ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA KÌ 1 LỚP 1

Archimedes
Archimedes(11706 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 143
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 13:10

Mô tả: Họ và tên: . Lớp: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN : TOÁN LỚP 1 (Thời gian 40 phút) Bài 1: (1đ) Viết số hoặc vẽ chấm tr òn th ích hợp vào ô trống : 7 9 5 10 Bài 2 :(2đ) Viết các số: 3; 10; 2; 9; 0; 8 a/Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………………………. b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………………………… Bài 3: (3đ) Tính: a) 3 2 + 4 0 + 2 4 − 1 3 − ………………………………………………………………………………………… …… . b) 3 + 1 + 1 =…………………………… 2 + 0 + 2 =…………………… . Bài 4: Điền dấu >; <; = vào ô trống(3đ): 3+2 5 1 + 3 2+0 5 2 +2 2 +1 0+3 Bài 5:(1 đ) H ình b ên c ó mấy hình tam giác? -Có…… hình tam giác. . . Lớp: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2009 – 2 010 MÔN : TOÁN LỚP 1 (Thời gian 40 phút) Bài 1: (1 ) Viết số hoặc vẽ. ………………………………………………………………… Bài 3: (3đ) Tính: a) 3 2 + 4 0 + 2 4 − 1 3 − ………………………………………………………………………………………… …… . b) 3 + 1 + 1 =…………………………… 2 + 0 + 2 =…………………… .

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA KÌ 1 LỚP 1, ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA KÌ 1 LỚP 1, ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA KÌ 1 LỚP 1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-toan-giua-ki-1-lop-1

Đăng ký

Generate time = 0.118472099304 s. Memory usage = 18.45 MB