7 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

John Bardeen
John Bardeen(11539 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 1970
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 19:10

Mô tả: adasd ĐẠI SỐ 8 GVTH: LÊ VĂN THIỆN Bài tập: Tính (a + b)(a 2 - ab +b 2 ) (với a, b là các số tuỳ ý). KIỂM TRA BÀI CŨ: Tiết 7: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT) 6.Tổng hai lập phương: A 3 + B 3 = (A+B)(A 2 - AB+B 2 ) A 3 + B 3 = ? Lưu ý: Ta quy ước gọi A 2 - AB + B 2 là bình phương thiếu của hiệu A - B. ?2 Hãy phát biểu hằng đẳng thức (6) bằng lời. ?2 Tổng hai lập phương bằng tổng hai biểu thức nhân với bình phương thiếu của hiệu hai biểu thức đó. a) Viết x 3 +8 dưới dạng tích. b) Viết (x+1)(x 2 -x+1) dưới dạng tổng. *Áp dụng: 7.Hiệu hai lập phương: ?3 Tính (a - b)(a 2 + ab +b 2 ) (với a, b là các số tuỳ ý). A 3 - B 3 = ?A 3 - B 3 = (A-B)(A 2 + AB+B 2 ) (6) (7) Tiết 7: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT) 6.Tổng hai lập phương: A 3 + B 3 = (A+B)(A 2 - AB+B 2 ) Lưu ý: Ta quy ước gọi A 2 + AB + B 2 là bình phương thiếu của tổng A + B. ?4 Hãy phát biểu hằng đẳng thức (7) bằng lời. a) Viết x 3 +8 dưới dạng tích. b) Viết (x+1)(x 2 -x+1) dưới dạng tổng. *Áp dụng: 7.Hiệu hai lập phương: A 3 - B 3 = (A-B)(A 2 + AB+B 2 ) (7) ?4 Hiệu hai lập phương bằng hiệu hai biểu thức nhân với bình phương thiếu của tổng hai biểu thức đó. Tiết 7: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT) 6.Tổng hai lập phương: A 3 + B 3 = (A+B)(A 2 - AB+B 2 ) a) Viết x 3 +8 dưới dạng tích. b) Viết (x+1)(x 2 -x+1) dưới dạng tổng. *Áp dụng: 7.Hiệu hai lập phương: A 3 - B 3 = (A-B)(A 2 + AB+B 2 ) (7) (6) a) Tính (x – 1)(x 2 + x + 1) *Áp dụng: b) Viết 8x 3 – y 3 dưới dạng tích. c) Hãy đánh dấu x vào ô có đáp số đúng của tích: (x + 2)(x 2 – 2x + 4) x 3 + 8 x 3 - 8 (x + 2) 3 (x – 2) 3 x +Khi vận dụng trước hết cần dự đoán dạng hằng đẳng thức. +Vận dụng hằng đẳng thức cần linh hoạt (chiều xuôi, nghịch). Trong nhiều trường hợp ta sử dụng công thức: A 3 + B 3 = (A+B) 3 - 3AB(A+B) A 3 - B 3 = (A- B) 3 + 3AB(A-B) *Lưu ý: CỦNG CỐ: Bài 30(Sgk) Rút gọn các biểu thức sau a) (x+3)(x 2 – 3x + 9) - (54 + x 3 ) Giải: a) (x+3)(x 2 – 3x + 9) - (54 + x 3 ) = x 3 + 27 - 54 - x 3 = -27 Bài 31(Sgk) Chứng minh rằng a)a 3 + b 3 = (a + b) 3 - 3ab(a+b) Áp dụng: tính a 3 + b 3 , biết a.b = 6 và a+b = -5 Giải: a)VP = (a+b) 3 - 3ab(a+b) = a 3 + 3a 2 b +3ab 2 + b 3 - 3a 2 b - 3ab 2 = a 3 + b 3 Đặt A = a 3 + b 3 = (a + b) 3 - 3ab(a+b) Thay a.b = 6 và a+b = -5 vào A ta có: A = (-5) 3 - 3.6(-5) = -125 + 90 = -35 Vậy với a.b = 6 và a+b = -5 thì giá trị biểu thức A = -35 CỦNG CỐ: Bài 1: Tính nhanh kết quả sau 3 2 2004 1 A 2004 2003 + = − Giải: 3 2 2 2 2004 1 (2004 1)(2004 2004 1) A 2004 1 2005 2004 2003 2004 2004 1 + + − + = = = + = − − + Vậy A = 2005 CỦNG CỐ: Bài 2: Tìm x (x - 1) 3 - (x + 3)(x 2 - 3x + 9) + 3(x 2 - 4) = 2 Giải: (x - 1) 3 - (x + 3)(x 2 - 3x + 9) + 3(x 2 - 4) = 2 3x - 40 = 2 3x = 42 x = 14 Vậy x = 14 ⇔ ⇔ ⇔ Hướng dẫn về nhà: -Xem lại các bài toán đã làm. -Học thuộc 7 hằng đẳng thức đã học làm. -BTVN: 30b; 31b; 32(Sgk); 17=>20(Sbt) . AB+B 2 ) (7) ?4 Hiệu hai lập phương bằng hiệu hai biểu thức nhân với bình phương thiếu của tổng hai biểu thức đó. Tiết 7: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT). cần dự đoán dạng hằng đẳng thức. +Vận dụng hằng đẳng thức cần linh hoạt (chiều xuôi, nghịch). Trong nhiều trường hợp ta sử dụng công thức: A 3 + B 3 =

— Xem thêm —

Xem thêm: 7 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ, 7 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ, 7 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Khánh Huyền
Khánh Huyền Vào lúc 08:36 pm 18/05/2015

rất là hữu ích và hay nhưng nhớ cho một số bài tập và cáh giải áp dụng nha

Trả lời

Tâm Quang
Tâm Quang Vào lúc 12:20 pm 26/08/2014

chan nhu co ca ran...

Trả lời

Tú Thanh
Tú Thanh Vào lúc 12:11 pm 26/08/2014

rất tiện

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu 7-hang-dang-thuc-dang-nho

Đăng ký

Generate time = 0.178740978241 s. Memory usage = 18.43 MB