bai 29 ve tranh de tai an toan giao thong

17 4,138 5
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 21:10

GV: Vâ DiÖu Th¾m Kiểm tra dụng cụ học vẽ Giấy vẽ Bót chì Màu Và các dụng cụ khác Giới thiệu bài C¸c em quan s¸t ®o¹n phim sau ®©y: - §o¹n phim võa råi diÔn t¶ ho¹t ®éng g×? - Trong ®o¹n phim theo em nh÷ng ai ®· vi ph¹m luËt giao th«ng ? Thứ 4 ngày 8 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuật Bài 29 : Vẽ tranh An toàn giao thông I/ Tìm, chọn nội dung đề tài: - Em hãy nêu những hành vi vi phạm luật giao thông? - Các em đã chấp hành luật giao thông như thế nào? - Em hãy kể tên những phương tiện giao thông? - Em hãy kể tên những loai đường giao thông? - Đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không - Ô tô, xe máy, xe đạp, tàu thủy, tàu hỏa - Tranh b¹n vÏ vÒ néi dung g× ? - Trong tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh g× ? - Em h·y nhËn xÐt mµu b¹n vÏ trong tranh? Thứ 4 ngày 8 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuật Bài 29 : Vẽ tranh An toàn giao thông I/ Tìm, chọn nội dung đề tài: Em hãy nhắc lại các bước vẽ tranh đề tài? Bước 1: Chọn nội dung đề tài.Tìm hình ảnh chính, phụ Bước 2: Vẽ các hình ảnh chính làm rõ nội dung. Bước 3: Vẽ hình ảnh phụ cho tranh sinh động. Bước 4: Vẽ màu theo ý thích, có dậm, có nhạt. II/ Cách vẽ: C¸c b­íc vÏ tranh: 2 3 4 . Bài 29 : Vẽ tranh An toàn giao thông I/ Tìm, chọn nội dung đề tài: - Em hãy nêu những hành vi vi phạm luật giao thông? - Các em đã chấp hành luật giao. tháng 4 năm 2009 Mĩ thuật Bài 29 : Vẽ tranh An toàn giao thông I/ Tìm, chọn nội dung đề tài: Em hãy nhắc lại các bước vẽ tranh đề tài? Bước 1: Chọn nội
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 29 ve tranh de tai an toan giao thong, bai 29 ve tranh de tai an toan giao thong, bai 29 ve tranh de tai an toan giao thong

Bình luận về tài liệu bai-29-ve-tranh-de-tai-an-toan-giao-thong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP