bien ban xep loai to cuoi nam

3 1,330 13 Gửi tin nhắn cho Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm

Tải lên: 11,479 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 14:10

Phòng GD h. yên thành cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Trờng TH Tây Thành Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tây Thành, ngày 18 tháng 5 năm 2010. (Trích) biên bản đánh giá, xếp loại giáo viên tổ 1- trờng tiểu học tây thành Năm học 2009 - 2010 - Hôm nay vào hồi 15 giờ 00 phút . - Địa điểm : Phòng 1, Trờng Tiểu học Tây Thành . - Thành phần dự họp gồm : 1) Đ/c : Tô Thị Lan - Chức vụ : GV . Tổ trởng - Chủ tọa . 2) Đ/c: Trần Thị Thu Hà - Chức vụ : GV - Th ký . Tổng số tổ viên : 6 đ/c - Có măt : 6 đ/c - Vắng : 0 Nội dung - Căn cứ hớng dẫn đánh giá, xếp loại CB,GV,NV theo quyết định 14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 5/2/2010 . - Căn cứ vào năng lực phẩm chất và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên tổ 1 . - Hội nghị tổ 1,Trờng tiểu học Tây Thành đã tổ chức triển khai sinh hoạt, thảo luận, đánh giá xếp loại cho từng tổ, về việc thực kế hoạch, nhiệm vụ dạy học, năm học 2009 - 2010 cụ thể nh sau : I. Xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp : +) Quy trình đánh giá gồm 2 phần : Phần 1: Các đồng chí tổ viên đọc bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại giáo viên, tự nhận loại. Phần 2 : Tổ chuyên môn đánh giá xếp loại, cho điểm theo từng lĩnh vực vào phiếu đánh giá xếp loại của giáo viên . Phần 3 : Kết quả. TT Họ và tên GV tự nhân xét Tổ nhận xét Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại 1 Tô Thị lan Lĩnh vực 1 Lĩnh vực 2 Lĩnh vực 3 Tổng điểm 2 Trần Thị Thu Hà Lĩnh vực 1 Lĩnh vực 2 Lĩnh vực 3 Tổng điểm 3 Nguyễn Hoàng Yến Lĩnh vực 1 Lĩnh vực 2 Lĩnh vực 3 Tổng điểm 4 Nguyễn Thị Hơng Lĩnh vực 1 Lĩnh vực 2 Lĩnh vực 3 Tổng điểm 5 Nguyễn Thị Trà Giang Lĩnh vực 1 Lĩnh vực 2 Lĩnh vực 3 Tổng điểm 6 Nguyễn Thị Hà Lĩnh vực 1 Lĩnh vực 2 Lĩnh vực 3 Tổng điểm Trên đây là kết quả bình bầu, xếp loại GV, NV của tổ 1,Trờng Tiểu học Tây Thành, họp vào ngày 18 / 5/ 2010, là cơ sở gửi trình lên Hội đồng TĐKT nhà tr- ờng xem xét đánh giá . Buổi họp đợc nhất trí 100% và kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày. Tây Thành, ngày 18 tháng 5 năm 2010 Th ký tổ trởng Trần Thị thu Hà Tô Thị lan . Phòng GD h. yên thành cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Trờng TH Tây Thành Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tây Thành, ngày 18 tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: bien ban xep loai to cuoi nam, bien ban xep loai to cuoi nam, bien ban xep loai to cuoi nam

Bình luận về tài liệu bien-ban-xep-loai-to-cuoi-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP