u 7 :your house B. Town or Country

Robert Boyle
Robert Boyle(9613 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 56
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 33 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 09:10

Mô tả: Huynh Huu Nghia Secondary School Huynh Huu Nghia Secondary School WELCOME TO OUR CLASS 6A Teacher: Võ Thị kim Cương Tuesday, December 25 Tuesday, December 25 th th , 2009 , 2009 Unit 7:YOUR HOUSE B. Town or Country Vocabulary Vocabulary Apartment (n): Căn hộ Clinic (n): phòng khám • Zoo(n): vườn thú, sở thú • Market (n):Chợ . Tuesday, December 25 Tuesday, December 25 th th , 2009 , 2009 Unit 7: YOUR HOUSE B. Town or Country Vocabulary Vocabulary Apartment (n): Căn hộ Clinic. Huynh Huu Nghia Secondary School Huynh Huu Nghia Secondary School WELCOME TO OUR CLASS 6A Teacher: Võ Thị kim Cương Tuesday, December 25 Tuesday,

— Xem thêm —

Xem thêm: u 7 :your house B. Town or Country, u 7 :your house B. Town or Country, u 7 :your house B. Town or Country

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.16557097434998 s. Memory usage = 17.73 MB