BAI THO NGUYEN TU KHOI

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(11605 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 154
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 13:10

Mô tả: 9/2007 vuhuybach 9/2007 vuhuybach nGuyªn tö Môc Tiªu 1. Nguyªn tö lµ g×? 2. Nguyªn tö cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo? 9/2007 vuhuybach 1. Nguyªn tö lµ g× ? C¸c chÊt ®Òu ®­îc t¹o nªn tõ ®©u?. • ChÊt ®­îc t¹o nªn tõ nguyªn tö • Nguyªn tö lµ nh÷ng h¹t v« cïng nhá trung hoµ vÒ ®iÖn. • Nguyªn tö gåm: H¹t nh©n mang ®iÖn tÝch (+) *Vá: T¹o bëi 1 hay nhiÒu electron (e) mang ®iÖn tÝch ©m (-). 9/2007 vuhuybach 2. Hạt nhân nguyên tử * Hạt nhân nguyên tử tạo bởi: + Proton (P) có điện tích bằng điện tích của e nhưng khác dấu (+) + Nơtron (n) không mang điện. * Các nguyên tử cùng loại đều có cùng số proton trong hạt nhân. Trong 1 nguyên tử số p = số e * Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử. 9/2007 vuhuybach 3. Lớp electron * Các e chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có số e nhất định . 9/2007 vuhuybach Nội Dung Bài Học 1. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ trung hoà về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích (+) và vỏ tạo bởi 1 hay nhiều electron (e) mang điện tích âm (-). 2. Hạt nhân tao bởi Proton và nơtron. 3. Trong 1 nguyên tử số p = số e 4. Các e chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp mỗi lớp 9/2007 vuhuybach Bài tập 1.Bài tập 1: Điền từ thích hơp vào ( .) . là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện. Từ . tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm . mang điện tích dương và lớp vỏ tạo bởi . eletron mang điện tích âm 2. Bài tập : Quan sát hình vẽ và điền thông tin còn thiếu vào ô trống: Nguyên tử Nguyên tử 1 hay nhiều Hạt nhân 9/2007 vuhuybach

— Xem thêm —

Xem thêm: BAI THO NGUYEN TU KHOI, BAI THO NGUYEN TU KHOI, BAI THO NGUYEN TU KHOI

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-tho-nguyen-tu-khoi

Đăng ký

Generate time = 0.16381502151489 s. Memory usage = 18.57 MB