Văn nghệ. 11 Tôn s trọng đạo Lễ đăng kí Tháng học tốt, tuần học tốt 2 Tổ chức kỉ niệm ngày 20- 11 12 Uống nớc nhớ nguồn Tìm hiểu về những ngời con anh hùng văn nghệ. 2 Thi kể chuyện lịch sử Hội vui học tập 1 Mừng đảng, mừng xuân Tìm hiểu những nét đổi thay của quê hơng. 2 Thi tìm hiểu truyền thống văn hoá của địa phơng 2 Mừng đảng, mừng xuân Văn nghệ mừng đảng, mừng xuân 2 Xây dựngkế hoạch thực hiện Trờng xanh, sạch, đẹp 3 Tiến bớc lên đoàn Tìm hiểu truyền thống Đoàn. Văn nghệ mừng ngày 8/3 và 26/3. 2 Trao đổi kế hoạch rèn luyện theo gơng sáng đoàn viên. 4 Hoà bình hữu nghị Thi tìm hiểu về các di sản văn hoá trong nớc và trên thế giới. Tình đoàn kết hữu nghị. 2 Sinh hoạt văn nghệ Hội vui học tập 5 Bác Hồ kính yêu Tìm hiểu những lời Bác Hồ dạy thiếu nhi. 2 Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 19 5. 6,7,8 Hè vui, khoẻ và bổ ích Hoạt động vui chơi giải trí tại cộng đồng 6 Hoạt động thể dục thể thao: Bóng đá, đá cầu Hoạt động văn nghệ Hoạt động tham quan, du lịch Hoạt động nhân đạo từ thiện Hoạt động xã hội khác Phân phối chơng trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Năm học 2009 2010 Khối lớp 8 Tháng Chủ đề hoạt Nội dung và hình thức hoạt động Số động tiết 9 Truyền thống nhà trờng Bầu cán bộ lớp 2 Phát huy truyền thống của lớp, của trờng. Xây dựng trờng học thân thiện HS tích cực 10 Chăm ngoan học giỏi Làm thế nào để học tốt theo lời Bác dạy ? 2 Hát về mái trờng và quê hơng 11 Tôn s trọng đạo Đăng kí tuần học tốt 2 Tổ chức kỉ niệm Ngày Ngà giáo Việt Nam 12 Uống nớc nhớ nguồn Thảo luận về truyền thống cách mạng địa phơng 2 Tổ chức hội vui học tập 1 Mừng đảng, mừng xuân Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân 2 Thi tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng 2 Mừng đảng, mừng xuân Thi viết, vẽ ca gợi công ơn của Đảng và vẻ đẹp của quê hơng 2 Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân 3 Tiến bớc lên đoàn Tổ chức diễn đàn Tiến lên đoàn viên 2 Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn 4 Hoà bình hữu nghị Học sinh với các vấn đề toàn cầu 2 Bạn biết gì về UNESCO 5 Bác Hồ kính yêu Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy 2 Chúng em hát về Bác Hồ 6,7,8 Hè vui, khoẻ và bổ ích Hoạt động vui chơi giải trí tại cộng đồng 6 Hoạt động thể dục thể thao: Bóng đá, đá cầu Hoạt động văn nghệ Hoạt động tham quan, du lịch Hoạt động nhân đạo từ thiện Hoạt động xã hội khác Phân phối chơng trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Năm học 2009 2010 Khối lớp 9 Tháng Chủ đề hoạt Nội dung và hình thức hoạt động Số động tiết 9 Truyền thống nhà trờng Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới và chủ đề xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực 2 Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp. Thảo luận về nhiệm vụ của HS cuối cấp THCS. 10 Chăm ngoan học giỏi Lễ giao ớc thi đuachăm ngoan học giỏi 2 Thi tìm hiểu th Bác Hồ. 11 Tôn s trọng đạo Lễ đăng kí Tháng học tốt, tuần học tốt 2 Tổ chức kỉ niệm ngày 20- 11 12 Uống nớc nhớ nguồn Thảo luận về chủ đề Thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc 2 Hội vui học tập 1 Mừng đảng, mừng xuân Tìm hiểu về sự đổi mới và phát triển của đất nớc. 2 Trồng cây lu niệm ở trờng. 2 Mừng đảng, mừng xuân Giao lu với Đảng viên tiêu biểu ở địa phơng 2 Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 3 Tiến bớc lên đoàn Toạ đàm về vai trò của đoàn và lý tởng của thanh niên hiện nay. 2 Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập đoàn 26 - 3 4 Hoà bình hữu nghị Tìm hiểu công ớc về quyền trẻ em của liên hiệp quốc 2 Văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp của quê hơng, đất nớc và mừng ngày 30-4 5 Bác Hồ kính yêu Thảo luận về chủ đề Bác Hồ với thanh niên 2 Sinh hoạt văn nghệ mừng sinh nhật Bác 19 - 5 6,7,8 Hè vui, khoẻ và bổ ích Hoạt động vui chơi giải trí tại cộng đồng 6 Hoạt động thể dục thể thao: Bóng đá, đá cầu Hoạt động văn nghệ Hoạt động tham quan, du lịch Hoạt động nhân đạo từ thiện Hoạt động xã hội khác . đạo từ thiện Hoạt động xã hội khác Phân phối chơng trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Năm học 2009 2010 Khối lớp 7 Tháng Chủ đề hoạt động Nội dung. ích Hoạt động vui chơi giải trí tại cộng đồng 6 Hoạt động thể dục thể thao: Bóng đá, đá cầu Hoạt động văn nghệ Hoạt động tham quan, du lịch Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp, Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp, Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp

Bình luận về tài liệu ke-hoach-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP