Nhung bai toan hay Lop 5(1-11).doc

1 192 1
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 11:10

Bài tập ôn thi học sinh giỏi môn toán Lớp 5 Năm học 2008 2009 Bài 1: Bể thứ nhất chứa 2000 L nớc. Bể thứ hai chứa 3 050 L nớc. Cùng một lúc ngời ta rút nớc từ hai bể ra, trung bình mỗi phút bể thứ nhất rút 14,7 L nớc, bể thứ hai rút 25,2L . Hỏi sau bao lâu thì nớc trong hai bể bằng nhau? Bài 2: Một cửa hàng có 34,5kg bánh và 20,5kg kẹo. Sau khi bán số bánh bằng số kẹo thì còn lại số bánh gấp 5 làn số kẹo. Hỏi cửa hàng đã bán mỗi loại bao nhiêu kg? Bài 3: Tìm số A biết 3 lần số đó lớn hơn 4 1 số đó là 147,07. Bài 4: Mua 0,5kg nho và 1kg táo phảI trả 60 000đ. Mua 1kg nho và 0,5 kg táo phải trả 72 000đ . Tính giá tiền 1kg nho? 1kg táo? Bài 5: Cắt một sợi dây thành các đoạn nhỏ. Nếu 1 đoạn nhỏ dài 1,5m thì còn thừa 1,2m. Nếu định cắt bằng ấy đoạn nhỏ mỗi đoạn dài 1,7m thì thiếu 1,8m. Hỏi ngời ta muốn cắt thành bao nhiêu đoạn? Cả sợi dây dài bao nhiêu mét dây? Bài 6: Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên là 82,34. Khi thực hiện phép tính này, một bạn đã quên dấu phảy ở số thập phân nên đã cộng hai số tự nhiên và kết quả là 1106. Hãy tìm số thập phân và số tự nhiên? Bài 7: Một ngời mua bánh nhiều hơn mua kẹo là 3,85kg. Hỏi ngơpì đó mua mỗi loại bao nhiêu, biết rằng 3 2 số bánh bằng 5 4 số kẹo? Bài 8: Bốn bạn Hoa, Mai, Lan, Phợng . Bạn Hoa, Mai, Lan nặng tất cả 108,6kg. Bạn Mai, Lan, Phợng nặng tất cả 105,4kg. Bạn Hoa, Lan, Phợng nặng tất cả 107,7kg. Bạn Hoa, Mai, Phợng nặng tất cả 110,3kg. Hỏi mỗi bạn nặng bao nhiêu kg? Bài 9: Có 36 con gà gồm hai loại. Loại 2,7kg một con và loại 3,3kg một con. Tổng khối lợng hai loại là 109kg. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con? Bài 10: Nếu chia mỗi ngời 3,6kg táo thì còn thừa 3,1kg. Nếu chia môĩ ngời 4,1kg thì thiếu 3,9 kg. Hỏi có bao nhiêu ngời đợc chia táo? Khối lợng táo đem chia là bao nhiêu kg? Bài 11: Hiện nay tuổi của em bằng 3 2 tuổi của anh. Tính tuổi của mỗi ngời hiện nay. Biết rằng tổng số tuổi của hai anh em trớc đây 5 năm bằng 7 3 tổng số tuổi của hai anh em sau đây 5 năm ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhung bai toan hay Lop 5(1-11).doc, Nhung bai toan hay Lop 5(1-11).doc, Nhung bai toan hay Lop 5(1-11).doc

Bình luận về tài liệu nhung-bai-toan-hay-lop-5-1-11-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP