QUYẾT ĐỊNH TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG ĐOÀN

2 494 3
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 20:10

CĐGD TÂN PHÚ ĐÔNG. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TH PHÚ ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 06 /QĐCN.CĐCS Phú Đông , ngày 10 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc Công nhận Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn __________ Căn cứ điểm 8.4, Thông tri số 02/2004/TTr-TLĐ, ngày 22 tháng 3 năm 2004 về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ kết quả hội nghị Tổ Công đoàn : Tổ Mẫu giáo,tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ văn phòng , ngày 7 tháng 9 năm 2010 ; Theo đề nghị Tổ Công đoàn :Tổ Mẫu giáo,tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ văn phòng , ngày 9 tháng 9 năm 2010 ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay công nhận Tổ trưởng Công đoàn cho các đồng chí có tên như sau : 1/ Phạm Thị Thu – Tô 1 ( Khối 1 ) 3/ Lê Hải Bảo Trân – Tổ 2 ( Khối 2 + 3 ) 4/ Nguyễn Thị Thanh – Tổ 3 ( Khối 4 + 5 ) 5/ Lâm Thới Toàn – Tổ 4 ( Văn phòng ) 6/ Huỳnh Thị Yến Đon – Tổ 5( Mẫu giáo ) Điều 2. Tổ trưởng Công đoàn thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban Chấp hành CĐCS Tiểu học Phú Đông Điều 3. Các Ban quần chúng, đồng chí Thu, Trân, Thanh, Toàn, Đon có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. TM. BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH PHẠM MINH TÂM Nơi nhận: -Như điều 3 (để thực hiện) - CĐ GD huyện Tân Phú Đông - Lưu hồ sơ tổ chức CĐ. ________________________________________ 2 . nghị Tổ Công đoàn :Tổ Mẫu giáo ,tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ văn phòng , ngày 9 tháng 9 năm 2010 ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay công nhận Tổ trưởng Công đoàn cho các. lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ kết quả hội nghị Tổ Công đoàn : Tổ Mẫu giáo ,tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ văn phòng , ngày 7 tháng 9 năm 2010 ; Theo đề nghị Tổ Công
- Xem thêm -

Xem thêm: QUYẾT ĐỊNH TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG ĐOÀN, QUYẾT ĐỊNH TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG ĐOÀN, QUYẾT ĐỊNH TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG ĐOÀN

Bình luận về tài liệu quyet-dinh-to-truong-to-cong-doan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP