định luật về công

14 172 1
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 14:10

Câu hỏi 1: - Hãy kể tên các máy cơ đơn giản đã học? - Sử dụng mặt phẳng nghiêng, ròng rọc được lợi gì về lực? Đáp án câu hỏi 1: - Các loại máy cơ đơn giản đã học: Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc. - Mặt phẳng nghiêng, ròng rọc động : Có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật. - Ròng rọc cố định: làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp. Câu hỏi 2: Hãy viết công thức tính công cơ học. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức đó. Đáp án câu hỏi 2: - Công thức tính công cơ học là: A = F.s - Trong đó: + F: là lực tác dụng vào vật ( N) + s: là quãng đường vật dịch chuyển (m) + A: là công của lực F (J) Ở lớp 6 các em đã biết: Muốn đưa một vật nặng lên cao, người ta có thể kéo trực tiếp hoặc sử dụng máy cơ đơn giản. Sử dụng máy cơ có thể cho ta lợi về lực, nhưng liệu có cho ta lợi về công không? Bài này giúp các em trả lời câu hỏi trên. BÀI 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG I- THÍ NGHIỆM: 1- Thí nghiệm: -Các em quan sát thí nghiệm hình 14.1a và 14.1b SGK nghe hướng dẫn và làm thí nghiệm. -Sau khi làm xong thí nghiệm ghi kết quả thí nghiệm vào bảng I- THÍ NGHIỆM: 1- Thí nghiệm: 0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,5 1,0 1,5 s 1 Thước kẻ Lực kế Vật nặng G Hình 14.1a I- THÍ NGHIỆM: 1- Thí nghiệm: s 2 0,5 0,75 0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hình 14.1b Ròng rọc động Giá thí nghiệm s 1 BÀI 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG I- THÍ NGHIỆM: 2- Kết quả thí nghiệm: Các đại lượng xác định Kéo trực tiếp Dùng ròng rọc động Lực F (N) F 1 = F 2 = Quãng đường đi được s (m) s 1 = s 2 = Công A (J) A 1 = A 2 = 1,5 0,75 C1 : Hãy so sánh hai lực F 1 và F 2 Trả lời : F 1 > F 2 C2 : Hãy so sánh quãng đường đi được s 1 , s 2 Trả lơi : S 1 < S 2 0,02 0,04 BÀI 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG I- THÍ NGHIỆM: 2- Kết quả thí nghiệm: Các đại lượng xác định Kéo trực tiếp Dùng ròng rọc động Lực F (N) F 1 = F 2 = Quãng đường đi được s (m) s 1 = s 2 = Công A (J) A 1 = A 2 = 1,5 0,75 0,02 0,04 C3 : Hãy so sánh công của lực F 1 (A 1 = F 1 .s 1 ) và công của lực F 2 ( A 2 = F 2 .s 2 ) 0,03 0,03 Trả lời : A 1 = A 2 C4 : Kết luận : Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về …………… thì thiệt hai lần về …………………… nghĩa là không được lợi gì về ……… Lực đường đi công BÀI 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG I- THÍ NGHIỆM: 2- Kết quả thí nghiệm: * Kết luận : Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về …………… thì thiệt hai lần về …………………… nghĩa là không được lợi gì về ……… Lực đường đi công II- ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG: Kết luận trên không chỉ đúng với ròng rọc động mà còn đúng cho mọi máy cơ đơn giản khác. Do đó, ta có kết luận tổng quát sau đây gọi là định luật về công. * Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. . dung của định luật về công ? BÀI 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG * Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực. là định luật về công. * Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về
- Xem thêm -

Xem thêm: định luật về công, định luật về công, định luật về công

Bình luận về tài liệu dinh-luat-ve-cong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP