ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA KÌ 1 LỚP 1

Archimedes
Archimedes(9898 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 66
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 13:10

Mô tả: Họ và tên: . Lớp: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN : TOÁN LỚP 1 (Thời gian 40 phút) Bài 1: (1đ) Viết số hoặc vẽ chấm tr òn th ích hợp vào ô trống : 7 9 5 10 Bài 2 :(2đ) Viết các số: 3; 10; 2; 9; 0; 8 a/Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………………………. b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………………………… Bài 3: (3đ) Tính: a) 3 2 + 4 0 + 2 4 − 1 3 − ………………………………………………………………………………………… …… . b) 3 + 1 + 1 =…………………………… 2 + 0 + 2 =…………………… . Bài 4: Điền dấu >; <; = vào ô trống(3đ): 3+2 5 1 + 3 2+0 5 2 +2 2 +1 0+3 Bài 5:(1 đ) H ình b ên c ó mấy hình tam giác? -Có…… hình tam giác. . . Lớp: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2009 – 2 010 MÔN : TOÁN LỚP 1 (Thời gian 40 phút) Bài 1: (1 ) Viết số hoặc vẽ. ………………………………………………………………… Bài 3: (3đ) Tính: a) 3 2 + 4 0 + 2 4 − 1 3 − ………………………………………………………………………………………… …… . b) 3 + 1 + 1 =…………………………… 2 + 0 + 2 =…………………… .

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA KÌ 1 LỚP 1, ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA KÌ 1 LỚP 1, ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA KÌ 1 LỚP 1

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.100884199142 s. Memory usage = 17.56 MB