bai 29 ve tranh de tai an toan giao thong

Michael Dell
Michael Dell(11656 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 4085
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 21:10

Mô tả: GV: Vâ DiÖu Th¾m Kiểm tra dụng cụ học vẽ Giấy vẽ Bót chì Màu Và các dụng cụ khác Giới thiệu bài C¸c em quan s¸t ®o¹n phim sau ®©y: - §o¹n phim võa råi diÔn t¶ ho¹t ®éng g×? - Trong ®o¹n phim theo em nh÷ng ai ®· vi ph¹m luËt giao th«ng ? Thứ 4 ngày 8 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuật Bài 29 : Vẽ tranh An toàn giao thông I/ Tìm, chọn nội dung đề tài: - Em hãy nêu những hành vi vi phạm luật giao thông? - Các em đã chấp hành luật giao thông như thế nào? - Em hãy kể tên những phương tiện giao thông? - Em hãy kể tên những loai đường giao thông? - Đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không - Ô tô, xe máy, xe đạp, tàu thủy, tàu hỏa - Tranh b¹n vÏ vÒ néi dung g× ? - Trong tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh g× ? - Em h·y nhËn xÐt mµu b¹n vÏ trong tranh? Thứ 4 ngày 8 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuật Bài 29 : Vẽ tranh An toàn giao thông I/ Tìm, chọn nội dung đề tài: Em hãy nhắc lại các bước vẽ tranh đề tài? Bước 1: Chọn nội dung đề tài.Tìm hình ảnh chính, phụ Bước 2: Vẽ các hình ảnh chính làm rõ nội dung. Bước 3: Vẽ hình ảnh phụ cho tranh sinh động. Bước 4: Vẽ màu theo ý thích, có dậm, có nhạt. II/ Cách vẽ: C¸c b­íc vÏ tranh: 2 3 4 . Bài 29 : Vẽ tranh An toàn giao thông I/ Tìm, chọn nội dung đề tài: - Em hãy nêu những hành vi vi phạm luật giao thông? - Các em đã chấp hành luật giao. tháng 4 năm 2009 Mĩ thuật Bài 29 : Vẽ tranh An toàn giao thông I/ Tìm, chọn nội dung đề tài: Em hãy nhắc lại các bước vẽ tranh đề tài? Bước 1: Chọn nội

— Xem thêm —

Xem thêm: bai 29 ve tranh de tai an toan giao thong, bai 29 ve tranh de tai an toan giao thong, bai 29 ve tranh de tai an toan giao thong

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Nguyển Hoàng Duy
Nguyển Hoàng Duy Vào lúc 08:21 am 16/04/2015

ông nào cũng giống nhau! xấu quá@@@@

Trả lời

Sơn Hải
Sơn Hải Vào lúc 12:45 pm 06/04/2015

xấu quá

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-29-ve-tranh-de-tai-an-toan-giao-thong

Đăng ký

Generate time = 0.17464399337769 s. Memory usage = 18.54 MB