Huong dan tao dong ho kim co lich bang flash.doc

2 758 7
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 14:10

Tạo đồng hồ 3 kim giờ, phút, giây. Tự bạn thể thiết kế 1 chiếc đồng hồ kim, giao diện hình nền là một tấm hình ấn tượng hay tấm hình nhiều ý nghĩa với riêng bạn hay thể là một biểu tượng… Yêu cầu từ phiên bản Macromedia Flash7 trở lên ( AS2) Các bước thực hiện: 1. Trước hết Tạo một mẫu nền cho các đồng hồ của bạn, Bạn thể vẽ nó trong Flash hoặc photoshop và sau đó đưa vào thư viện của tập tin mới. 2. Sau đó, trong của sổ Timeline tạo đủ 7 Layers đặt tên lần lượt : content, logo, sec, min, hour, cen và actions tương tự với hình dưới. (chú ý để cho đồng hồ đẹp hơn bạn nên thay đổi thứ tự của các kim giờ, phút, giây tức là từ trên xuống actions, cen, sec, min, hour, logo, content. Bạn thể tạo thêm các layers khác như các số chỉ giờ, chữ trang trí, lịch ngày tháng…) 1. Tại Layer content: Tạo một mẫu đồng hồ bằng flash hoặc bấm Ctrl+R để nhập hình nền ( mẫu) đồng hồ của bạn vào giao diện nếu bạn đã tạo ở bên ngoài flash. nhấn Ctrl + K và bấm chọn như hình bên để canh chỉnh vào giữa. 2. Trong layer “sec” : Vẽ một đoạn làm kim, chọn nó và nhấn F8 để chuyển đổi nó thành movieclip. Đặt tên ( name): sec_mc, tại Registration: chọn vị trí ô dưới nằm giữa. Bấm OK 3. Trong layer sec , đặt sec_mc ở tại trung tâm vùng thiết kế đồng hồ của bạn bằng cách nhấn Ctrl + K và bấm chọn như hình bên. 4. Trong bảng propertiers đặt tên cho nó là "sec" trong ô Instance. Đến đây kim giây xem như đã xong. 5. Bây giờ chuyển lên layer min tạo kim phút: bấm (Ctrl + L)vào thư viện, kéo sec_mc vào Layer min. Giảm chiều cao sec_mc để ngắn hơn so kim giây. Canh chỉnh nó như ở bước 5để vào vị trí trung tâm và đặt lại tên vào Insatnce là "min". Điều này sẽ được làm bạn của kim phút. 6. Tương tự, Ở Layer hours ta kéo sec_mc từ thư viện vào. Giảm chiều cao của nó, ngắn hơn kim phút. Canh chỉnh về trung tâm vùng thiết kế đồng hồ của bạn trong ô văn bản Instance đặt tên nó là "hours". Lúc này ta đã kim giờ. 7. Tại Layer actions. ở frame1- nhấp F9 để mở bảng điều khiển actions. Sao chép và dán mã dưới đây vào bảng điều khiển actions: time=new Date(); // time object seconds = time.getSeconds() minutes = time.getMinutes() hours = time.getHours() dates=time.getDate() hours = hours + (minutes/60); seconds = seconds*6; // calculating seconds minutes = minutes*6; // calculating minutes hours = hours*30; // calculating hours lich = dates; sec._rotation=seconds; // giving rotation property min._rotation=minutes; // giving rotation property hour._rotation=hours; // giving rotation property Bây giờ hãy đặt chuột trên Frame thứ hai của mỗi layer và bấm phím F5 để chèn khung mới. Lúc này đồng hồ của bạn đã sẵn sàng hoạt động. Nhấn Ctrl + Enter để kiểm tra kết quả. Nếu cần thêm lịch ngày tháng thì bạn tạo 1 lớp mới ngay dưới layer actions dùng công cụ text tool tạo 1 ô nDay và 1 ô nNgay bấm F8 chuyển chúng về dạng movieclip, trong ô instance name đặt tên nó là today and date. Bấm F9 và chép đoạn mã dưới đây bào bảng điều khiển actions onClipEvent (load) { mon = ["01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12"]; weekdays = ["Chủ Nhật", "Thứ Hai", "Thứ Ba", "Thứ Tư", "Thứ Năm", "Thứ Sáu", "Thứ Bảy"]; } onClipEvent (enterFrame) { now = new Date(); nDay = weekdays[now.getDay()]; nMonth = mon[now.getMonth()]; nDate = now.getDate(); nYear = now.getFullYear(); nNgay = nDate+"-"+nMonth+"-"+nYear; displayDay = nDay; } Sau đó bấm Ctrl + Enter để thưởng thức thành quả. . object seconds = time.getSeconds() minutes = time.getMinutes() hours = time.getHours() dates=time.getDate() hours = hours + (minutes/60); seconds = seconds*6;. Macromedia Flash7 trở lên ( AS2) Các bước thực hiện: 1. Trước hết Tạo một mẫu nền cho các đồng hồ của bạn, Bạn có thể vẽ nó trong Flash ho c photoshop và sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan tao dong ho kim co lich bang flash.doc, Huong dan tao dong ho kim co lich bang flash.doc, Huong dan tao dong ho kim co lich bang flash.doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn